- Charakteristika člověka - čísla dne v datu narození > 16., 17., 18.

10. listopadu 2013 v 20:07 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Číslo dne 16 - šestnáctého
Otevřenost

Pokud si rozebereme číslo, jež svým složením tvoří šestnáctku, zjistíme, že se skládá ze silné a nezávislé jedničky, harmonické šestky a dohromady nám dává duchovně založenou sedmičku. Osoba, která se narodila v den, jemuž náleží vibrace těchto čísel bude samostatná, silná, s pozadím vůdčích schopností, která si nebude brát servítky s otevřenou prezentací svých názorů. Za tyto názory se nestydí, neboť v běhu svého života má sklon k hledání pravdy. V životě rozděluje to, co je dobré a co špatné. Většinou nemá problém někoho se zastat, pokud vidí, že je v právu, nemá rád diskriminaci, neprávo, či utlačování v jakékoli oblasti. Tato jejich určitá přímočarost ovšem může některým konzervativněji založeným osobám působit nevoli. V příliš velké oblibě ani nemá společností daná pravidla, která se mu někdy mohou zdát zkostnatělá. Je jakýmsi věčným bojovníkem za práva druhých a na své životní pouti se nejednou zastaví proto, aby tento svět učinil hezčím, nejen pro sebe, ale i pro druhé. Bude disponovat dobrým pozorovacím talentem, kdy si ve svém okolí může všímat i maličkostí, které druzí vůbec nepostřehnou. Z hlediska duchovního hledání se čas od času oddělí od druhých, aby mohli hloubat a pátrat po tom, co je jejich duši blízké. Přestože se to někdy nezdá, ve svém nitru jsou čas od času stále hledající a není to vždy přímým pravidlem, ale tato vlastnost se u nich může otevřít a plně projevit až ve zralejším věku.
Všedním věcem, se kterými se denně během života všichni setkáváme se často umí zasmát, a také nemají problém udělat si legraci sami ze sebe.


Přestože jsou tito lidé díky svým vlastnostem neustále zaujati nějakou činností, vždy si najdou čas na své blízké, nebo neodmítnou pomoc druhým, jež je o ni požádají. Zdá se, že někdy ani není nutno požádat, mnohdy sami poznají, kde je třeba pomocná ruka.

Při volbě zaměstnání je pro ně vhodné poohlédnout se ve vodách, kde tyto své vlastnosti mohou uplatnit. Tedy na poli detektivním, právním, sociálním, jako lékař, zdravotník, duchovní, nebo také novinář, či spisovatel.

"Negativa:" Někdy u nich mohou převládnout vůdcovské rysy a mohou se svému okolí stát protivnými svou panovačností, nebo briskním chováním.

Láska: Dokáží hluboce milovat a umí být něžní i vášniví zároveň. Po svém boku potřebují partnera se silnou osobností, v opačném případě by mohli popustit uzdu své dominanci, a to pro vztah není příznivým aspektem.

Číslo dne 17 - sedmnáctého
Schopnost, ctižádost

Přítomnost jedničky dává svému nositeli sílu, samostatnost, ctižádost, sedmička potřebu prožít si vše na vlastní kůži. Společným spojením těchto dvou čísel dostaneme osmičku, jež je číslem zachovávání rovnováhy a karmy. Navíc, osmička je také číslem, které svými vibracemi dodává samostatnost i ctižádost. V případě jedničky, jež je také silným číslem před námi tedy stojí člověk, který v životě může hodně dokázat.

Osoba narozena v tento den bude disponovat určitými vůdcovskými schopnostmi a vůli jít za svými cíli, bude pracovitá, s bystrým úsudkem, na druhé straně si v sobě zachovává jistou citlivost, projev účastenství, ochotu naslouchat druhým a při problémech je nenechat ve štychu. To je dobrá kombinace, nejen pro osobní, ale v této návaznosti i pro pracovní oblast, kdy určitá houževnatost i citlivost dává předpoklady k dosažení vytyčených cílů i přes různé překážky, či nezdary. Co by v tomto ohledu druzí vzdali, zde to neplatí. Je také hezké, že tito lidé většinou nedělají rozdíly mezi společenskými vrstvami, je-li někdo movitý, či se naopak svým postavením řadí mezi největší spodinu. Bere lidi, jako jeden celek.
Mají rádi své přátele a jsou společenští.

Co se týče volby povolání, je velmi dobré využít tohoto potenciálu pro službu lidem, například, jako léčitelé, jelikož číslo 7 v jakékoli podobě ve svém nositeli otevírá léčitelské schopnosti, ve větší míře, než je mají ostatní lidé. Sedmička svou přítomností vždy předurčuje k daru léčit. Dále lidem narozeným 17. sluší obor opatrovatel, práce ve zdravotnictví, sportovních odvětvích, nebo v oblastech, jež souvisí s tancem, či hudbou.

"Negativa:" Pokud v člověku převáží nepříznivé vibrace čísel, mohou se tito lidé stát pro okolí vrtošiví, namyšlení, kdy si budou vynucovat pozornost ve formě neustálého chválení. Než se naučí spolupracovat s vlastnostmi čísla 17 a směrovat se k harmonii, někdy své citové projevy mohou prezentovat dramaticky.

Láska: Zázemí na tomto poli je pro ně důležité, neboť z něj čerpají rovnováhu a získávají pevnou půdu pod nohama. Navzdory své silné osobnosti jsou uvnitř velmi citliví a zranitelní, ale to pozná pouze ten, kdo je skutečně miluje a komu plně důvěřují.


Číslo dne 18 - osmnáctého
Hluboký charakter

Silná, samostatná jednička, spolu s nezávislou osmičkou nám dohromady dává přemýšlivou, uvážlivou, zodpovědnou devítku. Uvést do rovnováhy všechny vlastnosti těchto čísel může být někdy složité a v jejich nositeli tato energie někdy může způsobovat určitou roztříštěnost v chování, tedy ukvapenost. Osmička a zejména devítka si v sobě nese vysoký potenciál mentální energie, budeme mít tedy před sebou bezesporu značně inteligentního i odolného člověka. Jsou také upřímní, v mnoha ohledech zásadoví a poctiví. Tito lidé díky devítce mají neustále zaneprázdněnou mysl, bádají, hledají pravdu. Jsou analytičtí, hluboce přemýšliví, neustále zaměstnáni proudem svých myšlenek. Potřebují se stále něčím zaměstnávat, jakoby je samotné velký potenciál mysli nutil jít pořád vpřed, neustávat ani na chvíli. Dle všeho se zdá, že mnozí nedokáží snad ani na chvíli vypnout, a pokud by se tak mělo stát, začnou se velice rychle nudit. Pro okolí takovéhoto člověka je dobré jeho vlastnosti znát, aby vědělo, jak s ním zacházet, a proč se chová, tak, jak se chová. Má to tak dáno, vibracemi, energií čísel. Tito lidé také mají smysl pro humor, ten dokáží otevřít, pokud se nacházejí v přirozeně veselé společnosti.
Své vnitřní myšlenky a poznatky zároveň analyticky třídí a schraňují, pro to, aby s nimi mohli vyrukovat ven. Číslo 9 propojuje s Vesmírem, otevírá jeho brány a lidé s číslem dne 18 mají napojení na vyšší zdroje, které jdou ruku v ruce s moudrostí a mohou tak vše použít ku prospěchu ostatním. Své duchovně založené analýzy tedy mohou předávat druhým.

Všeobecně jsou to také lidé starostliví, kteří mají určité ochranitelské vlastnosti, jež se týkají jak lidí, tak přírody a zvířat. Okolí takovéhoto člověka pak přirozeně jeho vibrace, energii vnímá a jsou jím přitahováni, má jejich důvěru a rádi se mu svěřují se svými problémy a starostmi. V tomto případě je nutno, aby se naučil chránit svůj energetický potenciál, jelikož tím, že naslouchá a pomáhá, také zároveň přebírá energie těch, jež se mu svěřují a může jej to vyčerpávat. Na to pozor. Také nechť pracuje na asertivitě, a v tomto ohledu se také naučí říci jednoznačné NE, jelikož někdy je tento krok v zájmu vlastního dobra skutečně nutný.

Při výběru povolání se zde přímo nabízí předpoklady pro činnost v oblasti pomoci druhým, tedy v oborech, jež se týkají například zdravotnictví, psycholog, léčitel, duchovní, učitel, ale také na poli programátorském, či ve vědecké oblasti.

"Negativa:" Z výše prezentovaného hlediska neustále zaměstnané mysli tito lidé často trpí nervozitou, nespavostí, mohou se cítit neustále "nemocní." Je velmi vhodné naučit se tuto energii, jež by mohli zadržovat uvnitř sebe v každém případě ventilovat ven, sportem, vyrovnávat pomocí meditací, pobytu v přírodě a kontaktem se zvířaty. Vést si deník, kde si budou zapisovat své myšlenky, je to důležité! Tak dostanou energie, které by jinak mohly zevnitř působit destruktivně ven a budou klidnější. V opačném případě mohou být podráždění, náladoví, nezdravě zvědaví a v partnerském vztahu také přehnaně žárliví.

Láska: Mají v sobě silnou vášeň i hlubokou citlivost, což je krásné, ovšem tím se jejich emocionální napětí ještě zvyšuje, opět, pracovat s tím (viz výše). Pro tyto osoby má větší význam hluboký vztah, který je založen na věrnosti, důvěře, než vztahy povrchní.


Lena


.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama