- Charakteristika člověka - čísla dne v datu narození > 7., 8., 9.

3. září 2013 v 21:16 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Číslo dne 7. - sedmého
Duchovní moudrost

Toto číslíčko má určitou duchovní rezonanci, tudíž lidem, jímž datum narození spadá pod sedmičku můžeme přisuzovat určitou životní cestu hledání. V překladu je možno tento pojem vysvětlit jako vlastnost, která je ve svém nositeli hluboce zakořeněna, a ta tkví v podstatě, že takový člověk si musí vyzkoušet všechny věci, životní situace na vlastní kůži. Jen tak totiž může dojít k poznání sebe sama. Můžete jim radit, říkat, ať něco nedělají, vyjmenovat mu své vlastní zkušenosti v dané věci, ale oni stejně půjdou a ochutnají vše sami, aby si také sami mohli říci - "ano, tak to skutečně je". Někdy si na své životní pouti tímto způsobem spálí prsty, ale jdou dál, vpřed. Jen tak se dovedou učit. Aby došli k poznání, musí okusit i bolest, nebo zklamání. Vše na vlastní pěst. Každý den se dovedou naučit něco nového, pro ně zajímavého a díky tomu si také berou různá ponaučení. Tím se během jejich života formuje určitá moudrost a zdá se, že čím jsou starší, tím více se chtějí učit, poznávat a odkývat, co je ukryto.


V těchto lidech je ukryta touha po pravdě, často jsou spravedliví a navíc disponují silnou touhou po spravedlnosti. Pravidla společnosti akceptují velice málo, jsou nespoutaní téměř ve všem, co dělají. Nezřídka se také můžeme setkat s lidmi, jež se narodili 7., kteří bojují za nějaká práva, jsou nadšeni alternativními styly léčení, mají úzký vztah k přírodě. Jejich názory mohou někdy být tak nápadné, že burcují ostatní společnost.
Bývají také originální, rozhodní, pokud mají nějaký nápad, nečiní jim problém jej ihned realizovat. Mají rádi "pravdu", jsou vesměs upřímní, zdají se vnitřně silní. To však může klamat. Jsou totiž také velmi citliví a často soucitní. Jejich plány a životní cíle bývají nemálokdy vysoké, záleží také na okolí a rodině, zda v nich mohou mít zázemí a oporu.
Pokud se někdy spálí, a to se může stávat celkem často, pak jim může činit potíže najít zpět rovnováhu. Rádi se hezky a vkusně oblékají, zvláště, mají-li v datu narození také číslo 3.

Tyto osoby mohou být dobrými opatrovateli, pracovníky v sociální oblasti, farmáři, veterináři, lékaři, léčitelé, dobrých výsledků mohou dosáhnout i v právní oblasti, nebo jako detektivové.

"Negativa": "Sedmičkám" je někdy těžké porozumět, nebo je pochopit. Mívají tak nějak svůj vlastní svět. S tímto člověkem není radno pouštět se do nějakých rozepří. Má vcelku dobrý pozorovací talent a může se Vám stát, že proti Vám potají a potichu bude kout nějaké pikle, aniž by jste o tom věděli. Bude příst sítě, jako pavouček a najednou, z ničeho nic se v nich můžete ocitnout, aniž by jste věděli, jak k tomu vlastně mohlo dojít.
Lidé se sedmičkou mohou také sklouznout do temna, v podobě závislosti na různých návykových látkách. Proto je nutné dovést je na kraj této cesty a vyvést je ven. Uděláte to tím způsobem, že jim ukážete, jak mají ventilovat své myšlenky. Nejlépe psaním, vypsat své pocity, na papír, kdekoli. Myšlenky jsou energie, a pokud nejsou ventilovány, mohou zevnitř působit destruktivně.

Láska: Bývají to vcelku zásadoví lidé, tedy i v lásce. Dávají přednost věrnému vztahu. Přestože jsou v podstatě silné osobnosti, zároveň jim však v jejich jádru kvete něžná a křehká květinka, takže mají vysokou potřebu mít po svém boku citlivého partnera, který by jim rozumněl. Díky tomu mohou z pevného a harmonického vztahu čerpat svou sílu.


Číslo dne 8 - osmého
Karma, rovnováha

Pokud si prohlédneme osmičku, kde v podstatě nenajdeme ani počátek, ani konec a představíme si ji jako symbol nekonečna, kdy se vždy vše vrací na počátek, můžeme si na tomto základě udělat i představu o člověku, který se v tento den narodil. Bývá často poměrně komplikovaný, neboť tato komplikovanost vyvěrá přímo z jejich podstaty. Ve svém životě musí velice často dbát na to, aby ve všech oblastech, tedy, jak citové, tak fyzické měl určitý soulad. A to, jak jistě uznáte není jednoduché. Zkusili jste někdy stát na laně, vysoko nad zemí a balancovat? Tak si tento pocit znovu připomeňte, neboť takto se ve svém životě velmi často cítí nositelé data narození osmého.
A právě při tomto balancování bývají někdy nervozní, tvrdí vůči svému okolí, neboť energie na jedné misce vah je mnoho a na druhé se jí nedostává. Naopak, pokud tato energie převáží na opačné straně, může se objevit jakási laxnost, přímá tendence k nicnedělání a klidu. Někdy je vidět, že u nich převládá rozumová část, někdy se miska vah překloní a na povrch se projeví jejich citová stránka.

Lidé s osmičkou bývají zpravidla silné osobnosti, které dokáží analyticky a logicky myslet. Disponují také vůdcovskými vlastnostmi a na tomto poli se nezřídka mohou stát silnými vůdci nějaké početnější skupiny lidí. V jejich nitru dřímá velký potenciál a jen na nich záleží, jak jej využijí. Někdy trvá dosti dlouho, než se během svého života naučí chápat důležitost zachovávání rovnováhy a zdali toto balancování využijí ku prospěchu vlastnímu, nebo všech. Někdy v rámci zachovávání této rovnováhy mohou druhým dávat velmi málo, nebo naopak velmi mnoho.
Nezřídka se můžeme setkat s člověkem, který se narodil 8., jež byl v dětství nějakým způsobem odloučen od rodiny, nebo se mu dostávalo málo lásky. Pak může nějakou dobu trvat, než se naučí dávat ostatním a vyvažovat svou lásku a otevřeost k druhým.
Tito lidé si střeží své soukromí a také často nemají rádi jakékoli přiblížení jiného člověka, které, ač nemusí být myšleno zle, si mohou vysvětlovat, jako narušení jejich vnitřního teritoria. Proto se druhým někdy mohou zdát chladní jako kámen, či odtažití. Ale není tomu tak, bývají zpravidla velmi vřelí. Zkrátka, jen tak k sobě někoho nepustí.

Mohou dosáhnout vysokých met, zejména v oblasti vědecké, matematice, jako vůdci, díky jejich síle a samostatnosti také jako podnikatelé v mnoha oblastech.

"Negativa": Pokud budou zrovna balancovat, mohou být velice podráždění a štěkaví, i na ty, které mají rádi. Pokud podlehnou nepříznivému vlivu čísla osm, objeví se sklon k sobeckosti, manipulacím, klamání a jsou velmi kritičtí vůči ostatním. Tím jim ovšem mohou ublížit. Jeví se zde i určitý despotismus. Pro tyto lidi je v životě důležité, naučit se vyvažovat rozumovou a citovou stránku.

Láska: Ve vztahu potřebují velmi chápavého a tolerantního partnera. Pokud se ještě nenaučili, jak brát, tak dávat, mohou tohoto aspektu dosáhnout právě díky lásce. Pokud od milého člověka něco dostanou, mohou se tomu bránit, zde je opravdu nutno, aby jejich partner byl silný, důsledný a také trochu dobrý psycholog. Osmičky stejně tak nemusí umět dát druhému lásku, ale je možno je tomu naučit, ukázat jim, že od nich za to nic nebudete chtít. Pokud se Vám to podaří, získáte v něm vřelého parťáka.


Číslo dne 9 - devátého
Přemýšlivost
Jelikož číslo devět spojuje s Vesmírem, tak osoby narozené 9. svým zaměřením patří k "hledajícím." Abychom pochopili hlubiny, které se skrývají v jejich nitru, musíme porozumět tomu, že jsou to lidé hloubaví, přemýšliví a analytičtí. Hledají pravdu a její souvislosti. Často je můžeme zastihnout, jak někde v koutku, tiše, jako myšky přemýšlí a dedukují, srovnávají a analyzují své prožitky, jímiž ten den, nebo v poslední době prošli. Potřebují si v hlavě poskládat mozaiku, aby při své cestě za hledáním pravdy mohli své ucelené myšlenky a závěry předávat dál ostatním, tedy těm, kteří budou mít zájem naslouchat. Pro svou přemýšlivost se někdy mohou zdát až příliš vážní, ale mají rádi legraci a umí svým vtipem rozesmát. Pro toto časté uvažování jsou také někdy dost ustaraní.

Tito lidé jsou vcelku známí tím, že říkají pravdu a vše, co si myslí, upřímně a na rovinu. Někdy tato upřímnost může působit až briskně. Pro některé, jež jsou zvyklí spíše na diplomatické, nebo falešnější jednání to může být trochu šok, ale může působit, jako osvěžující sprcha ledovými kapkami vody.
Než "devítka" vypustí z úst nějaký závěr, musí si nejprve řádně a svědomitě promyslet, je-li správný a pravdivý. Jsou také spolehliví a nenechávají své přátele ve štychu. Nezřídka bývají charakterní. Potřebují ale také nějaký čas sami pro sebe, aby se mohli zahloubat do svého nitra, toto je pro ně opravdu důležité, najdou tak svůj vnitřní klid, je to pro ně určitý druh relaxu a odpočinku.

Jsou chápaví, umí projevit účastenství a lidé toto podvědomě vycítí, proto se často stává, že je oslovují i cizí osoby, aby si s nimi popovídali, nebo se jim s něčím svěřili. Devitky jsou totiž dobrými posluchači a jelikož jsou analytické, udělají a zredukují si závěr a na jeho základě pak také dokáží dobře poradit. Ostatní je ale proto, že někdy neumí odmítnout pomoc, mohou v této oblasti využívat. Proto by si měli lidé s devítkou uvědomit, že je tato činnost může vyčerpávat a měli by pátrat po způsobech, jak se nabíjet energií, nebo, jak nedovolit, aby jim ti, jež se jim svěřují jejich energii brali. Tak to totiž funguje. Ten, který se svěří s problémem energii bere z toho, který naslouchá a dovolí problému vstoupit do jeho nitra.

Osoby s devítkou jsou zpravidla velmi dobří řečníci, kterým nedělá potíže hovořit před větším počtem lidí. Mohou být bojovníci za lidská práva, nebo práva utlačovaných, schopnými učiteli, duchovními.

"Negativa:" Tito lidé bývají často velmi zodpovědní a může se stát, že jim to přeroste přes hlavu. Dělají si velké starosti i kvůli maličkostem, a to jim může činit potíže a způsobovat únavu, až vyčerpání. Pak jsou velmi vážní a jestliže tento stav trvá dlouho, je možné, že se začnou vyhýbat odpovědnosti, která je pro ně v jiných chvílích naprosto samozřejmá. Proto je nutné, aby se čas od času stáhli do ústraní, někde, kde mohou být jen sami se sebou, aby si takzvaně dobili baterky.

Láska: Devítky patří mezi silně milující partnery, jež jsou velmi chápaví. Měly by si dávat pozor, neboť mohou přitahovat lidi s citovými problémy, během života se musí tyto lidi naučit rozpoznat.

Lena ♥

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Verča Verča | Web | 27. ledna 2014 v 17:06 | Reagovat

Jsem "sedmička" a až na malé detaily to opravdu sedí. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama