- Muž s pokřivenými hodnotami, žena, jako hračka - typický prvek dnešní společnosti

10. července 2013 v 19:23 | Lena |  - Muž a Žena

S níže uvedeným článkem se s Vámi chci rozhodně podělit. Je mi určitou ctí, že mi byla dána možnost dotknout se jej na emocionální rovině, neboť mnohá v něm řečená slova a názory korespondují i s mými zkušenostmi a pozorováním úrovně a chování mužů i žen. V článku je pravdivě popsán fakt o vztazích mužů k ženám, jehož základy se začínají utvářet v raném dospívání. Muži se ovšem v dnešní době s naprosto převrácenými hodnotami ve svém vývinu nemají o co opřít, a v podstatě nemají z čeho vycházet, nemají se od koho učit. V mnoha rodinách otcové zklamali, nezvládají svou roli a toto téma se nedotýká jen otců, ale i mnohým matkám chybí pevný základ, tudíž nemají z čeho čerpat. Oba tak nemohou zcela správně plnit svou funkci zkušeného, plnohodnotného rodiče, kteří své potomky hodnotně a kvalitně připraví pro budoucí cestu životem. Lena


"Ženy jsou jako ovocné plody..
Ty nejlepší rostou na vrcholu stromu.
Avšak muži nechtějí dojít k těm nejlepším,
neboť mají strach, že by přitom mohli spadnout a zranit se..
Místo toho sbírají plody popadané po zemi,
přesto, že nejsou tak dobré,
ale - jsou snadno dostupné..
A plody, které jsou na vrcholu stromů, si myslí,
že mají v sobě nějakou závažnou chybu.
Ve skutečnosti se jen potřebují učit trpělivosti
a umění čekat, kdy ten správný muž přijde..
Takový, který bude mít odvahu
vyšplhat se až na samý vrchol.."Dnešní vize mužnosti
V současné době je chlapcům vštěpována nesprávně chápaná koncepce mužnosti, a proto většina dnešních teenagerů i mladých mužů prožívá svou pohlavnost dost konfliktně. Pak neumí dosáhnout v dospělosti správné integrace sexuality do své osobnosti. Představa mužství je chlapcům nabízena dnešní "moderní" dobou už od jejich útlého věku prostřednictvím oblíbených filmových hrdinů. Pak jsou stěží schopni rozlišit pravé od falešného, ba dokonce se dá říci, že se jim ve velké míře přímo znemožňuje pochopit smysl lidské sexuality vůbec. Mladé tělo se stává problémem právě v období pohlavního zrání, kolem kterého vyvstává mnoho nedorozumění, neboť tato důležitá vývojová etapa dospívání vyvolává v ještě nedospělých, velmi zranitelných mladých chlapcích strach z přicházejících změn, který je doprovázen zvýšenou nespokojeností a zejména obavami, zda je "opravdovým mužem". Těmito zbytečnými obavami se chlapcovo pohlavně dozrávající tělo stává neklidným a velmi rychle vzrušivým, a v důsledku toho zcela ztrácí schopnost ovládat své tělesné reakce. Je pravda, že se jedná o náročné období, kdy mladý člověk se s novou životní situací nedokáže psychicky snadno vypořádat.

Chlapcovy pohlavní orgány začínají v tomto období plnit funkci výrobce - jakési biochemické továrny, jejíž nerušený vývoj zaručuje postupnou harmonickou přeměnu chlapce v muže, a to na všech úrovních. Nejen na úrovni viditelné, tělesné, ale především na psycho-emocionální a duchovní, protože právě tyto dvě, tak často opomíjené a zneuznané úrovně, které biologicky přirozeně vyžadují delší dobu na své dozrávání, jsou pro budoucí vyrovnaný a šťastný život dospělých lidí nezbytné! Určitá sexuální "zdrženlivost" mladých lidí má svá pozitiva především v tom, že chlapec, zapojující tak i vyšší struktury své osobnosti, se tak postupně naučí dostat pod kontrolu na povrch se tlačící, nejednou jen velmi těžko zvládnutelné prudké emoce, vedoucí až k nekontrolovatelným výbuchům zlosti a agresivity, které jsou fyziologickým projevem zvýšené tvorby mužského hormonu testosteronu. Proto je na jedné straně zcela pochopitelné, že odmítá jakékoliv etické normy, které od něj vyžadují především střídmost a zdrženlivost. Domáhá se "svých práv" na předčasný sexuální život, který je vydatně podporován současnou "mediálně" orientovanou společností, "díky" které se často až primitivně podávaný odlidštěný sex dostává příliš brzy do centra zájmu ještě nedospělých lidí. Chlapec se hájí tím, že přece jde o jeho zdraví, a přesto, že uvnitř i tuší, že jedná nesprávně, se drží "svého" názoru, že sexuální styk je podle něj jediným vyjádřením mužnosti. Na druhé straně právě tyto zbytečné obavy jsou příčinou zvýšeného psychického a emočního napětí, v jehož důsledku hledá k jejich uvolnění odpovídající způsoby, ať už prostřednictvím masturbace nebo s dívkou, a tím prožívá chvilkovou úlevu.
Z takovéto redukované nejnižší úrovně lidské osobnosti se v současné společnosti odvíjí a posléze přijímá povrchní omezený pohled na mužskou sexualitu.

Většina dnešních mužů si proto neuvědomuje, že takovéto chování je zbaveno základních znaků lidského chování v sexuální oblasti. Stává se podobným světu zvířat, která jednají pouze na základě svých instinktů a reflexů, protože jejich živočišnému druhu je to přirozeně dané. Avšak u člověka je pohlavní pud mnohem redukovanější, neboť je na rozdíl od zvířat vybaven schopností poznávání, svobodnou vůlí a odpovědností, a proto je výlučně lidskou povinností postupně se tomu učit, aby později jako dospělý muž dokázal ovládat své emocionální a sexuální tělesné reakce.
Muž, který odvozuje svoji mužnost pouze od svých fyziologických mechanismů, v podstatě snižuje schopnost prožívat lidskou lásku v celé její hloubce, ačkoliv ve skutečnosti právě po ní tolik touží.

"Moderní" představa mužnosti vychází převážně z utilitární koncepce (jejímž základem je pragmatismus - ze všeho vytěžit co nejvíce ve svůj prospěch) a konzumního naladění života, a proto je dnes mnohem těžší vysvětlit mladému chlapci, aby se v období pohlavního zrání "zdržel" sexuálního života.
Naopak - tvrdí se, že je pro něho nezbytný a opírá se přitom o pochybné názory a pseudoargumenty, které ho ještě více utvrzují v tom, že sex je důležitý pro zachování jeho zdraví, správný rozvoj a pro psychoemocionální rovnováhu. Takový způsob myšlení navíc udržuje ve společnosti dvojí morálku, kde na jedné straně se od dívky vyžaduje určitá předmanželská sexuální zdrženlivost, ale na druhé straně tatáž morálka od muže zdrženlivé chování nepožaduje. Vychází se ze zažitého názoru, že mužský pohlavní pud je jiný, a proto se častěji dožaduje sexuálního uspokojení. Ale ve skutečnosti neexistuje seriózní vědecký názor, že určitá sexuální zdrženlivost v období dospívání by nějakým způsobem ohrožovala fyzické a duševní zdraví mladého muže.

Takové názory nemají žádné opodstatnění a jsou typické pro dnešní dobu, naladěnou na konzumní život. Člověk se přestává zamýšlet a rozlišovat, co je správné a co nesprávné, dobré, nebo špatné. V důsledku toho není schopen pochopit, že každé chování závisí pouze na jeho postojích, hodnotách a morálce, které vyznává. Má si uvědomit, že vždy má možnost volby rozhodnout se a reagovat tak, jak je to v dané chvíli správné - tak jak se tomu naučil, respektive nenaučil.

Právě období mládí a sexuálního zrání je obdobím, které má sloužit k vypracování vlastních postojů, získaných na základě pravdivého reálného poznání sebe sama.
Když si mladý muž uvědomí a pochopí, jak důležité je pro něj sebeovládání, může po čase nabýt takové schopnosti vůle, jaká je nutná např. ve sportovní disciplíně, kde bez sebepřekonávání není možné dosáhnout úspěchu. Nejtěžší zkouškou pro chlapce a mladého muže mohou být i nevinné doteky ženy, které v něm mohou vyvolat silnou sexuální touhu, kterou musí být připraven přesměrovat do zdrženlivosti. Taková ohleduplnost je projevem pravé mužské zralosti, je potvrzením jeho dobroty a něhy, neboť od něj vyžaduje ovládání mocných reakcí těla. A to ho stojí obrovské úsilí. Proto je třeba chápat to jako ušlechtilý, přímo rytířský postoj, který dává sexuálně zralý muž jako dar své vyvolené v citlivém gestu, osvobozeném od jakékoli žádostivosti. Tím se ještě hlouběji snaží vyjádřit svou čistou a upřímnou lásku. Z takového úhlu pohledu lze tvrdit, že tělesná zdrženlivost nejenže mužnost nepotlačuje, ale naopak - ona ji probouzí. Muž se tím naučil panovat nad svými pudy, a tím brzdit své sexuální reakce tak, aby tělesná láska vycházela z nejhlubšího vnitřního rozhodnutí: chtít dobro i pro milovanou bytost. O takovém muži lze pak říci, že je skutečně dospělý, protože správným způsobem integroval sexualitu do své osobnosti.

Žena, jako hračka
Naopak sexuálně nezralý muž, i když je často již dlouhou dobu biologicky dospělý, žel často nemá zdravé psychosexuální chování, ale projevuje se infantilně egocentrickým hledáním potvrzení svého mužství bez ohledu na druhou osobu - především na ženu. Proto v současné společnosti přetrvává i pokřivená vize ženskosti. Takováto retardovaná mužská sexualita je založená na představě ženy "jako hračky", podle níž má být žena snadno dostupným sexuálním objektem, má být pěkně upravená jako panenka, respektive modelka, nebo se jí podobat, a dělat vše, co od ní muž chce.
Skutečnost, že většina současných dospívajících dívek a často i žen roli panenky-modelky vědomě, či nevědomě akceptuje, je vlastně holí se dvěma konci a smutnou vizitkou ženskosti, jelikož takový smutný obraz ženy většina mužského světa očekává jako naprostou samozřejmost.
Tito nedospělí muži nevidí v dívce budoucí ženu, ale panenku na hraní, na chvíli, na dnes, a na manželství ani nepomyslí - vždyť jsou ještě mladí, chtějí si ještě "užít" - a tak si i užívají: berou si jednu dívku za druhou, což u některých mužů přetrvává i po celý život.
Naopak, v muži, který skutečně ženu miluje, se ozývá pravá dospělá mužnost. Vyznačuje se tím, že cítí odpovědnost nejen za sebe, ale i za ženu, kterou si vyvolil, jakož i za její další osud.

- Margaréta Černáková -
.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Ka Ka | 7. září 2013 v 21:33 | Reagovat

Konecne clanek, ktery skutecne vystihuje soucasnou 'kvalitu' spolecnosti. Z toho, co vsechno musi zena udelat, aby si udrzela takoveho nezraleho muze, ktery pak stejne 'ma pravo' ji opustit, protoze neni dostatecne bezstarostna a sexy me boli srdce.
Paralela se zanikem stareho Rima...

2 Živá Voda - Lena Živá Voda - Lena | Web | 10. září 2013 v 19:26 | Reagovat

Děkuji za Váš názor. Ovšem - tato mince má dvě strany. Kdyby nebylo nezralých žen, nezralí muži by zůstali sami a došlo by jim, že s nimi něco není v pořádku. Tím mám na mysli, že je nutné a především přirozené si partnera před vstupem do manželství a založením rodiny řádně prověřit, bude-li schopen být dobrým a spolehlivým manželem i otcem. Nevyzrálý muž je ženě v tomto ohledu naprosto k ničemu. Pokud žena zjistí, že její partner není ještě Mužem, má ho opustit. Ušetřila by tak spoustu trápení nejen sobě, ale, a to především jejich dětem, pokud si je s takovým nevyzrálcem "pořídí". Mohu Vám říci, že denně potkávám ženy, které po svém boku mají nezodpovědného puberťáka a jsou to mnohdy i pánové v letech, kdy by už měli mít rozum. Pokud s ním i přesto žena zůstává, on si nikdy neuvědomí, že nestojí za nic. Zde je chyba i na straně té dotyčné ženy. Je pod její úroveň s takovým mužem být. A pokud i přesto je, není o nic vyzrálejší než on. Pěkný den ☺

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama