- Pracovní smlouva > jaké náležitosti musí obsahovat

9. srpna 2013 v 18:48 | Lena |  - Rady a tipy zajímavé

V dnešní době je víceméně zvykem a běžnou rutinou, že lidé svá zaměstnání střídají častěji, než tomu bylo v minulosti. Tento stav je dán několika aspekty, mezi něž lze zařadit nespokojenost zaměstnanců, kterým nevyhovují pracovní podmínky a jednání zaměstnavatelů, jež se dle různých statistik značně zhoršily. Druhou stranou mince je možnost zaměstnavatele čerpání finančních dotací, pokud poskytne pracovní místo dlouhodobě nezaměstnané osobě. Zde se přímo nabízí určité využívání této nabídky z hlediska propuštění takovéhoto zaměstnance po určité době stanovené zákonem a přijetí nového, na něhož bude dotace čerpána opětovně. Téměř vždy se to dá nějak zařídit. Další aspekt častého střídání zaměstnání je vysoká míra propouštění z důvodů celkového krachu firmy zamětnavatele. Nejsou to zrovna růžové statistiky že?

Pokud tedy někdo z Vás patří mezi dotyčné, jež shánějí nové zaměstnání, zde můžete nahlédnout, jaké základní aspekty musí obsahovat pracovní smlouva, pokud se Vám podaří práci najít a také, na co si dát při jejím podepisování pozor.Jaké údaje musí obsahovat pracovní smlouva

- konkrétní pojmenování KDO s KÝM smlouvu uzavírá + adresy trvalého pobytu

- jaký druh práce budete vykonávat
> vedoucí ..., účetní, asistent prodeje ...

- sepsání Vaší pracovní náplně
> konkétní popis náplně Vaší práce, co vše budete vykonávat

- oblast, místo, kde budete výkon práce provádět
> musí být uvedena adresa konkrétní pobočky společnosti, kam budete docházet, pokud je uvedeno pouze město, nebo v rámci Čr, počítejte s tím, že této maličkosti může šéf využít a posílat Vás tam, kde bude potřebovat

- zkušební doba
> neměla by být delší, než je polovina doby, na kterou byl sjednán pracovní poměr

- konkrétní den nástupu do zaměstnání
> tímto dnem nabývá pracovní smlouva platnost

- druh pracovního poměru
> většinou se sepisuje na dobu určitou, kde je uvedeno datum ukončení jeho platnosti, poté může být opět obnoven, ale také nemusí
> pokud je stanoven na dobu neurčitou, jen dobře pro Vás

- výše Vaší mzdy
> uvádí se hrubý příjem a konkrétní částka

- smlouva může obsahovat další ujednání, která si stanoví zaměstnavatel

- datum sepsání smlouvy s RAZÍTKEM a podpisem zaměstnavatele a nového zaměstnance, kterým obě strany potvrzují svůj souhlas s danými podmínkami sepsanými ve smlouvě. Smlouva bývá obvykle sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy zaměstnavatel i zaměstnanec obdrží po jednom kusu.

Co ještě bývá ve smlouvě, nebo o čem musíte být informováni

- rozvržení Vaší týdenní pracovní doby
- údaje o výpovědních lhůtách
- na kolik dnů dovolené máte nárok
- informace o splatnosti mzdy, způsobu a místě vyplácení

Zkušební doba
- po tuto dobu si zaměstnavatel prověří Vaši kvalifikaci, spolehlivost a způsobilost, jakou jste schopen/na vykonávat stávající zaměstnání. Pokud není spokojen, má právo Vás požádat o opuštění zaměstnání, nebo naopak, nejste-li spokojen/na Vy, můžete odejít okamžitě.

Neoprávněná výmluva zaměstnavatele na porušení Vaší pracovní kázně
Pokud se Vás zaměstnavatel bude chtít zbavit, (dejme tomu, že Vaše místo chce nahradit svým známým), většinou si vždy najde nějakou záminku.
Pokud jste přesvědčeni o neadekvátnosti jeho jednání, máte právo na podání žaloby na neplatnost zrušení pracovní smlouvy.


A malý vtip na závěr

Do společnosti s IT přijmou pro vývojové odděleni jako specialisty 5 kanibalů.
Během uvítacího ceremoniálu jim šéf říká: "Když budete pilně pracovat, můžete tady vydělat pěkný prachy, chodit do kantýny, ale jen za předpokladu, že nebudete obtěžovat ostatní spolupracovníky".
Kanibalové slíbí, že nikoho obtěžovat nebudou.
Za měsíc šéf přijde znovu a říká: "Jsem s Vámi spokojen, všichni pracujete pilně a tvrdě. Mám však jeden problém, zmizela nám uklízečka, nevíte náhodou, co se s ní stalo?"
Všichni kanibalové se dušují, že nic nevědí. Šéf jim tedy uvěří a odejde.
Po odchodu se vedoucí kanibalů ptá: "Kterej idiot snědl tu uklízečku?".
Jeden z nich se přihlásí a vedoucí na něj začně křičet: "Ty pitomče, už čtyři tejdny tady baštíme manažery, projektové manažery, vedoucí odborů a zatím si nikdo ničeho nevšiml, ale ty troubo musíš sníst zrovna uklízečku!!"

-
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama