- Charakteristika člověka - čísla dne v datu narození > 1., 2., 3.

12. srpna 2013 v 18:29 | Lena |  - Numerologií k porozumění osobně

Číslo dne 1 - prvního
Já jsem jeden

Lidé narození 1. dne v měsíci bývají zpravidla silné, samostatné osobnosti, čemuž v podstatě odpovídá číslo jedna a jeho charakteristika > Já jsem, umím být i sám se sebou a nedělá mi to problém. Mají rádi nezávislost, svůj prostor, a pokud jim někdo bude bránit ve svobodném dýchání, bude pouze zbytečně zhoršovat situaci. Takový člověk se dříve, či později stejně ke své nezávislosti dopracuje, ale pokud jej někdo bude dusit, může mu i ublížit a stejně tak sobě, jelikož díky tomu může dojít k mnoha nedorozuměním. Pokud je někdo majetnický, žárlivý, závislý na druhém, s osobou narozenou prvního to nebude mít lehké a v podstatě se totéž dá říci i v opačném gardu.


Tento člověk se také nerad zpovídá, vysvětluje a některé věci si nechává jen pro sebe. Může proto někdy působit trochu tajemně, nesdílně. Je to zkrátka jeho povahová vlastnost a neznamená, že pokud Vám něco ihned nevyzvoní, kde byl, co vše dělal, ale v tomto ohledu je spíše stažený do sebe, že by Vás podváděl, nebo prováděl něco nevhodného za Vašimi zády. Pokud v tomto ohledu na něj budete naléhat, stáhne se ještě více, neboť jste narušili jeho osobní teritorium, které si střeží. Potřebuje mít kontrolu.
Partner, kolega, nebo kamarád by tedy měl chápat tuto povahovou vlastnost osob narozených 1. a v takových situacích nemá naléhat a být tolerantní. Pokud Vám nechce říci, neřekne. Věřte tomu, že pokud někam půjde se svými kamarády, nemá vždy pocit, že by se musel ihned svěřovat, jako u zpovědi se vším, co na daném místě bez Vás dělal. Svůj zážitek si musí nechat uležet v hlavě, nechat jej dozrát v určitém časovém sledu a uvidíte, že pokud budete tolerantní, za nějaký čas za Vámi přijde sám a velmi rád se s Vámi podělí o své zážitky. Výčitky, nebo nějaké osočování z Vaší strany by nebyly chytré, ani vhodné, jen rozjitříte situaci, buďte chápaví, v tomto člověku můžete mít velký poklad, má i své vstřícné stránky, díky kterým se vyplatí poskytnout mu trochu svobody.
To samozřejmě neznamená, že si naprosto vše bude nechávat pro sebe. Jen se zkrátka občas budete muset smířit s tím, že tenhle človíček má svá vlastní pravidla.

Lidé narození 1. si také rádi udržují kontrolu, rádi rozhodují sami a ke svým přátelům, jež jsou jim blízcí a kterým věří se chovají ochranitelsky. Můžete se spolehnout na jeho vnitřní sílu, a pokud budete v nesnázích, najdete u nich oporu a spolehlivost.
Lidem obecně příliš nevěří, a někdy si udržují určitý odstup, proto někdy mohou působit samotářským dojmem. Ale to také záleží na ostatních číslech v datu narození, která jej ovlivňují.

Není vyloučeno, že osoby narozené 1. se v některých fázích svého života budou potýkat se samotou.

"Negativa:" Někdy v lidech převládne určitá nepřízeň a dají tedy přednost svým méně sympatickým charakterovým rysům. Pokud k tomu dojde u osoby narozené 1., může se v jeho chování objevit sklon k sobectví, kdy je takový člověk příliš zahleděn do sebe a je panovačný. Ostatní se vedle něj mohou cítit zbyteční a tento aspekt budou vnímat jako lidskou nedostatečnost bez pocitu tepla a citu. Sobci by u sebe měli nosit kamínek růženín. Omezit, alespoň na nějakou dobu příjem masa, zařadit ve větším poměru do stravy ovoce a zeleninu, aby se jejich tělo vyčistilo.

Láska: Jsou schopni hluboce milovat, ale jelikož lidem příliš nevěří, pokud se zamilují a stane se, že je druhá strana zklame, pak se jejich srdce uzavře a již není tak přístupné. Pokud tedy máte tu čest a nejste prvním partnerem člověka narozeného 1., jelikož před tím prožil zklamání, pak si važte jeho lásky. Je možné, že pro něj bude těžké říci Vám, že Vás miluje. Jednou již totiž miloval a prožil hlubokou bolest. Bude Vás mít velice rád, vážit si Vás, ale skutečně hluboce milovat takový člověk může většinou jen jednou.


Číslo dne 2 - druhého
Jsme dva

Zde již máme vibrace čísla dvě, čili člověk, jehož datum narození spadá pod den s číslem 2 je družnější, má rád společnost a na rozdíl od samostatné a silné jedničky bývá nerad sám a někdy mu to činí problém, bývá mu v takovémto stavu smutno. Tito lidé mají rádi oporu druhého a někdy se objevuje sklon k nesamostatnému jednání. Nemám tím na mysli, že by takový člověk byl nějak neschopný, to v žádném případě. Ale pokud má dosáhnout jakéhokoli úspěchu, je rád, pokud se o někoho může alespoň trochu opřít a získat v něm určitou oporu, aby, když se na své životní cestě ohlédne, měl jistotu, že tam vždy někdo bude stát... Mít někoho po svém boku je pro něj potřebný a důležitý odrazový můstek a cítí se tak lépe. Zkrátka, číslo dvě vyjadřuje duálnost a pokud by si měl vybrat, je rád, když jsou raději dva, nežli by byl sám.

Málokdy se setkáváme s lidmi "dvojkami", kteří by pracovali jen sami na sebe, či jen pro sebe a svůj vlastní prospěch. Většinou chtějí, aby z výsledků jejich práce, ať už se jedná o zaměstnání, nebo společný koníček, měli užitek i jeho blízcí, rodina, nebo ti, jež má rád - kamarádi, známí.
Neradi odjíždějí daleko od domova, a pokud musí, pak se vždy co jak nejdříve vrátí domů, blízkost jeho rodiny je pro něj důležitá.
Člověk "dvojka" se ne vždy cítí dobře v roli vůdce, nerad vládne druhým na místech, kde je nutná vlastnost rázně rozhodovat. Výjimku ovšem mohou tvořit silná čísla v datu narození.

Lidé s dvojkou mají intuici na dobré úrovni, bývají většinou citliví, laskaví, takže pozor - jednejte s nimi jemně, aby jste je nezranili. Citlivost není na škodu, je to pěkná vlastnost.
V jejich chování také bývá časté, že, než se rozhodnou udělat nějaký krok, nejprve zjišťují, zdali to bude vyhovovat druhým, či jeho blízkým, pak teprve berou v potaz sami sebe, a teprve poté se rozhodnou jednat. U některých lidí, neznalých jeho vlastností může toto chování "dvojky" vyvolávat pocit nerozhodnosti, ale není tomu tak. Je to dáno tím, že "dvojky" myslí i na druhé.

Osobám s dvojkou je také dán do vínku určitý talent diplomatického rázu. Umí jednat nenásilně diplomaticky, jemně a nezřídka si v sobě pěstují jakousi vnitřní lásku k Míru a klidu. V tomto ohledu bývají takoví tiší, nenápadní společníci v poli jednání na těchto územích a jeho prioritách.

"Negativa:" Jestliže se člověk s dvojkou ve dni narození nechá strhnot a převáží v něm nepříznivé vlastnosti tohoto čísla, může se stát více závislým na druhých, z jejichž přítomnosti čerpá svou sílu. V takovýchto případech bývá velice nerozhodný a působí nesamostatně, nerad se do různých projektů pouští sám. Je také možné, že, pokud jeho okolí nepochopí jeho potřeby, začne v důsledku jakési lidské nedostatečnosti hromadit majetek, aby se obklopil alespoň jím a chybějící lidský prvek pochopení si tak nahradí a tento deficit zaplní něčím jiným. V tomto případě jeho potřebu opřít se o někoho bude tedy místo blízkého člověka plnit svou úlohu bohatství a majetek.
Z mých skromných zkušeností může napomoci, pokud se začne věnovat bojovému umění - vyrovnává energie a člověk, jež se mu věnuje pravidelně sklidí plody ve formě větší samostatnosti a vyrovnanosti. Granát, turmalín, lazurit posílí sebedůvěru.

Láska: Tyto osůbky jsou citově založené, většinou jemné a také proto potřebují laskavého partnera, který pochopí a porozumí jeho duálnosti a potřebě mít svůj protějšek co nejvíce na blízku a po svém boku. Pokud však k sobě najde osobu nezávislou, která je více "do světa", pak v takovémto svazku může docházet k nesouladu a človíček s dvojkou může strádat.


Číslo dne 3
Družnost

Lidé, jejichž den narození spadá pod číslo 3 bývají zpravidla velmi kamarádští. Obvykle mají hodně přátel, neboť jsou veselí, svěží, nemají problém se seznámit, jsou otevření a dokáží se bavit s lidmi všech věkových kategorií i vzdělání, většinou nedělají rozdíl mezi lidmi, berou všechny jako lidské bytosti, bez rozdílu. Na jejich přátelích jim dosti záleží a vždy si udělají čas, aby poradili, pomohli vyřešit problém, a ti je na tomto poli také celkem často vyhledávají. Pokud máte partnera narozeného v tomto dni, zřejmě s ním budete málokdy sami, jeho družnost bude totiž opětována i ze strany kamarádů.

Vibrace čísla 3 je ovlivňuje také z hlediska jejich kreativity. Často jsem se setkala s lidmi, kteří byli narozeni 3. a hýřili nápady, jejich myšlení bývá často bystré a rychlé jako blesk. Rádi vymýšlejí nové věci a v tomto ohledu bývají skutečně nápadití, v tom se liší od jiných a právě tato jejich odlišnost bývá pro druhé přitažlivá jako magnet. Také mívají dobrý vkus a málokdy uvidíte osobu s trojkou, která by se oblékala nevhodně. Bývají také často originální.

Jejich inteligence také nezůstává pozadu a je na solidní úrovni. Dobrý pozorovací a analytický talent jim otevírá velké možnosti na poli detektivním, politickém, či v návrhářství.

Ve společnosti takového člověka můžeme mít často pocit, že nejsme jen s jednou osobou, ale, že se v této osobě skrývá více lidí. Neustále se něčím zabývají, vymýšlejí, dokáží se věnovat několika věcem najednou, jsou činorodí a víceméně vše zvládají s bravurní lehkostí.
Bývají také otevření, upřímní a vypadá to, že si na nic nehrají, vše Vám řeknou na rovinu.

"Negativa": Někdy se může stát, že velká činorodost člověku s trojkou může takzvaně přerůst přes hlavu. Pak se setkáváme s osobou nervozní, roztěkanou, jejíž energie je roztříštěná a neví, co dělat dříve. Nedokáže se soustředit. Může také často něco vyčítat druhým, a to doslova na rovinu, a takovým způsobem, že osoby, jež se tyto výčitky týkají mohou oněmět překvapením a úžasem nad jejich nepříjemnou, otevřenou briskností.
V takovém případě není na škodu odvádět energii uvolňovacím cvičením, jako je tai - chi, meditací, během, turistikou, nebo bojovými sporty, respektive činností, kde se unaví, ale zároveň zklidní. Pokud se v datu narození takového člověka nevyskytuje číslo 4, a to v jakémkoli spojení, pak není na škodu nakreslit si ji na tričko, ve kterém chodí doma, nebo ji sestavit batikou. Čtyřka uzemňuje a může trochu zklidnit roztěkanost. A > posilovat žlučník - játra. Tyto orgány při nervozitě trpí. Nosit u sebe ametyst, jantar, jaspis, nebo smaragd.

Láska: Jelikož jsou to vesměs bytosti společenské, většinou se s nimi nebudete nudit. Rádi s Vámi otevřeně proberou zážitky všedního i volného dne. Jelikož jsou upřímní, řeknou vše na rovinu a je to rozhodně lepší, než by si o Vás mysleli "své" a Vám mazali med kolem pusy. Tak alespoň vždy víte, na čem s nimi jste. Budou se otevřeně těšit z Vaší společnosti, ikdyž na Vás nebudou úplně závislí.


Lena ♥

- Pomocí numerologie k pochopení své osobnosti i svých blízkých ZDE -
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama