- Zákony Vesmíru, Zákony Člověka /2/

16. července 2013 v 15:16 | Lena |  - Vyšší princip ode mneZde prezentuji své prvotní myšlenky, které jsem proměnila ve zkušenost
Zjištění pravdivosti mnohých z nich mi trvalo léta. Nyní se o ně dělím s Vámi.

PROSÍM

Zastavte se na chvíli a zamyslete. Etapa starého věku je na konci svých sil.
Učiňte první krok a vstupte spolu se mnou na počátek Nového. Je ČAS. Brána se otevírá.
Tento soupis provází pečlivě vybrané zvuky, jejichž vibrace uklidní vaši mysl
a vyzařování energie vašich buněk pozvedne na vyšší úroveň. Vnímejte je SRDCEM.


TOTO JSOU ZÁKONY ČLOVĚKA
Vesmír je veličina energie, rovnováhy a harmonie, rozprostírající se v prostoru a čase.

Veškeré procesy, jež probíhají ve Vesmíru mají své jádro v zachovávání rovnováhy.

Myšlenka, slovo, písmeno, číslo jsou formami energie a disponují velkou silou.

Vše je energie.

Vše je propojeno se vším.

Čas je velmi vzácná veličina a plyne stále. Proto žij plně a vědomě přítomným okamžikem, neplýtvej jím nad zbytečnostmi a nepodstatnými věcmi, které rozptylují Tvou pozornost a odvádí Tě od prožívání skutečného života. Takto ztracený a promrhaný čas se již nevrátí zpět.

Vesmír Ti nikdy nenaloží tolik problémů, abys je nemohl zvládnout. Problémy si totiž vytváříš jen Ty sám, svým myšlením a svými činy. Vesmír Ti jen nastavuje zrcadlo. Pokud nejsi šťastný, děláš něco špatně, vybočil jsi z rovnováhy.

Strach je destruktivní, manipulativní energie, která člověku zaváže oči, takže nevidí, sváže ruce, takže nemůže tvořit, ani se o ně opřít, jeho nohy obtočí kovovými pouty, takže nemůže chodit. Díky tomu stojí na místě a jeho život se zasekne ve tmě prostoru a času.

Vše potřebuje svůj čas.

Vše, co se děje, má svůj důvod.

Náhody neexistují.

Pokud se za Tebou ZAVÍRÁ jedna etapa, brána Tvého života, pak věz, že je to proto, jelikož jses naučil vše, co jsi měl a OTEVÍRÁ se před Tebou Nová.

Láska je vše kolem nás i v nás.

Všichni jsme bytosti stvořené z Lásky, radosti z tvoření a bytí a k obrazu svému.

Všichni jsme krásní.

Všichni máme právo na šťastný, spokojený a svobodný život.

Živá bytost má svou vlastní vůli a na jejím základě je jediným tvůrcem,
strůjcem a stvořitelem svého života.


Živé bytosti a její vůli nelze vládnout, ani ji ovládat. Je to proti přirozenosti a úkon ovládání takovou bytost okrádá o její svobodu, energii a brání osobnímu rozvoji jejího života a životního poslání.

Živá bytost NIKDY není na prodej. Pokud se někdo, zejména Člověk prodává, degraduje svou lidskou důstojnost na úroveň VĚCI, tedy zboží bez jakékoli lidské hodnoty. Věc má v jistém překladu hodnotu hadru, se kterým utíráme prach a který můžeme kdykoli vyhodit za účelem pořízení si nového. Věc je neživá hmota, která nemá duši a se kterou může být nakládáno jakkoli. Prodávat se, je ten nejvyšší zločin proti morální hodnotě, lidskosti, lidské přirozenosti a základním zákonům svobody a života.

Vše, co vzešlo z Vesmíru - Přírody, tedy i veškeré její živly a jim podmíněné procesy byly stvořeny pro všechny. NIKDO je nevlastní, nelze je prodat, ani koupit. Kdo tak činí, jde proti Vesmíru a jeho přirozenosti.

Krádež není výsadou člověka. Pokud někomu něco odcizíš, dotyčnému tím způsobíš újmu, ať již citovou, či jinou, jelikož pro nabytí této veličiny vynaložil svou energii. Ty jsi mu krádeží tuto energii vzal. Vesmír tedy v rámci zachování rovnováhy v energiích zase něco vezme Tobě.

Pokud někomu ublížíš, Vesmír Ti v době, kdy to budeš nejméně čekat nastaví zrcadlo.

Věk těla nemusí vždy korespondovat s věkem, rozumem, nebo uvědoměním duše.

Žena, ani Muž NENÍ objekt přízemního chtíče a nízkého pudového chování příslušného zvířatům. Ženě i Muži bylo dáno vědomí, svědomí, a proto je bytostí duchovní. Milostné prožitky tedy prožívá na vyšší úrovni vědomí.

Mladé dívky a mladé ženy patří k mladým chlapcům a mladým mužům, zralé ženy patří ke zralým mužům. Jedinou výjimku může tvořit setkání dvou spřízněných duší, nebo vyšší rozumová úroveň uvědomění, nezávislá na věku těla.

Kvalita kůže a povrchní znaky, jako je tělesná krása NIKDY není měřítkem hodnoty člověka.

Láska je nejsilnější energie Vesmíru.

Pravda je uvnitř Tebe.

Naslouchej svému vnitřnímu vedení, povede Tvé kroky správným směrem.

To, po čem vnitřně toužíš, je Tvým osudem.

- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE VOLNĚ ŠÍŘIT -

TVRDÝ TREST TĚ POSTIHNE PŘI PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA A VLASTNICTVÍ.

Zákony jsou otevřené, nepodléhají času, z hlediska formování myšlenek jsou dále vytvářeny další.
Slova v zákonech jsem sepsala na základě moudrosti, která je ve všem a prostupuje celým Vesmírem.


Živá Voda - Lena.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama