- Charakteristika člověka - čísla dne v datu narození > 10., 11., 12.

20. září 2013 v 22:03 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Číslo dne 10 - desátého
Silná osobnost

Zdá se, že lidé, kteří mají ve složených číslech data narození na prvním místě jedničku jsou osobnostně silnější a samostatnější, než ostatní. Je také důležité, aby tuto svou samostatnost rozvíjeli. Nula v datu narození číslo, vedle něhož se nachází posiluje a násobí jeho vlastnosti.

U desítky tedy vidíme jedničku, takže není od věci přečíst si nejprve něco o datu narození 1., tím je možno ještě lépe pochopit osoby narozené v tento den. Jednička je silná, samostatná, nula jí dává v tomto ohledu ještě větší potenciál, tyto osoby jsou tedy vnitřně velmi silné. Navíc nula otevírá v lidech i určitý duchovní rozměr, takže i tento aspekt není radno přehlížet. Lidé narozeni 10. bývají zpravidla velmi pracovití, pevných zásad, kterých ze drží a jsou také tolerantní k druhým. Jejich intelekt má často bystrou formu, není radno se s takovým člověkem pustit do rozepře, patrně z ní vyjdete jako poražený. Jejich vnitřní síla pramení nejen z potenciálu čísla 1, ale u mnohých to bývá právě dětství, nebo raná dospělost, kdy v tomto období mohou být z nějakého důvodu odloučeni od rodiny. Může se jednat o zdravotní problémy, kdy jsou nuceni pobývat delší dobu mimo domov, ale příčiny mohou být i jiné, např. velká pracovní vytíženost rodičů a oni pak více času tráví u lidí, kteří je hlídají, než ve vlastním domově. Každopádně, ač by se mohlo zdát, že takováto odloučení od rodinného hnízda nejsou člověku přínosem, právě v tomto období se lidé narozeni 10. mohou mnohému naučit, právě na tom poli, že budou nuceni být více soběstační. V dospělosti se jim pak tento nedostatek zúročí v podobě velmi silné, leckdy i pevné a vůdčí osobnosti.


Svou vnitřní sílou, která bude vyzařovat i na venek mohou budit respekt, ale i určitý ostych druhých příblížit se a skamarádit se s nimi. To na jedné straně. Na straně druhé však má tento, řekněme nedostatek jedno plus, a to, že budou oslovování pouze silnými osobnostmi, kteří před nimi nebudou mít ostych. Jak je patrné, i oni mají ve svém okolí rádi lidi silné a schopné. Proto zřejmě budou mít spíše méně přátel, ale zato budou kvalitní. A taková drobná rada pro ně: Je dobré, pokud budou lidi, kteří jsou jim sympatičtí oslovovat sami, pokud budou stát o to mít více kamarádů.
Pokud máte nějaký problém, člověk narozen 10. vám jej pomůže vyřešit a klidně bude mít odvahu zastat se vás před ostatními, ikdyby byli v přesile.

Tito lidé mohou velmi dobře vyniknout ve všech povoláních, kde je potřeba silná vůle, dobře se budou cítit jako šéfové, či samostatní podnikatelé, nebo také v povoláních, které se svým charakterem týkají duchovního rozměru.

"Negativa": Jelikož jsou víceméně zvyklí řešit si své problémy sami, málokdy požádají druhé o pomoc. Je v nich také určitá hrdost a nechcou obtěžovat druhé svými problémy. Nicméně, na tomto poli je třeba být silným a citlivým přítelem, kamarádem a pokud vycítíte, že má vaše "desítka" nějaké potíže a trápení, rozhodně mu nabídněte pomocnou ruku, nebo alespoň svou podporu a účastenství. Velmi to ocení! Věřte tomu, že přestože jsou to lidé silní a poskytnou vám oporu, i oni se někdy rádi schoulí do klubíčka a potřebují se o někoho opřít, ikdyž si to leckdy něchtějí přiznat. Je ovšem možné, že budou své problémy natolik skrývat, že ikdyby byly sebevážnější, nepoznáte to. Někdy si proto bolest těchto skrývaných potíží mohou kompenzovat nějakými návykovými látkami, ale netýká se to samozřejmě všech.

Láska: Silní i citliví, takoví jsou. Do vztahu mohou vnést určitou stabilitu a pevný základ. Lépe se budou cítit se stejně silným partnerem, aby byl vytvořen harmonicky fungující pár. Budou velmi tolerantní, ale pokud máte nějaké dlouhodobé vrtochy, které bude snášet delší dobu a nedáte si s nimi pokoj, pak si to s vámi otevřeně "srovná". A prosím vás, nemám tím na myslí facky. :)

Číslo dne 11 - jedenáctého
Intuice, citlivost

Dvojitá čísla je třeba rozebrat, aby se následně mohla složit. Dvě jedničky nám mohou dávat určité protipóly, takže osoba narozená v tento den v sobě může mít někdy zmatek a nestabilitu. Sečtení dvou jedniček nám dává citlivou a intuitivní dvojku. Síla jedničky a citlivost dvojky je zajímavá kombinace a sám její nositel v sobě může s těmito póly trochu bojovat. Na jedné straně silná, samostatná, nezávislá jednička, na druhé citlivá dvojka, která je trochu závislejší na jiné osobě, ze které může čerpat svou stabilitu. To je pro lidi s jedenáctkou někdy bitevní pole, kde stojí sami a jejich protivníkem není nikdo jiný, nežli zase oni. Často je to pro ně samotné velmi frustrující. Někdy tito lidé proto mohou vyvolávat v druhých určitá nedorozumnění a někdy může být těžší se v nich vyznat.

Dvojka těmto lidem dává do vínku dar intuice. Rádi se také zahloubají do svých snů, kdy používají svou fantazii a vznáší se ve sférických výškách. Jinak jsou tito lidé zpravidla citliví, proto je lepší na ně, co se jejich citů i niterních pocitů týče nenaléhat a nechtít v těchto oblastech okamžitou a jasnou odpověď. Zde je opravdu nutná velká tolerance, až budou připraveni, vše si v sobě zváží, rozmyslí a ve svých pocitech v dané věci rozmyslí, pak vám vše sami řeknou.

Je také nutno vzít v potaz, že jsou to lidé silní a někdy mohou ve svých reakcích působit tvrdě. To může dělat dojem, že se jich nelze tak snadno dotknout, nebo je urazit. Ale tento dojem je mylný, není tomu tak. Citlivost dvojky jim dává vlastnost, kdy jim můžete svým neuváženým chováním i ublížit.

Osoby narozené 11. mívají nezřídka umělecké ambice a talent. Umí také jednat s lidmi, takže by se mohli uplatnit i na poli diplomacie.

"Negativa": Tito lidé někdy druhým rádi poroučí, a pokud není vše hned dle jejich přání, může dojít k rozepřím. Druzí se v jejich společnosti mohou cítit obírání o jejich svobodu. Jelikož často mají díky číslu jedna a dvě sami mezi sebou rozpory, může se jejich nervozita přenést i na jejich okolí a působit až despoticky. Je velmi vhodné podporovat je v jejich uměleckém nadání a poskytnout jim v této oblasti dostatek prostoru, aby tak skrze něj mohli vyjádřit svou osobnost. Budou tak mnohem spokojenější a jejich roztříštěná energie, která na ně působí destruktivně se tak zharmonizuje.

Láska: Nezřídka vedle sebe potřebují silného partnera, o kterého by se mohli občas opřít, který je dokáže pochopit a svými argumenty ubezpečit, že se na ně mohou spolehnout. Někdy možná budou vystrkovat růžky, ale silný partner si už s nimi poradí. Vyvede je do společnosti, kde se často cítí jako ryby ve vodě a předá jim žezlo, aby mohli ostatním předvést svůj umělecký talent.

Číslo dne 12 - dvanáctého
Pestrost, mnohostrannost

Spojením silné jedničky v první pozici, citlivé a intuitivní dvojky v pozici druhé nám dává družnou a tvořivou trojku. Proto osoba, která si nese vlastnosti vibrace těchto čísel bude určitě mnohostranně nadaná, tvořivá, společenská, přátelská a pravděpodobně také dobrodruh, který rád cestuje a poznává nové kraje a jejich rozmanitost. Spektrum zájmů bude také jistě bezesporu široké.
Trojka také dává svému nositeli předpoklady k mnohostrannému talentu v mnoha oblastech. Proto se lidé narozeni 12. ve svém životě snaží co nejvíce z toho, co mají, ochutnat, vyzkoušet a prožít, aby na tomto poli mohli najít uplatnění. Z toho také vyplývá, že se potřebují neustále rozvíjet a je vhodné jim k tomu poskytnout dostatek svobody a prostoru. Zde se proto můžeme setkat se širokým spektrem zájmů a také v mnoha úspěších v nejednom oboru. Neboli v překladu řečeno, jakýkoli obor si tito lidé zvolí, mohou v něm dosáhnout skutečně nemalý úspěch. Je zde také patrné, že díky trojce se nejednou objeví i nadání pro nějaký druh umění slaďovat, které může být patrné dejme tomu ve stylu jejich oblékání.

Bývají to zpravidla lidé veselí. rádi diskutují a jelikož mají široké spektrum zájmů, málokdy nemají co říci. Někdy se mohou zdát trochu stažení do sebe, nebo působit jako stydlíni, ale stačí malý podnět, a pokud dostanou prostor, mají vždy co říct.
Jsou vcelku hloubaví, rádi shromažďují informace, vyloženě je to baví, mají rádi rozmanitost. A přestože mnohdy disponují velkými znalostmi v různých oblastech, nejsou to žádní chlubilové, ale naopak zůstávají na tomto poli nezvykle skromní.

"Negativa": Někdy jednají impulsivně. Toto jednání často uplatňují ve vztahu k cestování, nemají problém se z hodiny na hodinu sbalit a odjet, poslechnou volání hlasu svého objevitelského ducha. Pro osoby v jejich okolí, které mají rády stabilitu to někdy může být problém. Navíc nemají moc rádi, když jim do toho někdo mluví.

Láska: Jsou citově založení a potřebují po svém boku někoho, s kým by mohli sdílet svou práci. Mají vcelku silný smysl pro rodinu a bez partnera by nebyli spokojeni, potřebují se o jeho rameno opřít, získají tak větší osobnostní stabilitu.


Lena
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama