- Andělská čísla a jejich význam > kombinace čísel 0 , 1 , 2

11. května 2013 v 22:24 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Také se během svého života setkáváte tváří v tvář s tím, že Vás v jeho průběhu provází jedno a totéž číslo, či určitá číselná kombinace? Když se náhodně podíváte na hodinky, na časovač v počítači a podobně? Říkáte si, to není možné, že by šlo o náhodu, opakuje se nápadně často. A co je do očí bijící, není samozřejmě náhoda. Tomu věří jen lidé "slepí". Náhody neexistují.


Já své číslo také mám a vím, že pokud se v mém životě objeví, dostávám tím znamení, že jdu správnou cestou. Což se mi také mnohokrát potvdilo v praxi a mohu se pod tuto letitou zkušenost s čistým svědomím podepsat. Toto určité číslo mne provází při mé životní pouti již nějaký rok a díky tomu vím, že mimo mé přátele z fyzického světa, mám po svém boku ještě někoho, s kým nebudu nikdy sama. Vždy mne to velice zahřeje u ♥ .
Tuto neviditelnou a přesto tak skutečnou pravdu mi potvrdilo více lidiček, snad každý máme své tajné, průvodcovské číslíčko, o kterém víme to "své"... Pokud po pročtení významu andělských čísel budete mít zájem, zde je popsán můj zážitek z prvního setkání s mým průvodcovským číslem.

Čísla Andělská, nám svým prostřednictvím ukazují určitý směr. V poslední době mi mnoho lidí potvrzuje a já s nimi souhlasím, že se v hojné míře objevují čísla 111, nebo 444.
Abychom je pochopili, je nutné porozumět jejich výkladu, co vše nám chtějí ukázat.
Jsme však lidé, tudíž máme svobodnou volbu rozhodování. Svůj život máme pouze a jen ve svých rukou. Kombinace níže uvedených čísel nám však mohou jemným způsobem částečně naznačit jeho směr.

Poznámka > spojením "nanebevzetí mistři, mistři z jiných dimenzí" jsou myšlení ti, jež za svého života ve fyzickém světě na Zemi byli vyjímeční a v současnosti se s námi propojují svým vědomím, aby nám byli nápomocni. Mezi takovéto osobnosti patří všichni ti, jež během svých životů zde na Zemi byli něčím vyjímeční.
Všimněte si také, jak se číselná spojení a jejich význam krásně opakují, pokud porovnáte např číselná spojení 3 a 1 z následujícího dílu a číselnou kombinaci 1 a 3 z dílu tohoto, vyjde Vám identický běh událostí. Čísla by se dala propojit, ale domnívám se, že podrobným rozepsáním všech kombinací, dle jednotlivých čísel je přehlednější

Zvu Vás tedy vstříc procházce významu kombinací čísel


KOMBINACE ČÍSEL 0

000
Jste sjednoceni s "Bohem" a měli by jste ve svém nitru cítit lásku "stvořitele". Určitá situace ve Vašem životě oběhla KRUH.

001, 010, 011, 101
Jste žádáni, aby jste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na Vaše modlitby. Řešení, jež hledáte, se rodí ve Vašich myšlenkách. Požádejte vyšší síly, aby vedly Vaše myšlení správným směrem a podpořily Vás během tohoto přechodného období.

002, 020, 022, 202
Chce se po Vás, aby jste věděli, že andělé na Vás nezapomněli, ani Vás neopustili. Ve skutečnosti je připravována krásná, nová fáze Vašeho života. Promlouvejte k nim často a sami ucítíte přicházející zázrak. Je Vám tak připomínána důležitost "Božského načasování". Někdy musí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možné dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic Vám nemůže zabránit v naplnění Vašeho přání.

003, 030, 033, 303
Mistři, kteří již nejsou s námi ve fyzickém světě (Ježíš apd) se snaží upoutat Vaši pozornost, pravděpodobně jde o záležitost, jež souvisí s Vaším božským životním posláním. Existují nějaké rady, které jste v poslední době ignorovali? Pokud ano, můžete mít pocit, že jste se ocitli ve slepé uličce. Pomocí této číselné řady jste upozorňováni, že musíte sehrát svou roli v procesu spolutvoření. To znamená - poslouchat a následovat "Božské" výzvy k podniknutí určitých kroků.

004, 040, 044, 404
Chce se po Vás, aby jste věděli, že jste velmi milován. Jste žádáni, aby jste se na chvíli zastavili a uvědomili si tuto lásku, neboť odpoví mnohé z Vašich otázek a vyřeší jakýkoliv problém.

005, 050, 055, 505
Důležitý vzkaz, že změny ve Vašem životě jsou v naprostém pořádku. Jsou darem od "Boha" a tedy v souladu s tím, jaké má s Vaším vyšším já plány.

006, 060, 066, 606
Toto poselství se týká Vašeho materiálního života. Jste žádáni, aby jste se méně soustředili na světské touhy. Neznamená to, že by po Vás byl požadován život v chudobě, spíše je chtěno, aby jste se pokusili naplňovat své touhy duchovnějším způsobem. Vězte, že "Bůh" je Ve vás a je zdrojem všeho, co potřebujete. Stačí jen udržet svou víru, projevit vděčnost a otevřít se znamením i novým příležitostem, které Vám přinesou to, co potřebujete.

007, 070, 077, 707
Povzbudivé "do toho!" Prostřednicvím těchto čísel je Vám udělena pochvala za intelektuální, duchovní a fyzickou práci, kterou jste vykonali. Na své nynější cestě pomáháte sobě i mnoha dalším lidem a jste žádání, aby jste ve své skvělé práci pokračovali.

008, 080, 088, 808
Tento vzkaz signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového "Božího" plánu. Je odpovědí na Vaše modlitby a v souladu s Jeho vůlí. Utište veškeré obavy, nebo starosti, které ve Vás nadcházející změny vzbuzují.

009, 090, 099, 909
Toto je vzkaz, který říká, že zakončení určité fáze Vašeho života bylo výsledkem "Božského" vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část Vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na Vaše modlitby. Jste upozorňováni, že Vám nic neodebírá, ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To Váš životní plán, nebo modlitby Vám skrze Vaši vlastní moc danou přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do krásnéné nové fáze vašeho života.


KOMBINACE ČÍSEL 1

111
Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete. Tato číselná řada značí, že se před Vámi otevírají nové příležitosti a Vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako jasné světlo blesku, kterým Vás fotograf na okamžik oslní.

1 a 2 - např 112, 121, 122, 212
Vaše myšlenky jsou důkazem toho, že se Vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!

1 a 3 - např 113, 131, 133, 313
Mistři, kteří již nejsou ve hmotném světě s Vámi spolupracují na Vašich myšlenkových procesech. Učí Vás dávné moudrosti zhmotňování, posílají energii, která Vás zachrání před pocity zmaru a dodávají Vám odvahu soustředit se na skutečné cíle Vaší duše. Navíc vám mohou nabídnout rady, vedení a návrhy k Vašemu životnímu poslání. Především Vás však utvrzují v tom, že každé dílo začíná na úrovni myšlenky, nebo nápadu. Požádejte je, aby Vám pomohli moudře zvolit to, co opravdu chcete.

1 a 4 - např 114, 141, 144, 411, 414
Jste naléhavě upozorňováni, aby jste pečlivě sledovali své myšlenky. Radí se Vám, ať si něco přejete, neboť jste v situaci, ve které se Vaše myšlenky okamžitě zhmotní. Číslo 411 znamená: Požádejte anděly o důležité informace, které v této chvíli potřebujete.

1 a 5 - např 115, 151, 155, 515
Vaše myšlenky jsou tím, co mění Váš život. Nadále je tedy směřujte vytouženým směrem. Pokud si blížící se změny nepřejete, můžete je zastavit tím, že pozměníte své myšlení.

1 a 6 - např 116, 161, 166, 616
Nadále orientujte své myšlenky k nebi a zbavte se obav z hmotného nedostatku.
Číslo 611 znamená: Požádejte o pomoc s tím, co Vás v tomto okamžiku na hmotném světě irituje.

1 a 7 - např 117, 171, 177, 717
Ta Vám potvrzují, že si vedete skvěle. Jste na správné cestě, kráčejte dál! Je to znamení, že jste si vybrali správné myšlenky a že by jste se měli ještě pevněji soustředit na své cíle. Nezapomeňte ke svým myšlenkám přidat vhodné emoce, například vděčnost za dary, kterých se Vám v životě dostalo. Vděk urychlí proces zhmotňování Vašich přání.

1 a 8 - např 118, 181, 188, 818
Blížíte se ke konci důležité fáze svého života. Pokud Vás nějaká jeho část unavuje, buďte rádi, že už se blíží její vyléčení, nebo nahrazení něčím lepším. Odevzdejte a propusťte ty části svého života, které nefungují, neboť Vaše myšlenky na lepší život se stávají skutečností.

1 a 9 - např 119, 191, 199, 919
Coby důsledek Vašich myšlenek se před Vámi otevírají nové dveře. Teď máte příležitost pohlédnout svým myšlenkám do tváře a zblízka si prohlédnout své vlastní výtvory. Opusťte vše staré, neboť bude, v souladu s Vašimi touhami, nahrazeno novým.

1 a 0 - např 100, 101, 110, 010
Jste žádáni, aby jste změnili své myšlenky. Možná jste se modlili za své zdraví a štěstí. Pokud ano, toto je odpověď na Vaše modlitby. Řešení, jež hledáte, se rodí Ve vašich myšlenkách.


KOMBINACE ČÍSEL 2

2 a 1 - např 121, 122, 212, 221
Naše myšlenky jsou jako semínka, která začínají klíčit. Možná už jste zahlédli důkazy toho, že se Vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!

Čísla 222
Vaše čerstvě zasazené nápady začínají prorůstat do skutečnosti. Nepřestávejte je zalévat a vyživovat a ony brzy vyrazí na světlo, takže uvidíte důkazy svého zhmotňování. Jinými slovy - nevzdávejte se pouhých pět minut před zázrakem. Brzy se projeví a přesvědčíte se o výsledcích své manifestace, tak jen nepolevujte! Nadále si pěstujte pozitivní myšlenky, používejte afirmace a pokračujte ve vizualizování.

2 a 3 - např 223, 232, 322, 323
Dávní mistři, jež nejsou v pozemském světě vystupují v roli spolutvůrců Vašeho nového projektu. Říkají Vám, že sdílejí Vaše nadšení a vědí, že všechno vychází tak, jak si přejete. Mistři vidí, že Vaše budoucnost bude zaručeně plná štěstí, po kterém toužíte. Užijte si tuto novou fázi Vašeho života.

2 a 4 - např 224, 242, 424, 442
Je ochraňován Váš čerstvě narozený záměr. Toto je znamení, že je Vám shora pomáháno, aby jste mohli učinit vytoužený přechod. Zvláště v této době potřebujete vědět, že nejste sami. Číselné řady s čísly 2 a 4 jsou signálem od Vašich andělů, kterým tak dávají najevo, že s Vámi v současné době velmi těsně spolupracují.

2 a 5 - např 225, 252, 522, 525
Vaše úmysly byly jasné, silné a bezvýhradné. Proto můžete očekávat, že změna přijde rychleji, než jste plánovali. Nedopusťte, aby Vás náhlé splnění Vašich přání překvapilo. Možná k tomu dojde nějakým neočekávaným způsobem, takže neztrácejte víru.

2 a 6 - např 226, 622, 626, 262
Na obzoru se rýsuje koupě, nebo získání něčeho nového.

2 a 7 - např - 227, 272, 722, 727
Ucházeli jste se v nedávné době o novou práci, přijetí do školy, nebo o půjčku? Tato čísla signalizují dobré zprávy. Žádají Vás, aby jste nepolevovali a nekolísali ve své víře.

2 a 8 - např 228, 282, 822, 828
Jedny dveře se začínají otevírat, zatímco jiné se zavírají. Je důležité, aby jste v této chvíli pozorně následovali svou intuici, neboť ta Vás povede ke krokům, které Vám během tohoto přechodu zajistí trvalou hojnost.

2 a 9 - např 229, 292, 922, 929
Pokud jste v nedávné době utrpěli nějakou ztrátu (práce, partnera atd), můžete očekávat, že velmi brzy získáte náhradu. Všechno pracuje pro Vás, i když se třeba mnoho věcí děje v zákulisí a Vy máte pocit, že na Vás bylo zapomenuto. Nebojte se! Vnímejte energii svého života, který se právě teď pohybuje kupředu. Vaše nedávná ztráta neměla být trestem. Namísto toho Vás vesmír připravuje na něco nového.

2 a 0 - např 020, 022, 202, 220
Chce se po Vás, aby jste věděli, že na Vás nezapomněli, ani Vás neopustili. Ve skutečnosti se připravuje pěkná, nová fáze Vašeho života. Je Vám také připomínána důležitost "Božského načasování." Někdy musejí nejprve nastat vhodné okolnosti, a teprve pak je možno dosáhnout vytouženého cíle. Pokud budete pevně trvat na svých myšlenkách a víře, nic Vám nemůže zabránit v naplnění Vašeho přání.
Kombinace čísel > 3, 4, 5
Kombinace čísel > 6, 7, 8, 9
.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama