- Andělská čísla a jejich význam > kombinace čísel 3 , 4 , 5

12. května 2013 v 20:02 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

V minulém díle jsou rozebrána znamení čísel a jejich spojení > 0, 1, 2.
Tato stránka je navazující a pokračujeme čísly a jejich kombinacemi > 3, 4, 5

Poznámka > spojením "nanebevzetí mistři, mistři z jiných dimenzí" jsou myšlení ti, jež za svého života ve fyzickém světě na Zemi byli vyjímeční a v současnosti se s námi propojují svým vědomím, aby nám byli nápomocni.
Všimněte si také, jak se číselná spojení a jejich význam krásně opakují, pokud porovnáte např číselná spojení 1 a 3 z minulého dílu a číselnou kombinaci 3 a 1 z dílu tohoto, vyjde Vám identický běh událostí. Čísla by se dala propojit, ale domnívám se, že podrobným rozepsáním všech kombinací, dle jednotlivých čísel je přehlednější

KOMBINACE ČÍSLA 3

3 a 1 - např 131, 133, 313, 331
Mistři, kteří k nám promlouvají z jiné dimenze s Vámi spolupracují na Vašich myšlenkových procesech. Učí Vás dávné moudrosti zhmotňování. Posílají Vám energii, která Vás zachrání před pocity zmaru a dodávají Vám odvahu soustředit se na skutečné cíle Vaší duše. Navíc Vám mohou nabídnout rady, vedení a návrhy k Vašemu životnímu poslání. Především Vás však utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenky, nebo nápadu. Požádejte je, aby Vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.

3 a 2 - např 232, 233, 323, 332
Mistři z jiných dimenzí (Ježíš, či jiní) vystupují v roli spolutvůrců Vašeho nového projektu. Říkají, že sdílejí Vaše nadšení a vědí, že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že Vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto fázi svého života.

333
Jsou Vám na blízku nanebevzatí mistři a ti chtějí, aby jste věděli, že Vám nabízejí svou pomoc, lásku a společnost. Volejte je často na pomoc, zvláště, když okolo sebe vidíte kombinace čísla 3.

3 a 4 - např 334, 343, 433, 434
Právě teď se okolo Vás nachází spousta pomocníků! Mistři z jiných dimenzí a andělé jsou tady, aby Vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako oni je natahují k Vám.

3 a 5 - např 335, 353, 533, 535
Mistři Vás chtějí připravit na blížící se velkou životní změnu. Chtějí, aby jste věděli, že Vás budou během této změny držet za ruku, a že vše dobře dopadne. Přijměte tuto změnu a očekávejte požehnání, které s sebou přináší.

3 a 6 - např 336, 363, 633, 636
Je Vám pomáháno zhmotňovat věci, které potřebujete ke svému životnímu poslání. Ať už jde o peníze na zaplacení školného, nebo nalezení místa, kde by jste mohli učit, nebo léčit ostatní, mistři už na tom pracují. Chtějí, aby jste věděli, že si zasloužíte jejich pomoc, neboť díky ní budete schopni dávat ostatním.

3 a 7 např 337, 373, 733, 737
Mistři září radostí. Oni nejenže vidí Vaše skutečné vnitřní Božství, ale také souhlasí s cestou, kterou jste si zvolili. Chtějí, abyste věděli, že si zasloužíte štěstí a dopřávali si nebeskou radost, které je součástí Vašeho božského dědictví a zvolené cesty.

3 a 8 např 338, 383, 833, 838
"Pokračujte", vzkazují Vám mistři. Dodejte svým myšlenkám a pocitům energii i směr. Přehodnoťte svůj postoj - dopomůže Vám k tomu vědomí, že jste jedno s "Bohem", s každým stvořením a s veškerým životem.

3 a 9 - např 339, 393, 933, 939
Toto je naléhavá výzva, aby jste ze svého života vyloučili situace, které nejsou poctivé, nebo už posloužily svému účelu. Nelpěte na nich jen ze strachu. Vězte, že v každém okamžiku je o Vás postaráno. Je důležité, aby jste se na sebe a svou budoucnost dívali příznivě. Takový postoj totiž vytváří to, co budete prožívat.

3 a 0 - např 030, 033, 303, 330
Mistři s jiných dimenzí se snaží upoutat Vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s Vaším životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady jste upozorňováni, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená, poslouchat a následovat výzvy k podniknutí určitých kroků.


KOMBINACE ČÍSLA 4

4 a 1 např - 114, 141, 144, 411, 414
Jste naléhavě upozorňováni, aby jste pečlivě sledovali své myšlenky. Je Vám razeno, ať si něco přejete, neboť se nacházíte v situaci, ve které se Vaše myšlenky okamžitě zhmotní. Číslo 411 znamená: Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.

4 a 2 - např 224, 242, 422, 424
Je ochraňován Váš čerstvě narozený záměr. Toto je znamení, že je Vám shora pomáháno, aby jste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od Vašich andělů, kteří tak dávají najevo, že s Vámi v současné době spolupracují.

4 a 3 - např 334, 343, 433, 434
Právě teď se okolo Vás nachází spousta pomocníků! Andělé jsou tady, aby Vám poskytovali pomoc, rady a lásku. Natáhněte k nim ruce, stejně jako je oni natahují k vám.

444
Jste obklopeni anděly, kteří Vás ujišťují o své lásce a ochotě pomoci. Nebojte se, protože jejich pomoc je na blízku.

4 a 5 - např 445, 454, 544, 545
Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve Vašem životě právě probíhají.

4 a 6 - např 446, 464, 644, 646
Jste varováni, že se příliš soustředíte na hmotný svět. Uveďte do rovnováhy své myšlenky zaměřené do nebe s těmi spojenými se zemí. Vězte, že se Vám dostává skutečně neomezené podpory, zvláště pracujete-li ruku v ruce s "Božstvím".

4 a 7 - např 447, 474, 744, 747
Andělé Vám gratulují a říkají: "Nepolevujte ve skvělé práci. Daří se vám. Soustřeďte své myšlenky, neboť to přináší výrazný a konstruktivní efekt."

4 a 8 - např 448, 484, 844, 848
Takto Vám andělé vzkazují, že se určitá fáze Vašeho života chýlí ke konci. Chtějí, aby jste věděli, že až k tomu dojde, budou s Vámi a pomohou Vás nasměrovat do nové situace, která bude lépe odpovídat Vašim potřebám, přáním a cílům.

4 a 9 - např 449, 494, 944, 949
Jste upozorňováni, že je na čase zbavit se všeho, co už je za Vámi. Když se jedny dveře zavírají, nějaké nové se otevírají. Andělé Vám pomáhají otevírat nové dveře a překonávat bolest spojenou se změnou, kterou procházíte.

4 a 0 - např 004, 044, 040, 404
Andělé chtějí, abyste věděl/a, že jste velmi milován/a. Žádají, aby jste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z Vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.


KOMBINACE ČÍSLA 5

5 a 1 - např 115, 151, 155, 515
Vaše myšlenky jsou tím, co mění Váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit nebo změnit tím, že změníte své myšlení.

5 a 2 - např 225, 252, 255, 525
Vaše modlitby a úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby Vás náhlé splnění Vašich přání překvapilo. Možná k tomu dojde nějakým neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru.

5 a 3 - např 335, 353, 355, 535
Nanebevzatí mistři Vás chtějí připravit na blížící se velkou životní změnu. Chtějí, abyste věděli, že Vás budou během této změny držet za ruku a že vše dopadne dobře. Přijměte tuto změnu a očekávejte požehnání, které s sebou přináší.

5 a 4 - např 445, 454, 455, 545
Vaši andělé stojí za jednou z významných změn, které ve Vašem životě právě probíhají.

555
Držte si klobouky, protože přichází velká životní změna. Neměli by jste ji brát jako pozitivní nebo negativní, neboť všechny změny jsou přirozenou součástí běhu života. Možná je tato změna odpovědí na Vaše "modlitby", takže v sobě nadále pěstujete vizi a pocit vlastní vyrovnanosti.

5 a 6 - např 665, 656, 655, 565
Ve Vašem materiálním životě se chystá zásadní změna-možná získáte nový dům, auto, nebo majetek.

5 a 7 - např 775, 757, 755, 575
Tato čísla potvrzují, že se k Vám nezadržitelně žene změna, a ta Vás obohatí buď po fyzické, emocionální, nebo intelektuální stránce, popřípadě to bude kombinace všech tří možností. Pokračujte zvoleným směrem a brzy zpozorujete, jak tyto změny zkvalitňují Váš vlastní život i život lidí okolo vás.

5 a 8 - např 885, 858, 855, 585
Tato číselná řada signalizuje, že se nacházíte v jedenácté hodině, přímo před velkou změnou. Nebojte se, neboť během toho přechodu, který nastane velmi brzy, se Vám dostane podpory i lásky.

5 a 9 - např 995, 959, 955, 595
Aby se mohla tato nová změna zhmotnit, je důležité zbavit se minulosti. Tato číselná řada Vás žádá, aby jste odhodili to staré a uvědomili si, že ve své době splnilo svůj důležitý účel. Život je ale proměnlivý a změna nevyhnutelná. Vězte, že něco nového stojí před Vašimi dveřmi a čeká na pozvání dovnitř. Umožníte mu vstoupit tehdy, až se oprostíte od toho starého.

5 a 0 - např 005, 050, 055, 505
Důležitý vzkaz, že změny ve Vašem životě jsou v naprostém pořádku.

-

Kombinace čísel > 6, 7, 8, 9


 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jarka Jarka | E-mail | 9. ledna 2014 v 22:35 | Reagovat

Ano, já to mám tak, že několikrát za den se mi objeví koncové 44, buď na mobilu, nebo hodinách.Také emaily mi přicházejí třeba ve 12:44,nebo jinou hodinu, ale koncové je pořád 44.Ze začátku jsem tomu nevěřila a říkala jsem si-náhoda.Ale už to trvá asi rok a já věřím a vím, že jsou se mnou.

2 Živá Voda - Lena Živá Voda - Lena | 9. ledna 2014 v 22:49 | Reagovat

V poslední době poměrně vysoké procento lidí potvrzuje vyšší výskyt čísel 44, 444, a také 111.

3 Jarka Jarka | E-mail | 10. ledna 2014 v 17:34 | Reagovat

Asi to tak má být a když to vnímáme, tak nám to pomáhá.Já už to mám tak, že dokonce v určitých situacích vím, že když se podívám na hodiny, nebo mobil tak tam ty čtyřky budou.Také SPZ na autech hodně napoví v dané situaci.Potom se mi lépe řeší problémy a udělám něco, co by mne jindy vůbec nenapadlo.Děkuji za to!!!!

4 Zuzana Zuzana | E-mail | 7. ledna 2015 v 15:27 | Reagovat

Chcela by som sa opýtať, s priateľom sa nám obom objavuje denno denne čislo 49, či už na hodinkach napr.12:49, 17:49, alebo na SPZ auta a inde. čo to číslo znamená, niekde píšu o životných obetiach, inde anjelské číslo. Máme z toho čísla pomaly už aj obavy a strach..:( Dakujem za odpoveď.

5 Leonia - Živá Voda Leonia - Živá Voda | 8. ledna 2015 v 22:41 | Reagovat

[4]: Zuzanko, předně - NIKDY se nenechte nikým ovlivňovat (viz vaše obavy, že někde píší to, jinde ono a Vy máte strach).
Vy sami jste strůjci svého života, čili, pokud si ve svých myšlenkách vsugerujete, že význam vámi zmíněného čísla věstí něco špatného, pak vězte, že tak vysíláte energii, která se Vám vrátí v podobě něčeho nedobrého. Záporné myšlenky zcela vypusťte a soustřeďte se na ty příjemné.
Neboť platí: Co vysíláte, to přijímáte. Tento pojem se dá jednoduše vysvětlit na situaci, kdy stojíte naproti zrcadlu - když se do něj smějete, v odrazu zrcadla se rovněž usmíváte, když se do něj mračíte, váš odraz se také mračí, jinak tomu není. A energie Vesmíru je také takové "zrcadlo", jakou myšlenku (energii) do něj vyšlete, v takové podobě se Vám vrátí, takové síly přitáhne.
Čili, špatný význam čísel si absolutně nepřipouštějte, zcela to ze své mysli vymažte a myslete na ten dobrý.

U kombinace čísel, která zmiňujete berte v potaz pouze číslo 49. Jelikož se objevuje Vám oběma, předpokládám, že v době, kdy nejste spolu(?), což značí, že jeho odkaz je určen pro oba z Vás. Význam tohoto čísla zní: vaši průvodci Vám sdělují, že nastal čas, aby jste neodkladně přistoupili v práci na svém poslání, které zde na Zemi máte. Nastal čas vyřešit vše, co jste odkládali, jelikož nevyřešené Vám brání v uskutečňování vašeho životního cíle, a díky tomu se stále "plácáte" na mrtvém bodě. ŘEŠTE!!
Můžete také požádat vaše průvodce o podporu, tím se s nimi lépe propojíte.

Andělská čísla, jak jsem psala v prvním díle jsou znameními našich průvodců, které máme všichni a stále více lidí toto potvrzuje. SAMI MÁME SVŮJ OSUD V RUKOU, OVŠEM TATO ČÍSLA NÁM JEMNĚ mohou ukázat jeho směr.

Takže - hodně štěstí !

6 Zuzana Zuzana | E-mail | 9. ledna 2015 v 18:26 | Reagovat

Mila Leonia, velmi pekne Vam dakujem za odpoved. Mate pravdu s objavovanim toho cisla. Objavovalo sa aj ked sme boli s priatelom od seba,kedze robi v zahranici cast roka, ale objavuje sa aj ked sme spolu ako jednemu tak aj druhemu alebo naraz. Mame teraz tazsie obdobie a je pravda ze to pripisujeme tomu cislu ale v zlom a negativnom zmysle. Dame na Vasu radu lebo je pravda ze to cislo nam chce ukazat sposob a cestu ako sa z tohto nasho obdobia dostat. Velmi pekne Vam dakujem este raz. Zuzana

7 Růžena Růžena | E-mail | 20. září 2015 v 20:25 | Reagovat

tento rok mav všudem kolem mě plno pětek co to znamená?

8 Lena - Živá Voda Lena - Živá Voda | 20. září 2015 v 22:12 | Reagovat

[7]: Předně - udělejte si pořádek sama v sobě, jelikož mi přijde, že máte jakýsi chaos v chodu života. Chce to více řádu, naladit se na vlnu harmonie, nebýt zbrklá a přemýšlet nad svými skutky dříve, než je učiníte. Jít více do sebe, v překladu najít cestu k sobě. Pak se život kolem Vás začne měnit k lepšímu, jelikož mu udáte směr.

Význam kombinace čísel 5 jste si již na této stránce jistě pročetla.
V rubrice "Klíče ke štěstí" si najděte další kombinace tohoto čísla.

9 jaroslav hofman jaroslav hofman | E-mail | 13. ledna 2016 v 11:40 | Reagovat

Dobrý den, už asi rok se při pohledu na hodiny trefím do čísla 35 na minutách. někdy jednou, jindy několikrát denně. Co to může znamenat? Děkuji Jarda.

10 Lena Lena | 14. ledna 2016 v 13:27 | Reagovat

[9]: Jardo tuším, že Vy jste mne již v minulosti kontaktoval. Mohlo jít také o osobu s obdobným jménem/ať již pravým, či fiktivním.

Vibrace tohoto dvojčíslí přitahuje vaši pozornost. V rubrice "Krůčky ke štěstí" naleznete význam tohoto číselného spojení.  
Zamyslete se také, co v současné době řešíte, nebo naopak necháváte stát. Ve Vámi uvedeném období, které trvá "už asi rok" se ve vašem životě muselo něco udát, nebo v souvislosti s nějakou vaší činností-popř. nečinností v jisté záležitosti jste do prostoru vyslal myšlenku. Nad něčím přemýšlíte, zvažujete nějakou situaci, která se může týkat jakékoli oblasti vašeho života.
Patrně uzrál čas začít konat, něco změnit, jít vpřed.

11 Mira Mira | E-mail | 18. října 2016 v 22:43 | Reagovat

Dobrý den, v posledních dnech se mi neustále zobrazuje 44, 444, 55 a občas 22 a 33. Pochopil jsem co by tato čísla měla znamenat. Pokud se ovšem zbavím negativních myšlenek a myslím pouze pozitivně, okamžitě mě něco srazí na kolena. Jakmile se začnu cítit dobře, už vím že se něco pokazí a vždy to do několika dnů přijde. Př. neprodloužení pracovní smlouvy... Pozitivní myšlení přináší negativní životní změny a negativní myšlení mi brání posouvat se dál. Co mám tedy dělat když každá pozitivní myšlenka přinese negativní změnu která určitě nikdy můj život neposune k lepšímu ?

12 Lena / autorka Lena / autorka | 19. října 2016 v 12:28 | Reagovat

[11]: Ano, tomu "rozumím".
Ono "srážení" na kolena je dáno pracováním Nových energií, > http://zivavoda-lena.blog.cz/rubrika/nove-energie-zeme, kdy Vás dejme tomu nabádají, aby jste se ve svém životě posunul dál. Staré se rozpouští, a to se musí rozpustit i u Vás. Je nutné, aby jste si uspořádal život, zbavil se starých zvyků, odpustil těm, kteří Vám ublížili, změnil postoje. Je možné, že si sám ani neuvědomujete, že nějaké záležitosti z minulosti máte uloženy v podvědomí. Proto je nutno zavzpomínat, jít v paměti zpět a promítnout si, jaké nepěkné prožitky ve Vás zanechaly nepěkné pocity. Ty si vypište na papír, odpusťte těm, kteří je způsobili, papír zapalte, nechte shořet, popel vhoďte kupř. do toalety, spláchněte. (zní to možná zvláštně, ale funguje). Zároveň s odcházející vodou budou odblokovány i vaše nepěkné vzpomínky, které ve vaší energetické "paměti" způsobovaly bloky a Vy tak nemůžete jít dále, posunout se ve svém životě.

Dále, "srážení" na kolena je také způsobeno stále se opakujícím "programem", který si Vy sám v podvědomí nějak blokujete.
Udělejte si pořádek v sobě dle těchto mých rad http://zivavoda-lena.blog.cz/rubrika/kody-a-klice-osobne. Odpovědi v tomto případě jsou, že v sobě máte nalézt OBROVSKOU vnitřní sílu, (kterou máte, věřte si)vymanit se ze systému, a toho, co s Vámi již není v souladu - práce, někteří kamarádi, místo pobytu, koníčky, styl života...

Nyní trochu nahlížím do budoucnosti: Před Vámi se otevírají nové možnosti, ale před tím je ještě nutno zpracovat a ukončit staré myšlení a konání. V podstatě o tom hovořím výše.
Pracujte na změnách, změňte to, nad čím již delší dobu přemýšlíte a doposud jste se k tomu neodhodlal. Je čas!

Neprodloužení pracovní smlouvy má nějaký význam: prostudujte si toto a popřemýšlejte: http://zivavoda-lena.blog.cz/1405/moudry-pribeh-nesud-neznas-konec
Je možné, že na Vás již čeká jiné zaměstnání, kde se budete moci lépe uplatnit.

Hodně štěstí

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama