- Rizika spojená s OČKOVÁNÍM - co možná nevíte + co vakcíny obsahují, DĚSIVÉ!!

27. března 2013 v 19:44 | Lena |  - Zdraví A-Z

Očkování může zachraňovat životy v případě epidemií. Pokud však rizika očkování převažují nad riziky spojenými s nemocí, nebo není dostatečně prokázána bezpečnost očkovací látky, pak je zjevné, že s daným systémem není něco v pořádku.
Bohužel, očkování dětí v průmyslově vyspělých zemích a v současnosti také kampaň za očkování proti prasečí chřipce jsou přesvědčivým důkazem o tom, že i v této životně důležité oblasti vítězí lobbování, korupce, zájmy zisku a peněz.

Na veřejnost se dostávají fakta, že těmito nešvary jsou zasažené nejrůznější zdravotnické instituce jednotlivých států i jejich vlády, dokonce i WHO. Na straně poražených zůstávají bezmocní rodiče dětí, které v důsledku očkování onemocní chronickým celoživotním postižením, nebo zemřou. Mnozí vědci v USA a nejen tam proto v současné době aktivně vystupují proti určitým druhům vakcín a proti povinnému očkování. Stejný postoj zaujímá i řada rodičů v České republice. Potýkají se však s legislativou a mohou být vystaveni soudnímu postihu. Uvádíme proto zamyšlení nad tím, zda může očkování poškodit zdravý vývoj kojenců a batolat.


Například americké děti dostávají největší počet vakcín na celém světě. Statistiky uvádějí, že jedno ze šesti amerických dětí má problémy s učením, jedno z devíti trpí astmatem, jedno ze sta autismem a jedno ze 450 má cukrovku. V klinických zkouškách je dalších 145 vakcín, o kterých se předpokládá jejich možná masová aplikace v blízké budoucnosti. V roce 2008 bylo v USA zavedeno každoroční povinné očkování dětí proti chřipce až do jejich 19. narozenin. Zatímco farmaceutické koncerny bohatnou zcela enormním způsobem, zdraví amerických dětí se prokazatelně zhoršuje. Děti trpí chronickou dysfunkcí imunitního systému a dysfunkcemi mozku. Potíže s učením jsou spojené jak s autismem, tak s onemocněním označovaném jako ADHD (poruchy pozornosti a hyperaktivita). Vzpomíná se, že v roce 2004 guvernér státu Kalifornie Arnold Schwarzenegger zakázal vakcínu proti chřipce s thimerosalem (látka obsahující rtuť) a jeho příkladu následovaly i další státy USA. V roce 2008 mělo v USA dostat vakcínu proti chřipce povinně asi třicet milionů dětí a mladistvých ve věku od šesti měsíců do osmnácti let. Rodiče po marných protestech nalezli způsob, jak uniknout povinnému očkování školních žáků proti chřipce - ve zvýšeném počtu převáděli děti na systém domácího vyučování. Problematika bezpečného očkování se objevovala i v diskusích v rámci kampaně při volbě prezidenta USA v roce 2008. U federálního soudu USA leží na 6000 žalob rodičů autistických dětí na farmaceutické koncerny. Bohužel poruchy autistického spektra (PAS) nefigurují jako explicitní poškození na seznamu tzv. federálního vakcinačního kompenzačního programu, a tak jsou zatím tyto žaloby odloženy nebo zamítány jako neopodstatněné. Naproti tomu jsou v tisku vedeny útoky proti lékařům, jako je například Andrew Wakefield, který se svými dvanácti spolupracovníky jako první přišel s pozorováním z klinické praxe, že kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR) může vyvolávat záněty střev, které jsou časté u autistů.

Dr. Maurice Hilleman, světově známý imunolog, upozornil ve svém dopise z března 1991 prezidenta divize vakcín farmaceutického gigantu Merck, že šestiměsíční dítě, které dostane vakcíny podle očkovacího programu, obdrží dávku rtuti, jež je 87x vyšší, než povolují směrnice WHO (Světová zdravotnická organizace) pro maximální denní příjem rtuti z potravy. Jeho interview bylo cenzurováno a na veřejnost se dostalo až mnohem později. Veřejnost byla zděšena množstvím rtuti, které se vakcínami dostává do dětského organismu, a to vedlo k velkému tlaku na výrobce vakcín, aby byl z vakcín odstraněn thimerosal tak rychle, jak jen to je možné. Pod silným tlakem odborné i laické veřejnosti a díky několikaletému úsilí odvážných vědců a lékařů přestali výrobci vakcín v USA thimerosal používat ve vakcínách pro svůj vlastní trh, avšak ve vakcínách vyvážených do Afriky, Indie, Číny a mnoha dalších zemí se thimerosal nadále používá. Thimerosal je také stále součástí všech vakcín proti chřipce.

Jsme svědky toho, že v současné době je většina PAS (poruchy autistického spektra) ve formě tzv. regresního autismu. To znamená, že dítě, které se po narození vyvíjí jako zdravé a splňuje veškerá kritéria normálního vývoje, po intenzivním očkování (např. v USA je běžné, že dítě dostane 9 vakcín najednou!) přestane mluvit, omezí a zhorší se rozvoj jeho komunikačních schopností, sociálních interakcí, zhorší se jeho motorické schopnosti a dovednosti a ve většině případů se silně sníží jeho IQ. Takové projevy se stávají chronickými a přetrvávají po celý život.

Při diskusích o vztahu očkování jako příčině vyvolávající PAS se ani mezi odborníky dostatečně nezdůrazňuje, že problémem je především nadměrná imunologická stimulace mozku. K té dochází tehdy, když bakterie nebo viry proniknou přes hematoencefalickou bariéru do mozku, kde vyvolají aktivaci buněk nazývaných mikroglie. Mikroglie jsou buňky, které zajišťují nervovým buňkám stálé prostředí a chrání je podobně jako bílé krvinky na jiných místech organismu. Laboratorní i klinická pozorování mozků pacientů s PAS ukazují, že po silném imunitním podnětu vzniká v mozku chronický zánět s produkcí volných kyslíkových radikálů, které poškozují vyvíjející se mozek v procesu excitotoxicity. Taková nadměrná aktivace může nastat po očkování, jestliže je dítě mimořádně citlivé, má poruchu ve fungování imunitního systému nebo do hry vstoupí působení dalších excitotoxických faktorů, jako je obsah hliníku ve vakcíně, nadměrný příjem glutamátu z umělé výživy, nadměrný příjem aspartamu a dlouhodobý příjem fluoridu z fluoridované vody. Velké procento očkovaných reaguje na hliník otokem a zarudnutím kůže. Bolestivost, zarudnutí a otok v místě vpichu jsou nejčastěji se vyskytujícími místními reakcemi na očkování vedle méně častého zvýšení teploty.

Někteří experti uvažují o podílu hliníku při vývoji astmatu nebo při stimulaci autoimunitních odpovědí, které jsou příčinou například roztroušené sklerózy nebo onemocnění, které je v poslední době rovněž přičítáno hliníku z vakcín, s názvem makrofágovámyofascitida. Toto onemocnění se poprvé objevilo v roce 1998, kdy bylo identifikováno přes 200 případů ve Francii, další případy byly hlášené z Německa, USA, Španělska a Austrálie ve spojení s očkováním proti žloutence A a B a proti tetanu. Je charakteristické horečkou, svalovou slabostí a přetrvávající únavou. Histopatologické vyšetření zjistilo infiltraci svalů makrofágy a lymfocyty naplněnými hliníkem. Makrofágy i lymfocyty jsou buňky imunitního systému. Nebezpečný je dlouhodobý příjem byť nepatrných množství hliníku a fluoridů, které se mohou v organismu ukládat v různých tkáních, zejména v kostech a v mozku. Ukládání hliníku v mozku je spojené s různými neurodegenerativními nemocemi, zejména AN. Hliník vázaný ve vakcínách má mnohem větší potenciál představovat riziko pro zdraví než hliník přijatý potravou nebo z vody. Celá řada studií do kazuje, že hliník z vakcín se dostává do mozku. Novorozenci, kojenci i batolata v USA i v ostatních vyvinutých zemích dostávají při povinném očkování 20- SOx víc hliníku, než dovolují bezpečnostní limity FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léků v USA).
Hliník již ve velmi malém množství vyvolává intenzivní zánětlivou odpověď nejenom v místě vpichu, ale i v některých částech mozku. Takový zánět mozku pak může být chronický po desítky let. Kromě toho hliník zvyšuje citlivost mozku vůči působení dalších toxinů, jako jsou například pesticidy nebo rtuť.

Co vše obsahují vakcíny - TO JE "MŇAMKA" !!
Vakcíny obsahují antigeny, což jsou hlavní složky určené k vyvolání imunitní odpovědi organismu. To jsou zpravidla oslabené bakterie, viry nebo toxiny. Jako adjuvans k zesílení imunitní odpovědi je používán hliník, ve vakcíně proti antraxu a chřipce také skvalen. Stabilizátory do jisté míry udržují antigenní látku v dobré "kondici" a zajišťují například i to, že se injekční roztok nelepí na stěny injekční stříkačky. Běžně se používá fetální telecí sérum, glutamát, vepřová želatina, nebo lidský sérový albumin. Do vakcín se přidávají také antibiotika, zejména neomycin, streptomycin a polymyxin, aby se zabránilo růstu bakterií v průběhu skladování. Další inaktivační chemikálie mají zabránit kontaminaci vakcíny nežádoucími bakteriemi a viry. K tomuto účelu se používá formaldehyd (formal in), který je známý jako karcinogen a látka toxická pro celou řadu tkání a orgánů lidského těla. Formaldehyd může způsobit alergie. V Japonsku a Švédsku byl zakázán v kosmetice. Vakcíny obsahují další přídatné látky fungující jako rozpouštědla, emulzifikátory a pufry. Z nich je neškodný pouze chlorid sodný, všechny ostatní mohou vyvolat nejrůznější poškození. Mezi ně patří například polysorbát 80, vaječné a kvasničné proteiny, hydroxid sodný, či síran amonný. Jako konzervační látky se používají thimerosal obsahující rtuť, fenol, benzethonium chlorid, nebo látka bránící zmrznutí vakcinační tekutiny - 2-fenoxyetanol. Vakcíny také mohou obsahovat zbytky z kultivačních medií. Ty jsou jednak lidského, jednak zvířecího původu. Antigeny pro očkovací látky se pěstují na fibroblastech z kuřecích zárodků, na kuřecích ledvinových buňkách, myších mozcích, na buňkách z ledvin africké zelené opice (tzv. Vero buňky) a na buňkách z lidských plodů pocházejících z potratů. Opičí buňky z ledvin afrického kočkodana zeleného používá nově i firma Baxter pro přípravu vakcíny proti chřipce. V ojedinělých, leč tragických případech mohou vakcíny obsahovat nebezpečné kontaminace, jako byl například HIV ve vakcínách proti hepatitidě B. Po hromadných vedlejších příznacích u očkovaných jsou potom celé šarže takových vakcín stahovány z ambulancí a nemocnic.

Lékaři v ČR jsou v současně době přesvědčeni, že masivní stimulace imunitního systému a vysoké dávky hliníku malým kojencům nevadí. To je dogma současné medicíny na celém světě. Zda je tento názor správný, ukáže zdravotní stav dětí v blízké budoucnosti. S profesorem Blaylockem varujeme před nebezpečím toho, že jak ionty hliníku, tak nadměrná imunologická stimulace kombinovanými antigeny aktivují mikroglie v mozku, vyvolávají nadměrnou aktivaci glutamátových receptorů a dochází k chronickým projevům imunoexcitotoxicity. Ta je jedním ze základních patofyziologických mechanismů pro vznik autismu.

Dnes je již veřejně přiznáváno, že mnohé vakcíny mohou obsahovat bakterie, fragmenty virů a mykoplazmy. Ty rovněž snadno pronikají do mozku, aktivují mikroglie a vyvolávají excitotoxicitu.Článek Nebezpečné očkování - zkušenosti lékařky ZDE


- Obdržela jsem -
- autoři: p. A. Strunecká, p. J. Patočka -

.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Vezměte na vědomí, že diskuse je moderována. Než se nový komentář začne zobrazovat, musí jej nejdříve schválit autor blogu.

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama