- Andělská čísla a jejich význam > 0 - 50

1. června 2013 v 22:36 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Pokud se některá z níže uvedených čísel ve Vašem životě objevují nápadně často, není to náhoda. Náhody neexistují. Mají svůj skrytý význam. Mají Vám něco napovědět.Poznámka > spojením "nanebevzetí mistři, mistři z jiných dimenzí" jsou myšlení ti, jež za svého života ve fyzickém světě na Zemi byli vyjímeční a v současnosti se s námi propojují svým vědomím, aby nám byli nápomocni.


00
Jen Ti zdůrazňuje tento vzkaz a žádá Tě o pozornost a řízení se radou bez průtahů.

0
Nula se vztahuje k modlitbám, nebo meditační praxi a všeobsažnému "Božímu" zdroji.
Promlouvá k tobě "Bůh".

1
Toto je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, nikoli na své strachy.

2
Měj víru a odvahu. Tvé modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.

3
Nanebevzatí mistři (jako například Ježíš) jsou ti nablízku. Chtějí Ti pomoci.

4
Andělé jsou s Tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí.

5
Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací a alchymií. Něco ve Tvém životě se
mění, nebo se začíná měnit k lepšímu.

6
Číslo 6 se vztahuje k pozemským materiálním záležitostem, jako je majetek, témata týkající se planety a konkrétních hmatatelných věcí. Pečlivě vyvažuj své myšlenky, nebo starosti o hmotné záležitosti soustředěním a vírou v duchovní skutečnost.

7
Jsi na správné cestě. Pokračuj v dobrém díle!

8
Nyní k tobě přichází finanční hojnost.

9
Tvůj smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím Tvých přirozených nadání, vášní a zájmů.

10
Dostává se Ti vedení prostřednictvím myšlenek, nápadů, porozumění, nebo přímého poznání skutečností, aniž bys věděl(a), jak k Tobě tyto informace přišly. Měj stále příznivý přístup k poselstvím, která dostáváš.

11
Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na Tvé modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

12
Je k Tobě promlouváno prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které Tě vedou ke zlepšení něčeho ve Tvém životě, nebo životě druhých. Nech se vést na cestě příznivými afirmacemi.

13
Jsi žádán/na, aby jsis udržel/a příznivý postoj a odevzdal/a všechny obavy, nebo pochybnosti, aby se mohly uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, bohyni a intuitivní stránku, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

14
Andělé Ti pomáhají se zhmotňováním Tvých příznivých myšlenek, afirmací a vizualizací.

15
Změň a povznes své myšlenky. Použij afirmace k tomu, aby Ti pomohly povznést se ve Tvých myšlenkách a pocitech nad nepříjemnostmi.

16
Tvé myšlenky tvoří Tvou realitu, takže se drž svých příznivých myšlenek a očekávání týkajících se materiálních záležitostí a všechny potřeby se naplní.

17
Ve svém uvažování se ubíráš po správné cestě. Co se týče Tvých plánů a cesty, máš dobrý důvod k optimismu.

18
Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože Tvé myšlenky se v této době velice rychle uskutečňují a zhmotňují.

19
Soustřeď se na to, abys pomáhal/a sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém životním poslání smýšlej optimisticky.

20
Jsi žádán/a, abys měl/a víru. I když teď ještě nevidíš výsledky svých činů, důvěřuj, že Ti přinesou úžasné plody.

21
Věř si! Nejvíce Ti teď pomohou Tvé afirmace.

22
Tvé hluboké přesvědčení se projevuje skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

23
Nanebevzatí mistři Ti pomáhají zachovat si víru. Jsou právě teď u Tebe a můžeš je požádat o pomoc.

24
Andělé Ti pomáhají zachovat si víru a mít odvahu. Chtějí, abys věděl/a, že jsou právě teď s Tebou. Věř ve své anděly a věř v jejich touhu a schopnost Ti pomáhat.

25
Věř, že se Tvůj život mění k lepšímu. Ty a Tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

26
Věř, že všechny Tvé pozemské potřeby se naplňují nyní i v budoucnu. Řiď se vedením, které Tě pobízí k jednání.

27
Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.

28
Měj víru v hojnost Vesmíru. Když ve své víře nadále vytrváš, prosperita se hmatatelně projeví ve Tvém životě.

29
Měj víru v sebe i v účel svého života. Máš dostatečnou kvalifikaci a jsi připrave/a pomáhat druhým!

30
Nanebevzatí mistři jsou zde, aby Ti pomohli. Požádej je, ať Ti pomohou zajistit cokoli, co Tobě a Tvým blízkým přinese mír a co Ti pomůže na Tvé životní cestě.

31
Nanebevzatí mistři Ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

32
Věř neustále ve své spojení s nanebevzatými mistry. Čím častěji se k nim budeš obracet, tím víc poroste Tvá víra v toto spojení.

33
Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří Ti všestranně pomáhají. Přišli Ti pomoci s Tvým posláním a jako odpověď na Tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34
Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s Tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k Tobě přijdou v podobě opakovaných myš­lenek, znamení a vnitřních signálů.

35
Nanebevzatí mistři Tě žádají, abys provedl/a určité změny, aby se tak zvýšila úroveň Tvého duchovního vědomí a schopností. Spoj se s těmito mistry, aby jste společně uzdravili, nebo odstranili ty oblasti ve Tvém životě, které již neslouží Tobě ani Světlu.

36
Nanebevzatí mistři Ti chtějí pomoci s Tvým materiálním životem, zvláště tak, že Tě podpoří ve Tvém životním poslání a že pomohou Tvým blízkým. Žádají, ať se soustředíš na duchovno a nevěnuješ zbytečně příliš pozornosti hmotnému světu.

37
Nanebevzatí mistři Tě božským způsobem vedou po správné cestě. Obrať se na ně v meditaci o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou jsis vybral/a, se mistrům líbí a chtějí Ti pomoci.

38
Nadchází Ti čas větší hojnosti a nanebevzatí mistři Tě chtějí ubezpečit o finanční pomoci ve Tvém životě. Všímej si opakovaných zpráv, které Ti předávají prostřednictvím Tvých myšlenek, pocitů, slov a vizí.

39
Nanebevzatí mistři říkají: "Chop se práce, služebníku Světla!" Tvého poslání je velice třeba a přejí si Ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s Tvým životním posláním.

40
Andělé chtějí, abys věděl/a, že jsou s Tebou a že vedou každý Tvůj krok. Přijmi jejich milující ruce a otevři se jejich pomoci.

41
Andělé říkají: "Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude ve Tvém životě pouze láska a úspěch." Andělé jsou připraveni Ti ve volbě příznivvých myšlenek pomoci, když je zavoláš.

42
Tví andělé Tě žádají, abys stále věřil/a, že Tvé modlitby jsou slyšeny a vyslyšeny. Jestliže potřebuješ, popros anděly, aby zvýšili úroveň Tvé víry.

43
Andělé a nanebevzatí mistři jsou s Tebou, podporují Tě a milují. Mluv s nimi v duchu o svých nadějích, snech, nebo obavách a žádej je o pomoc. Objeví se vždy, když je zavoláš.

44
Obklopuje Tě mnoho andělů. Požádej, aby Ti pomohli s čímkoli, co přinese mír Tobě i Tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci, jen je požádej, aby ji napravili. Jsi veden/a ke skvělému a důmyslnému řešení.

45
Andělé Tě žádají, ať bez odkladu provedeš nutné životní změny. Již víš, jaké změny to mají být. Požádej anděly, aby Ti pomohli najít odvahu a sílu je provést, a věz, že tyto změny budou nakonec ku prospěchu všem.

46
Andělé Ti chtějí pomoci s materiálními potřebami, zvláště, pokud souvisí s Tvým životním posláním a s Tvými blízkými. Mohou Ti pomoci s jakoukoli drobnou i závažnou záležitostí, která přináší Tobě i Tvým blízkým mír. Jen je popros o po­moc.

47
Andělé říkají, že jednáš správně a jsi na dobré cestě. Chtějí, abys věděl/a, že na Tvé cestě jsou s Tebou na každém kroku a že Ti mohou pomoci ještě více, když je požádáš o konkrétní pomoc.

48
"Andělé hojnosti" jsou s Tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Nyní k Tobě směřuje více peněz, takže o své finance neměj starosti.

49
Andělé Tě žádají, abys neodkladně přistoupil/a k práci na svém poslání. Nastal čas završit všechny nedokončené projekty. Udělej si dostatečný prostor ve svém kalendáři, aby jses mohl/a začít věnovat svým skutečným prioritám.

50
Jsi vyzýván/a, ať provedeš tuto změnu. Ujišťují tě, že přechod bude harmonický a že Tobě i Tvým blízkým se dostane v každém směru podpory. Pusťte se do toho a otevřete se v tomto období změny pomoci.


-
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama