- Iveta Bartošová - skutečné důvody jejího chování z hlediska psychologie

18. července 2013 v 20:10 | Lena |  - Očima pozorovatele

V tomto článku chci popsat některé skutečné důvody, příčiny a následky chování této zpěvačky. Trochu jsem si lámala hlavu, jak je možné, že hezká žena v produktivním věku se ve svém životě potácí mezi nebem i peklem, chvíli je nahoře, chvíli dole, balancuje nad propastí, do které může každou chvíli spadnout, mezi muži putuje jako pingpongový míček a bourá manželství druhých, aniž by se ohlédla zpět a pomyslela na následky. Stačilo trochu nahlédnout pod povrch její osobnosti, spočítat si jedna a jedna a střípky mozaiky její osobnosti a jejího života do sebe zapadají, jako ozubená kolečka. V rozborech použiji svou vlastní metodu psychologie.

Chci také poznamenat, že nesouhlasím s tím, jak nehorázným způsobem mnozí novináři propagují svou činnost a medializují osobní životy a fotografují, či natáčejí zcela intimní záležitostí známých lidí, do kterých nikomu nic není. Je s podivem, že pokud někdo z těchto lidí udělá něco dobrého, málo kde se o tom dovíme. Pokud však začne mít osobní problémy a jeho osobní život se začne potápět, slétají se kolem takového člověka jako jedovaté vosy, aby si do něj mohli píchnout, napustit do nich svůj jed, a tím jej do bláta zašlápnout ještě více. Takovéto chování má svůj příhodný název - hyenismus.

Ivetin osobnostní profil, jaká je ve skutečnosti - ve zkratce
Iveta, přestože je již zralou ženou, na mne dělá dojem, že jak vzhledem, tak tam uvnitř je malá, křehká dívenka, která potřebuje ochranu. Podle fotografií taková byla v i dobách, kdy byla velmi mladinká. Je křehká, silně citově založená a tudíž velmi zranitelná. Jakožto známá osobnost však tuto svou vlastnost před světem skrývá, jelikož lidé v něm jsou mnohdy vypočítaví, zlí, její zranitelnost by mohli využít pro svůj osobní prospěch a přiživit se tak na její popularitě. Také proto Iveta málokomu věří, tím pádem se velmi těžce dokáže otevřít. Problémy dusí v sobě, čemuž také nahrává skutečnost, že její narození spadá pod znamení Berana, u kterého je jedním s hlavních povahových rysů hrdá tvrdohlavost. Iveta se narodila 8. 4. 1966, má v datu narození dvě šestky! Šestka je velmi citové, senzitivní číslo a lidé pod jeho vibračním vlivem čerpají značnou část své jistoty z rodinného života a jeho pevného zázemí. Takoví lidé mívají velký smysl pro romantiku, vysokou citlivost na emocionální změny u svých partnerů a pokud je jejich partner nějakým způsobem zklame, je to pro ně velmi drsná zkušenost. Lidé, jako je Iveta potřebují ke svému spokojenému životu harmonii. Ona, jako známá osobnost je však vystavena neustálému stresu, a to ji také v určitém smyslu poznamenalo. Navíc - lidé se dvěmi šestkami, přestože mají mnoho nadání, sami o sobě nemají příliš vysoké mínění, tím pádem je žene vpřed touha tuto svou nejistotu nalézt v opoře svého partnera. Tohle již trochu zapadá do sebe že? :) Bohužel, zde často dochází k nedorozuměním, její partneři sice zpočátku mohou cítit velkou hrdost, že jsou v roli silných ochránců, ale za nějaký čas se jim "slabost a závislost" jejich protějšku může přejíst, neboť nad ní začnou cítit značnou převahu a přestanou si jí vážit. A v některých méně charakterních mužích toto její chování může vyvolávat i určitou agresivitu. Navíc, Iveta má v datu pouze jednu jedničku, což znamená, že se umí hůře otevřít a vyjádřit své pocity. Tak může docházet v partnerských i osobních vztazích k nedorozuměním. Iveta potřebuje velmi silné a harmonické rodinné zázemí, pak rozkvete. Muže, který by jí ovšem toto poskytl ještě zřejmě nepotkala. To vše ji žene k frustracím a do záhuby, neboť místo toho, aby sama v sobě hledala svou vnitřní sílu, kterou samozřejmě a ta jediná jí poskytne oporu, kterou potřebuje, stále zoufale hledá nějaký záchytný bod, o který by se mohla opřít. A proto skáče z náruče do náruče, ale neuvědomuje si, že jediná náruč, kterou hledá celý život, je její vlastní vnitřní síla. Pokud se jí někdy podaří tohle pochopit, pak také najde muže, který ji bude mít opravdu rád. Až se srovná sama se sebou, najde svůj vnitřní klid a nebude potřebovat žádnou berličku v podobě náhražek, jako je alkohol, nebo léky. Vzpomeňme si, jak skončila Marilyn Monroe. Proč ji zmiňuji? Jelikož měla v datu narození dvě šestky, stejně, jako Iveta, a stejně, jako ona svou popularitu, nenaplněné ženství a touhu po skutečném vztahu a opoře řešila skrze návykové látky, aby alespoň na chvíli zapomněla na duševní bolest. Ostatní souvislosti si již jistě spojí dohromady každý sám ..


Co Ivetě chybí a proč je nešťastná
Pokud přičteme výše zmíněné problémy, které ji způsobuje její povaha, můžeme pokračovat. Co tedy Iveta postrádá? Chybí jí láska. Tím mám na mysli skutečnou lásku skutečného a opravdového muže. Takoví muži jsou ale velmi vzácní a je jich, jako šafránu. Iveta je citlivá, křehká princezna a potřebuje krále na bílém koni. Také na mne dělá dojem, že potřebuje velmi ohleduplného a zejména věrného partnera. Nejsem si jista, zda ji toto poskytl Petr Sepeši, se kterým měla známost a o němž se říká, že rád střídal partnerky a podváděl ji. To muselo být pro silně citově založenou Ivetu velké rozčarování a zklamání. Navíc velmi těžce nesla jeho nešťastný a náhlý odchod.
Ženatý kolega, který ji uvedl do světa showbyznysu a se kterým měla poměr, to asi nebylo to pravé. Byl pro ni starý, ona v té době byla spíše dívkou, než ženou a navíc, kdo podvádí svou ženu s jinou, svoji ženu nemiluje, tudíž není schopen dát skutečnou lásku žádné ženě. Iveta prahne po lásce, které se jí zřejmě nedostává. Tato skutečnost je také jedním z důvodů, proč po některých mužích, jak oni sami tvrdí "požaduje sex". Ono je to přeci jen trochu jinak. Iveta zoufale a stále zoufaleji potřebuje blízkého člověka a oporu, aby se cítila bezpečná, proto, aby si alespoň částečně nahradila tento chybějící prvek, zoufale žádá o blízkost a pocit bezpečí tímto smutným způsobem.
A ti tři pánové, kteří v současnosti kolem Ivety krouží ..

Proč tito 3 muži Ivetu "zachraňují"
Zde by se dala položit otázka, proč je osobnost potápějící se Ivety pro některé muže tolik atraktivní. Důvodů bychom našli několik. Zde jsou některé z nich, které vidím jako reálné:

1. Je mediálně známá, tudíž z psychologického hlediska fluid určité popularity, který se kolem ní rozprostírá může u některých lidí vyvolávat pocit určité důležitosti a zajímavosti, pokud by měl možnost se s ní seznámit.
2. Je to hezká žena a velká část mužů je postižena poruchovým syndromem "zamilovat" se do krásy ženy, tedy do bezvýznamného a povrchního znaku. Čili, určitá atraktivita jejího vzhledu může být důvodem jejich zájmu. Předpokládám, že pokud by Iveta byla starší a ne tak hezká, zájem těchto pánů by byl zřejmě menší, byl-li by vůbec nějaký.
3. Nemálo mužům je již od malička vštěpováno, že musí být ochránci matky, jakožto ženy, která je od muže fyzicky slabší a celé rodiny. Nejednou jsem se stala svědkem rozhovoru nějakého otce a jeho syna, kdy otec na čas odjížděl mimo domov a tomu malému klukovi vštěpoval do hlavy, že je jeho povinností dávat pozor na mámu a sestry. To v malém klukovi vyvolává pocit určité zodpovědnosti za "životy" žen v jeho rodině. V těchto případech tudíž mají muži od malička zakódovánu svou roli ochránce. A pokud takový muž potká slabou, zlomenou ženu, neschopnou se o sebe postarat, tato situace v něm může vyvolat vzpomínky a zodpovědnost s dětství.
4. V návaznosti na bod 3 - dva z mužů, kteří kolem Ivety tolik poletují nejsou vážně zadáni, tudíž jejich potenciál někoho mít a ochraňovat je nevyužit. Pak stačí jen škrtnout zápalkou v podobě slabé, hezké ženy a jejich potenciál se uvede do provozu.
Jeden byl ženat a v manželství mohlo dojít k určitému stereotypu. Najednou se objevil někdo, kdo potřeboval "zachránit". Na jedné straně zpěvačka, na druhé manželka. Vyhrála zpěvačka a manželka je hrubým způsobem odkopnuta. Muselo se jí to velice dotknout a ublížit.
5. Svým zájmem o Ivetinu osobu a skrze její potíže si pánové mohou kompenzovat své vlastní, osobní problémy.
6. Mohou se předvést v televizi před celým národem, tudíž to v nich může vyvolávat určitý pocit zajímavosti. Samozřejmě falešný.
7. Je možné, že některému z těchto mužů na Ivetě vcelku záleží a má ji určitým způsobem "rád". Ale nevím ..

Nelze vyloučit, že počátky Ivetiných problémů jsou zakořeněny již z rané dospělosti. A různá zklamání v jejím životě, nenaplněná láska, potíže, problémy s novináři posedlých senzací, proložena jejím nepříliš vysokým míněním o sobě samé a završena její citlivostí, vytváří několikapatrový sendvič, který je pro ni samotnou velmi destruktivní.
Iveta rozvedla minimálně dvě manželství. Pravdou je, že pokud by ti dotyční muži své ženy milovali a vážili si jich, nikdy by si s Ivetou, ani jinou ženou nic nezačli. Tyto muže více nemíním komentovat. Pro jejich ženy to bezesporu byla velmi ponižující a bolestná zkušenost. Iveta těm ženám v podstatě ublížila. Čili není vyloučeno, že Vesmír jí nastavuje zrcadlo a v této návaznosti něco bude, nebo již bylo odejmuto zase jí.

Jaké kroky by měla Iveta podniknout
Především podstoupit léčbu, kde se otevře a veškeré náležitosti, které jí tíží musí ze sebe dostat ven, někomu se vypovídat. Problémy, které v sobě doslova křečovitě dusí, na ni působí zevnitř destruktivní silou. Pokud to v nejbližší době neudělá, není vyloučeno, že ji ta destruktivita celou semele.

Rozhodně by měla podstoupit důkladné pročištění a detoxikaci celého organismu. To její tělo zbaví nejen různých toxinů, jedovatých látek, které se také určitou částí mohou podílet na depresivních stavech, ale může ji zbavit i špatné energie, která se v člověku ukládá z nepěkných životních prožitků a na organismus působí destruktivně
A pak je zde ještě spoustu jiných metod.
Každopádně, koně můžete dovést k prameni, ale napít se z něj musí sám. Je možno ji v základech pomoci. Ale ona sama musí pochopit, že má velkou sílu postavit se na nohy a žít hezký život. Tohle za ni skutečně nikdo neudělá. Pokud se bude dál potácet mezi společností alkoholu, vlastního smutku a vnitřně se litovat, bude i nadále jen loutkou svého vlastního osudu. Každý je sám jeho strůjcem.

Spoustu lidí Ivetu odsuzuje. Ani já bych ji za to, jak se chová rozhodně nepoplácala po zádech. Někdy by rozhodně potřebovala studenou sprchu a řádně protřepat. Ale díky rozboru jejího data narození mi byla dána možnost nahlédnout pod povrch její osobnosti, a tak o něco lépe rozumět jejím nedostatkům i kladům a důvodům jejího celkového chování. A právě proto mne její příběh a příběhy jiných, nešťastných lidí přivedl k jistému zamyšlení. A totiž, že jeden z mnoha důvodů lidského neštěstí je neznalost některých základních zákonitostí Vesmíru. Jsme lidé, žijeme vedle sebe, máme spolu děti, pracujeme spolu, kamarádíme spolu, a přitom si tolikrát tak málo ruzumíme a tak málo se chápeme. Abychom se mohli navzájem lépe pochopit, více porozumět jeden druhému, aniž bychom se odsuzovali, že jsme takoví, onací, nebo děláme to a ono, máme k tomu prostředky. Jedním z nich je právě Numerologie. Význam čísel, zejména datum našeho narození nás, naše povahové rysy a předpoklady skutečně ovlivňuje. Číslo je energie. Během svého života jsem si jejich význam nejednou ověřila. A tak jsem se rozhodla, že na svých stránkách otevřu kategorii o číslech a jejich konkrétnímu významu. Tak dám prostor lidem, kteří ještě působení čísel neznají a jejich prostřednictvím chtějí lépe chápat ty, které mají rádi, poodhalít zákoutí jejich povahy a lépe porozumět pohnutkám jejich chování. Tím k sobě budeme mít všichni zase o krůček blíž. Jak to tak kolem sebe sleduji, bylo by opravdu načase. A také pro nevěřící tomáše, kteří si ještě myslí, že číslo je jen pár škrtanců na papíře a nic neznamená. Přesvědčím Vás o opaku.

Proto, aby byl svět zase o něco hezčí

Píseň pro Ivetu, byla Jí vybrána přímo na tělo, dle současných vibrací její osobnosti

Hezký den všem Lena


- Celkové numerologické rozbory osobnosti > ZDE -
- Článek je pod ochranou autorských práv a bez vědomí a souhlasu autorky nelze šířit -


.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Vanda Vanda | 4. září 2013 v 13:15 | Reagovat

Tak to je snad první zajímavý článek o Ivetě Bartošové, který jsem četla. Muselo vám to dát dost práce. Jenom tak dál. Díky. V

2 Živá Voda - Lena Živá Voda - Lena | Web | 5. září 2013 v 11:42 | Reagovat

Děkuji za upřímná slova uznání. V dnešní době jsou lidé málo sdílní, o to více si Vašeho upřímného komentáře vážím. Přeji krásný den.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama