- Horoskop podle Inků

19. března 2013 v 18:44 | Lena |  - Pro zábavu a uvolnění

Pradávní Inkové svůj "horoskop" tvořili zcela netypickým způsobem.
Věděli, že každé roční období má své charakteristiky a v každém z nich přicházejí na
svět lidé s jiným druhem vlastností. Mimo 12 základních znamení zvěrokruhu, jehož
symboly byli ptáci, dělili rok na 4 fáze a připisovali jim magické vlastnosti.
Sluneční Rok u Inků začínal dnem podzimní rovnodennosti, kterému náleží den 23. září.

Pusťte si toto video s hudbou, která Vás svými tóny naladí na vlnu Inků,
pak budete i lépe rozumět znění a odkazu jejich horoskopu

DĚLENÍ FÁZÍ ROKU PODLE INKŮ

Narůstající Slunce 23.9.- 21.12.
Kdo přichází na svět v tomto období, je energický, má smysl pro krásu a umění, umělecké schopnosti. Má smysl pro humor, inteligentní a mírnou povahu. Zvýšená citlivost a nesmělost však nejednou vedou ke stresům a nervovému zhroucení. V této fázi přichází na svět nejvíce umělců, duchovních a filozofů.

Velké Slunce 22.12.- 21.3.
Narození pod jeho vlivem jsou lidé pracovití, zkoumaví. Charakterizuje průbojnost, životní aktivitu, vytrvalost., což těmto lidem ve spojení s ambiciózností ulehčuje životní úspěch. Na pohled jde o lidi málomluvné, nepřístupné, složité pro spolužití.. Své skryté přednosti- citlivost, porozumění, nezištnost, ukazují až při bližším kontaktu.. Velké Slunce je bohaté na vědce, vynálezce, objevitele.

Střední Slunce 22.3.- 21.6.
Inteligentní lidé, obdařeni dokonalou pamětí. Charakterizuje je ambicióznost, vytrvalost a vrozený půvab. Dokáží však být i arogantní a namyšlení. Většinou mají křehké zdraví, nežijí dlouho, ale zato intenzivně a pestře. Toto období je bohaté na umělce, spisovatele a novináře.

Malé Slunce 22.6.- 22.9.
Lidé narození v tomto období jsou většinou mírní, dobromyslní a obětaví. Nemají rádi násilnosti, přetvářku, nečestnost a jejich vniřní život je velmi bohatý. Mívají však také slabou vůli a nedostatek vytrvalosti k práci, což jim znemožňuje dostat se na vrchol. V této fázi Slunce se rodí myslitelé a duchovní vůdci.


DVANÁCT ZNAMENÍ

Kolibřík 23.9.- 22.10.
Tento ptáček symbolizuje půvab, štěstí a životní úspěch. Ztotožňuje se s bohyní Lásky, díky čemuž kdysi sehrával významnou úlohu v milostných magických rituálech. Ze způsobu letu tohoto ptáka v den svatby věštili novomanželům jejich budoucí osud. Měsíc kolibříka považovali Inkové za jediný vhodný vstup do manželského svazku a ti, kteří se narodili v tomto znamení, byli považováni za dobré manželské partnery.
Člověk kolibřík je srdečný, mírný a otevřený. Zlost a egoismus jsou mu cizí. Jeho pozitivní naladění vůči světu mu přináší mnoho přátel. Je ovšem přístupný k lichotkám. Má rád pohodlí, dobré jídlo, pěkné oblečení a veselou společnost. Snaží se vyhýbat těžké práci. Nerad se zabezpečuje na stará kolena, žije totiž dneškem a užívá si jeho radostí.

Jestřáb 23.10.- 22.11.
Je symbolem odvahy a neústupnosti. Inkové ho uctívali jako patrona války. Jeho pera, zobák a drápy byly amuletem dodávajícím nositeli mužnost a bojovnost.
Člověk- jestřáb je rozeným bojovníkem, obdařeným nevyčerpatelnou energií. Je odvážný a rozhodný, odolný vůči všem protivenstvím osudu. Bez větších obtíží dosahuje každý svůj v životě postaven cíl. Osvědčuje se ve všech úkolech, které vyžadují neústupnost. Je nekompromisní v práci, ve vztahu k blízkým náročný, ale přitom otevřený a bezprostřední. Je také impulzivní a nesnáší diplomacii, chození kolem horké kaše. Tyto vlastnosti způsobují, že i drobná nedorozumění vyvolávají u něj výbuchy hněvu, či agresivity. Díky těmto vlastnostem má tolik nepřátel, jako přátel. Stále vyhledává dobrodružství, miluje riziko a cestování, obzvláště na nebezpečná místa. Zajímá se o všechno, co je zvláštní a tajemné. Je dobrým společníkem na zábavách a riskantních akcích. Jako manžel je těžce snesitelný a to z důvodu vysokých požadavků, které klade na svou druhou polovičku. Nesnáší nudu a rutinu běžného života.

Sokol 23.11.- 21.12.
Symbol odvahy, mužství a rytířskosti. Označuje ho lehkost s jakou navazuje mezilidské kontakty. Dokáže se vymotat z každé, byť i beznadějné situace. Má charakter bojovníka, ale snadno a rychle si jej lze udobřit. Okouzlující svým způsobem života si umí získat sympatie okolí. Je rozený optimista a dává přednost životu plnému dobrodružství, před denní rutinou.Tomu, kdo to potřebuje je vždy připraven poradit a pomoci. Nesnáší nudu a stagnaci, volí si život plný incidentů a nebezpečí. Z tohoto důvodu si obvykle vybírá těžké a zodpovědné úkoly. Se závazky, které přijímá, se zodpovědně vyrovnává. Práce mu přináší uspokojení, ale zřídka zisk. Sokol, který je marnotratný, zřídka oplývá bohatstvím- nad velké cíle vyvyšuje raději příjemnosti každodenního života. V manželských svazcích se mu příliš nedaří. Jeho výběr partnera totiž velmi často bývá náhodný a neuvážený. Rodinné štěstí Sokolovi může zajistit jen výjimečný, chápavý a tolerantní partner.

Bílá sova 22.12.- 21.1.
Zrcadlí moudrost, životní zkušenost a opatrnost v jednání. Diskrétní a málomluvná, od počátku známosti budí dojem nepřístupné osoby. Není náchylná do unáhleného uzavírání známosti, či bližších vztahů. Ve výběru životního partnera je mimořádně opatrná, detailně zvažuje pro i proti. Nesnáší lidi, kteří jsou hloupí, nebo vypočítaví. Když už řekne své "Ano" je věrná, pozorná a loajální. Sova je dokonalý pracovník. Ambiciózní a pracovitá, dokáže uspokojit každého, byť i toho nejnáročnějšího šéfa, někdy je však také velkým pedantem. Přesto, že nepřikládá žádnou váhu hromadění majetku, nevede se jí špatně. Vděčí za to své pracovitosti a skromnému způsobu života. Přitom není skoupá. Pro Sovu je velmi důležitá rodina, nicméně, podobně jako v práci, i zde má náchylnost přehánět. Někdy ji bližní posuzují jako despotickou a panovačnou osobu. Tyto vlastnosti jí však lze prominout, protože vše, co dělá, dělá především z ohledu na své blízké.

Sluneční pták 22.1.- 19.2.
Symbolizoval pro Inky rozhodnost charakteru, nezávislost a originalitu.
Člověk Sluněční pták je osobnost s bohatým vnitřním životem, nevšedními zájmy a tvořivou myslí. Toto znamení má mnoho vědců, myslitelů, filozofů a parapsychologů. Bývá většinou samotář. Vyznává zásadu, že každý je svého štěstí tvůrcem a nemíchá se do života druhých. Je velmi tolerantní, chápavý a od sebe žádá příliš mnoho. Rád cestuje, poznává jiné zvyky a kultury. Řídí se vědou a poznáním, jeho práce musí rozlišovat jeho myšlenkové horizonty a uspokojovat ho. Finance jsou pro něj druhořadé.

Holub 20.2.- 21.3.
V soukromém životě nad ním vládne okolí. Příjemný, tichý, pokorného srdce.
Nemá rád změny, překvapení, uzavírání nových známostí a komplikace všeho druhu. Nezáleží mu na slávě a uznání. Pokud může, vyhýbá se zodpovědným místům. Nedokáže se bít za své, a často se poddává bez boje. Rychle získává pověst slabocha, na kterého se nedá spoléhat. Proto není divu, ​​že bývá často bez velkého množství známých, kolegů a přátel. Nesnaží se ani o přílišné známosti. Velmi často vykazuje umělecké schopnosti a velmi dobře rozvinutou intuici. Z ohledu na pasivní postoj k životu zřídka dosahuje úspěchy. Rodinu si založí pouze tehdy, když druhá strana udělá první krok. Zato je věrným manželem a dobrým rodičem.

Sup 22.3.- 20.4.
Je úplným opakem Holuba. Bezohledný, silný, odvážný, jde světem, jako vítěz. Motto jeho života je- dosáhnout co nejvíce, bez ohledu na následky a oběti. Při každé vhodné příležitosti bude bojovat do konce, o funkci, či postavení, a to ne vždy čestně. Bývá také nelítostný, bez výčitek svědomí, nebo smyslu pro nápravu způsobené škody. Při takovémto přístupu k životu nezřídka postupuje v kariéře, dosahuje vysoké postavení, či materiální zabezpečení. Zato však nemá ve svém okolí mnoho opravdových přátel, pouze pochlebovače. To ho ale příliš nevzrušuje, důležité jsou peníze, moc, sláva. Zamiluje se stejně rychle jako bojuje. Jeho city však rychle vychladnou a poohlíží se po dalším cíli a dobytí. Je odolný protivenstvím osudu. Z každé situace vychází bez nehody.

Krocan 21.4.- 21.5.
Představuje symbol důstojnosti a zámožnosti. Má silně vyvinutý pocit vlastní hodnoty. Je pyšný a ambiciózní. V životě se řídí železnou morálkou. Jeho inteligence, bohatý duchovní život a nejednou i odvaha způsobují, že bývá vzorem hodným následování. Je považován jako úctyhodný člověk. Nikdy neodepře pomoc bližnímu. Je oblíben v soukromém životě i v práci. Povolání si vybírá většinou již v dětství a zůstává u něho převážně až do konce života. Cení si slávy, jistoty, peněz, ale nikdy je nezískává za každou cenu. Mnohého i dosáhne- buď prací, vědomostmi, nebo diplomacií. V lásce je vášnivý a pozorný, ale opatrný. Rozhodnutí založit rodinu nikdy nepřijímá spěšně. Pokud se rozhodne pro rodinu a děti je Krocan zodpovědným partnerem a rodičem.

Papoušek 22.5.- 21.6.
Je pták hlasitý, nadutý. Někdy rád strká nos do cizích věcí, je však inteligentní a má svůj půvab. Dokáže si poradit se životem, a to především díky schopnosti rychle se rozhodovat. Je důvtipný, plný nápadů, miluje silné dojmy, hlučné zábavy, cesty. Bývá také rád v centru pozornosti. Kamarádi pro něj znamenají mnoho. K životu přistupuje s přihmouřenýma očima. Je lechtivý, ale dokáže si zachovat radost do konce svých všedních dnů. Většinou nepočítá s pomocí druhých, ale zpravidla si vždy nějak poradí sám. Miluje svobodu s možností rozhodovat sám za sebe. Rád cestuje a navazuje nové známosti. Od svého narození je vyvolencem osudu, což způsobuje, že velmi často nenavazuje trvalé svazky.
Raději má několik obdivovatelů najednou, než by strčil hlavu do chomoutu.

Křepelka- 22.6.- 21.7.
Je typický domácí typ. Celý svůj život podřizuje rodině a domácím povinnostem. Nemá ráda samotu, domácí krb je pro ni nejdůležitější. Bojí se riskovat a vybírá si povolání, která jí zabezpeččí stabilitu a bezpečnost. Je oblíbena pro své dobré srdce a společenskost. Není ráda, když ji někdo do čehokoliv nutí, přestože se sama málokdy projevuje iniciativně. Málo kdy bývá zlostná, výjimkou bývá agresivita vůči její rodině. V takovém případě bude bojovat až do konce. Děti Křepelky jsou většinou rozmazlené.

Albatros 22.7.- 21.8.
Je silný, odvážný a vytrvalý, nepoddává se protivenstvím osudu. Je výborným společníkem, věrným přítelem, který v nouzi nikdy nezklame. Je dobromyslný, chápavý a plný starosti o druhé. Když ho jednou zklamete, nesnažte se ho podruhé přesvědčit, neodvolatelně přeruší veškerý kontakr.
Je příliš líný na to, aby se zbytečně unavoval. Má rád pěkné oblečení, dobré jídlo a pití, společnost. Zítřkem se příliš netrápí. Od dětství je obklopen obdivovateli. V citech nebývá vždy stálý. Pokud ale narazí na rozhodného partnera, přizpůsobí se.

Tukan 22.8.- 22.9.
Pro Inky byl symbolem moudrosti, rozvahy a ovládání se. Od mládí se snadno a pilně učí a připravuje na konkrétní profesi. Přesto, že je duchovně založen, patří Tukan k realistům, s přesně vytyčeným životním cílem. Nic nenechává náhodě, nesnáší hazard, ani zbytečné riziko. Přistoupí k němu pouze tehdy, pokud existuje záruka úspěchu. Vyhovují mu všechny profese, které vyžadují pracovitost, organizační schopnosti a svědomitost. Nikdy nepodstoupí riskantní rozhodnutí, nebo jiné, kde má rysy improvizace. Je šetrný a předvídavý, nevydá groš za zbytečnou věc. Neodepře si však nic, co pomůže jeho intelektuálnímu rozvoji. Mezi dvanácti znameními zvěroktuhu má Tukan opravdu největší nos na obchodování. Jeho životním krédem je "koupit, prodat, obchodovat". K lásce přistupuje tak, jako ke svým obchodům: je ostražitý při výběru partnera, nezamiluje se, pokud nezjistí, že je partner na opravdu žádoucí úrovni. Když už však vstoupí do manželského svazku, zůstává většinou věrný až do konce. Pozor však: rád hraje první housle. 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 Jana Jana | 22. března 2013 v 17:53

Krásné. Na mně to docela sedí

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama