- Barva Vaší aury - zjistěte si ji a její charakteristiku > spolehlivý test

9. května 2013 v 22:57 | Lena |  - Aura čakry barvy
Každý člověk disponuje určitými charakterovými vlastnostmi, jež jsou pro jeho osobnost výrazným prvkem, který jej odlišuje od druhých. Díky tomu je každý z nás nezaměnitelným originálem. Všichni také kolem svého těla máme energetické vyzařování, tedy auru, která obsahuje jemné spektrum barev, podobné duze. Toto spektrum se mění, v závislosti na zdravotním stavu našeho organismu, nálady a ostatních aspektů. Avšak největší podíl barvy, takzvané základní, je ten, se kterým harmonizuje náš přirozený charakter.


Pokud Vás zajímá, jaké základní sperktum barvy je právě to Vaše a posunout se tak na své cestě k sobě
o stupínek výše, máte možnost zjistit si jej pomocí tohoto spolehlivého testu.

Tento test mám u sebe již dlouho a v průběhu deseti let jsem jej absolvovala zhruba sedmkrát, v časovém odstupu cca roku a půl. Mohu Vám říci, že pětkrát mi vyšla naprosto stejná barva a dvakrát charakteristicky velmi podobná. U mých přátel byl výsledek obdobný.

Přikládám důležitost poznámce, aby jste při absolvování tohoto testu byli v rozpoložení, kdy se budete cítit dobře, uvolněně a budete sami sebou, tedy, v překladu, nebudete nemocní, smutní, nebo naopak extrémně rozjaření apd. Tyto aspekty by mohly narušit přesnost konečného výsledku.
Při odpovědích o nich příliš nepřemýšlejte a buďte k sobě naprosto upřímní.
Můžete se tak o své osobě dozvědět třeba něco nového, něco, co Vám otevře obzory a dovolí Vám nahlédnout pod roušku Vaší osobnosti, či napomoci nalézt, nový, skrytý talent, který ve Vás dřímá a doposud jste jej neobjevili.

V testu dosáhne většina z Vás relativně vysokého počtu bodů nejméně u dvou barev. V pořadí druhý nejvyšší počet bodů představuje tzv překrytí - druhou skupinu barev v auře, která obklopuje základní barvu. Tato doplňková barva reprezentuje skupinu vlastností, z nichž můžete čerpat. Ti z Vás, kteří získají pouze jeden významně vysoký početní výsledek, se doplňkovou barvou nemusejí zabývat, v tomto případě je tato informace pro Vás nepodstatná a zbytečná. Pokud máte vysoký počet bodů u tří, či více barev, pravděpodobně jste nebyli při odpovídání dostatečně pozorní, nebo pravdiví. Jestliže jste získali 25 až 30 bodů u tří, či více barev, vraťte se zpět k otázkám a zkuste je vyhodnotit znovu s větším důrazem na drobnosti při přidělování bodů. Tři vysoké výsledky také naznačují, že se pravděpodobně snažíte každému zavděčit.
Po vyplnění testu také můžete zjistit, že kvalita Vaší základní barvy je charakterově v rozporu s barvou doplňkovou. Skutečnost, že v naši osobnosti máme protikladné tendence, způsobuje, že někteří z nás jsou v neustálém vnitřním rozporu. Pokud si ale uvědomíte svou základní barvu a barvu, která ji doplňuje, budete mít příležitost si tento rozpor uvědomit a naučit se tak s těmito protiklady pracovat a vyrovnávat.

Na každou otázku odpovídejte číslem 1 - 5, dle toho, která varianta se s Vámi nejvíce ztotožňuje.

1. To nejsem já, ani náhodou
2. Takový bývám zřídka
3. Někdy jsem takový
4. Často jsem takový
5. To jsem rozhodně já

Malý pomocník
1. Nejprve si pečlivě přečtěte pět "klíčových" odpovědí zmíněných výše
2. Ujasněte si, co pro Vás znamenají významy - zřídka, někdy a často
3. Uveďte odpovědi, které Vás napadnou jako první
4. Pokud máte problém s některým tvrzením, pravděpodobně jde o Vaši vlastnost, kterou si nejméně uvědomujete
5. Jestliže si dostatečně rychle nevybavíte odpověď na danou otázku, ponechte tvrzení nezodpovězené a vraťte se k němu po ukončení celého testu
6. Vyplňte test bez přerušení a dlouhého analyzování jednotlivých tvrzení
7. Jednotlivé body za každou odpověď podle číselného klíče zapište do hodnotícího formuláře, který si stáhnete níže, nebo si jej opište a vytvořte vlastní. Vyplňte čísla v chronologickém pořadí od shora dolů

Vyhodnocování aury je z důvodu nedostatku času pro tuto chvíli pozastaveno

TAK, POJĎME NA TO ;-)

1. Ve svém myšlení jste systematický
2. Máte silnou vnitřní touhu významně se podílet na zlepšování světa
3. Nesnášíte citové vydírání a požadavky doma a ve Vašem okolí
4. Hluboce Vás přitahuje duchovní, esoterická spiritualita, nebo politické filozofie a ovlivňují Vás emocionálně i intelektuálně
5. Vyhledáváte neobvyklé, nebo originální věci
6. Lehce se rozpláčete
7. Neodsuzujete, ani nekritizujete způsob, jak ostatní vyjadřují své emoce, nebo city
8. Cítíte se dobře v prostředí, kde je alternativní léčení hlavní aktivitou, nebo zaměstnáním
9. Když stojíte před nebezpečným úkolem, předem pečlivě plánujete, jak zvládnout všechny krize, které mohou nastat
10. Nejlépe se cítíte o samotě
11. Při řešení problémů jste schopen vidět všechny postupy i řešení současně
12. Nemáte předsudky týkající se sexuality - heterosexuality, bisexuality, či homosexuality
13. Dáváte přednost zaměstnáním, která vyžadují fyzické nasazení
14. Projevují se u Vás fyzické příznaky (např. Vám zvlhnou dlaně) před tím, než zareagujete na určitou situaci mentálně nebo emocionálně
15. Když jste ve vedoucí pozici, žádáte od ostatních, aby Vás o všem podrobně informovali, než učiníte rozhodnutí
16. Společenská setkání, večírky Vás nudí
17. Dáváte přednost zaměstnáním, která Vám dávají neohraničené finanční možnosti, např. obchodní sféra
18. Když máte peníze, utratíte je, pokud nemáte na zbyt, tak neutrácíte
19. Jste nekonformní (málo přizpůsobivý, chcete se lišit)
20. Dělá Vám potíže říci lidem ne, pokud Vás o něco požádají
21. Uskutečňujete své nápady podle systému
22. Potřebujete nějaký vzor, jak se máte chovat v určitých společenských situacích
23. Nebojíte se fyzicky náročných úkolů
24. Přátelství navazujete pomalu
25. Pomáháte a radíte i těm lidem, jejichž vděčností si nemůžete být jistí
26. Ve škole se nejlépe učíte v neuspořádaném prostředí
27. Milování je pro Vás hlavně fyzickým potěšením
28. Když se ocitnete v napjaté situaci, nejraději by jste utekl, nebo se tváříte, že neexistujete
29. Máte problémy podělit se o své emoce a city s ostatními
30. Raději by jste projekt připravil jen teoreticky a jeho realizaci nechal na někom jiném
31. Své problémy řešíte podle osvědčených vzorů
32. Jste snílek, který rád žije ve svém světě fantazie
33. Chováte se spontánně
34. Prožitek Boží lásky je pro Vás největší duchovní silou
35. Hledáte možnosti, jak zlepšit, nebo napravit společnost, které jste součástí
36. Zřídkakdy ukazujete své nejhlubší city
37. Upřednostňujete aktivity, při kterých můžete předvést svou fyzickou zručnost
38. Hodnotíte věci, podle jejich solidnosti a vytrvalosti
39. Přitahují Vás náboženství se silně teologickou strukturou (nauka o Bohu)
40. Vedete ostatní tím, že je nutíte, aby se znovu zamysleli a přehodnotili staré hodnoty a způsoby myšlení
41. Zřídkakdy pamatujete na jiné
42. Nejste cynický
43. Máte rád společenské aktivity, ve kterých se spojuje příjemné s užitečným
44. Není pro Vás příjemné a jednoduché, když máte platit za jiné
45. Chápete Boha jako něco, co bychom mohli nazvat mozkem univerza
46. Svou sexualitu vyjadřujete kreativně, intuitivně a experimentálně
47. Rád kupujete věci, které mají neobvyklý vzor, nebo tvar
48. Při nástupu do nového zaměstnání Vám dělá potíže říci si o plat, který si zasloužíte
49. Máte pocit, že mít dobře vychované a vzdělané děti je pro společnost ten největší přínos
50. Rád čtete životopisy a deníky, které popisují životy skutečných lidí
51. Máte raději individuální konkurenci, než skupinové závody
52. Je pro Vás těžké poddat se nějakému církevnímu systému
53. Dělá Vám radost potěšit ty, které máte rádi a o které se staráte
54. Ve všem, co děláte, prožíváte duchovno
55. Jestliže máte peníze na koupi nejpotřebnějších věcí, už jste šťastní
56. Bůh je pro Vás fyzickou radostí bytí
57. Dáváte přednost duchovní víře, která je založena na určitých zákonech a zásadách
58. Rád říkáte ostatním, co mají dělat
59. Dáváte přednost jen několika málo vybraným přátelům, kteří Vás intelektuálně stimulují
60. Vaše umělecké záliby Vás často udržují doma
61. Navazujete volnější vztahy, které nejsou zatíženy přílišným očekáváním
62. Cítíte se lépe, když se o vedoucí pozici dělíte s více lidmi
63. Podporujete finančně společenské akce a programy, které jsou pro společnost prospěšné
64. Zdrojem Vaší osobní síly je schopnost uchýlit se do Vašeho nitra
65. Nezajímají Vás organizovaná náboženství
66. Pečlivě dodržujete instrukce, které jste dostal od svého nadřízeného
67. Dáváte přednost společenským akcím, kde máte příležitost promluvit si se zajímavými lidmi
68. Z hlubokého spánku se musíte probouzet pomalu, aby jste pak nebyli nervozní
69. Během skupinových her jste to právě Vy, kdo povzbuzuje své družstvo a dodává mu odvahu
70. Máte rád večírky
71. Peníze pro Vás představují jistotu a bezpečí
72. Máte naléhavou potřebu udělat ve svém životě něco podstatného
73. Uspokojuje Vás, když můžete lidem pomáhat radou, nebo jim předat své zkušenosti a názory
74. Raději dáte přednost životu o samotě, než aby jste se musel přizpůsobovat požadavkům společnosti
75. Když se Vám něco líbí, chcete si to nejdříve užít a teprve potom skládat účty
76. Nemáte rád sporty, které vyžadují velkou fyzickou zátěž, například běh na lyžích, nebo vzpírání
77. Věříte, že duchovní zásady musí být prakticky uplatňovány ve skutečném životě
78. Dáváte přednost tichým, introspektivním◄ duchovním cvičením (◄ sebepoznávání)
79. Dáváte přednost nezávislé práci za určitý honorář, před zaměstnaneckým poměrem za pevný plat
80. Věříte, že k tomu, aby se člověk stal dobrým vůdcem, musí být nejprve dobrým následovníkem
81. S penězi nakládáte neefektivně
82. Nikdo Vás nedonutí, aby jste dělali věci, o které nemáte zájem
83. Když se zúčastníte nějakého "náboženství", máte duchovní prožitky
84. Rád a dobře pracujete s elektronickými přístroji, jako jsou např počítače, kalkulačky, nebo stereofonní aparatura
85. Přitahujete ostatní svým entuziasmem, protože jste rád s lidmi
86. Myslíte si, že hmotné statky jsou pro Vás důležité, jako odrazový můstek k získání moci a vlivu
87. Myšlenky jsou pro Vás něco konkrétního a ne jen mentální abstrakce
88. Vnímáte myšlenky jako trojrozměrné vzorce
89. Vyjadřujete svou duchovnost tím, že jste silně propojen s přírodou
90. Když se rozhodujete, hledáte taková řešení, která budou vyhovovat všem
91. Řídíte jiné tak, že zapojujete jejich city do procesu rozhodování
92. Nejlépe se Vám pracuje v tichém, klidném prostředí, kde nemáte mnoho kontaktu s ostatními
93. Nepotřebujete přátele, nebo společenské kontakty k tomu, aby jste byl šťastný
94. Peníze pro Vás představují fyzické bezpečí a stabilitu
95. Je pro Vás těžké postarat se o své soukromé věci
96. Rád pracujete rukama
97. Chtěl by jste vědět, jaké jsou příčiny toho, co se děje
98. Dobře se cítíte v situacích, které Vás nutí k fyzické aktivitě

-

 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama