- Kauza nekontroly Szúřadu > aktuální zajímavý rozhovor s vícepresidentkou NKÚ

Včera v 20:00 | Lena |  - Mému drahému národu

Dle aktuálního zjištění - jak jste patrně slyšeli, ve vnitřním systému Státního zdr. úřadu došlo při kontrole k fatálním výsledkům. Možná k tomu nemuselo dojít, kdyby patřičné úřady, jímž ze zákona náleží povinnost provádět pravidelné kontroly tuto povinnost respektovaly, neboli upřímně řečeno, kdyby na ni nekašlaly.

Dnes v podvečerních hodinách byl otevřen 20ti minutový rozhovor s vícepresidentkou NKÚ o této kauze s novými informacemi.

Je zde mimo jiné uvedeno, že vnitřní kontrolní systém zdr. ústavu nefungoval 15 let! Po oné době se této činnosti ujaly patřičné orgány a byly zjištěny doslova fatální pochybení. Neplatné smlouvy, porušení rozpočtové kázně v hodnotě 67 milionů korun, užívání 19ti služebních bytů za cenu 960 kč měsíčně-v Praze a mnoho dalšího.
 

- Nové stravenky pro sociálně slabé je zbytečně připraví o další peníze - říká Lena Orio

Úterý v 0:05 | Přímý autor Lena |  - Mému drahému národu

Kontaktovala mne pravidelná čtenářka s poměrně zajímavým tématem a zajímal ji můj názor na jí sdělenou problematiku.

Dotyčná disponuje dvěma VŠ tituly a má známou, která sice titul přede jménem nemá, dle jejího názoru je však poměrně inteligentním a velmi slušným člověkem.
V životě však má smůlu v tom, že jí selhalo zdraví, což se ve značné míře projevilo na jejích pracovních výkonech. Ze stávajícího zaměstnání byla propuštěna, a pokud se jí podařilo sehnat něco jiného, vzhledem k nízkým výkonům si ji zaměstnavatelé dlouho neponechali. Od té doby se má potýkat s problémem sehnat práci, kde jí brání věk (49) a především její neutěšený zdravotní stav. Invalidní důchod jí nebyl přiznán, a to ani částečný, navíc, jak mi čtenářka zmínila, na správě soc. zabezpečení s ní bylo jednáno dosti neadekvátně, což pro ni bylo v již tak neutěšené životní situaci ponižující. Nepomohla ani odvolání.

- Brána současné dimenze se uzavírá > Lena Orio

Neděle v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Nové frekvence Země osobně

Planeta Země, jak jsem zmiňovala před nějakým časem je již prosvětlena a připravena na frekvence Nového Věku, v překladu, nachází se ve větším Světle, než tomu bylo v minulosti. A více Světla = vyšší dimenze. Lidem tento proces postupu, tedy čištění trvá trochu déle. (Mohu však zcela zodpovědně říci, že proces čištění člověka se nyní zrychluje!)

Proto mnozí lidé, zejména v poslední době nezvládají vyšší světelné energie planety, jelikož s nimi ještě nerezonují, nejsou v souladu. Takovíto lidé mohou být zmateni, nervozní a neví odkud tato nervozita pramení. Pramení tedy z důvodu nerovnováhy, jelikož nyní pobývají na Zemi, v prostředí, které disponuje vyššími vibracemi. A kde není rovnováha, tam vzniká nesoulad. Ve vlnách jsou na Zem také vysílány energie Lásky, aby došlo ke zrychlení procesu, jelikož lidé mají tendence čistit se, pracovat na sobě, a poté opět upadat do letargie, proces přeruší. Vlny paprsků ►Lásky◄ je povzbuzují do další činnosti.
 


- Název Valašský frgál ponižuje náš národ! + historie pravého moravského koláče

15. února 2018 v 0:05 | Lena |  - Mému drahému národu

Kdo by neznal pravé Moravské koláče. Jsou známy také pod názvem valašské frgály, kdy tohoto pojmenování se užívá i jako "vývozní" název směrem za hranice. Zahraniční konzumenti tedy tento jedinečný koláč znají jako FRGÁL.

Ovšem - frgál je dle pamětnic název hanlivý, kdy ve skutečnosti znamená NEPODAREK, tedy koláč, jež se nevydařil. Hodně pod úroveň prezentovat Českou republiku, jako nepodarek, že?? To mnohé vypovídá o národní hrdosti dotyčných, jež tento název propagují!

Níže představuji článek, který zároveň může býti brán, jako "stížnost" s bonusem, kterým je recept na pravý moravský ne frgál, ale koláč. Sepsala jej dáma, kterou osobně neznám, nevím, jakým je člověkem, byl mi však zaslán osůbkou, jíž si vážím, s doporučením o sdílení. Tato dáma vystudovala Karlovu universitu a její podvědomí má sahat i do kultury Slovanů. Vzhledem k tomuto, a také proto, že jsem hrdá Češka a cokoli, co by mohlo hanit naši krásnou Zem mi je velmi proti srsti, s radostí tento soupis věnuji dnešní stránce.

- Tajemství menses krve ženy 2 - význam pro muže

12. února 2018 v 0:05 | Lena |  - Muž a Žena

První část > ♪♫♪

Závěrem jsem uvedla krátkou osobní rekapitulaci + doporučení pro obsah tohoto soupisu:

Měsíc nepůsobí a nekontroluje pouze ženy. Muže také. Narodili jste se skrze cyklus ženy a vaše sexuální cykly jsou ovlivňovány tímto procesem. A také, protože Měsíc kontroluje příliv a lidské tělo je z většiny tvořeno vodou, Měsíc rovněž ovlivňuje vlny ve vašich tělech. Muži mohou rovněž cítit a pracovat s kolísáním svých tělesných hormonů, když procházejí svými cykly, mohou se učit poznávat choulostivé mužské rytmy. Protože muži podléhají neúprosnému tlaku a kontrole, tyto jejich cykly nejsou tak zjevné, jako cykly ženské, které jsou symbolicky vyznačené i jejich menses krvácením.
Mužská vibrace je odvrácena od spontánnosti a ještě více od schopnosti se podrobit. Čemu se podrobovat? Podrobují se ideálům, milují je, avšak bez cítění, které by bylo přiměřené těmto jejich vírám nebo ideálům. Navrhujeme, aby více mužů žádalo autoritu a říkalo: "Neudělám to. Seknu s tím. Udělám místo toho toto." Mužská vibrace běžně dostává impuls, aby hledala stejnou emocionální svobodu, jako ženská. Bez svých emocí nemůžete přijít na to. kdo jste. Proto, aby muži chápali hlubší tajemství, musí v sobě nalézt mír a pochopit, že jejich emoce jsou ženskou částí jich samotných. Krev je tajemnější mužské vibraci, protože všechna mužská krev zůstává v jejich útrobách. Není to něco, co mohou každý měsíc vidět a cítit jako ženy.
*Válka je jednou ze zkroucenin přinesených patriarchy, jako pokus ukázat mužům sílu krve. Avšak tato krev není totéž. Je přinášena nenávistí a ničením života, mučením a zabíjením, plná emocí, dušeného strachu a nátlaku. Je jen jediná vhodná cesta, kdy mohou muži přijít do styku se silou krve - a je na ženách, aby jim daly dar své krve, aby s nimi sdílely svůj elixír. Je mnoho způsobů, jak to lze udělat. Jedním z obvyklých způsobů je, že muži jedí ovoce a zeleninu pěstovanou pomocí menses krve. Jejich tělo bude vstřebávat vědění, které je v ní obsaženo.*
Muži začínají potřebovat ženskou krev a ženy si začínají vzpomínat na svou vnitřní Bohyni, berouce na sebe její princip. Tento princip Vás bude učit, jak máte vytvářet na planetě rovnováhu. Je v našem zájmu, aby každý muž a každá žena rozuměla tajemství svého těla a sdílela tato tajemství s vhodnou mužskou vibrací, bez jakýchkoliv obav. Někdy mají muži z ženské krve obavy. Někdy se muži stydí mít "styk" se ženami v "jejich" dnech. U žen může existovat úzkost, aby toto mužům nebylo nepříjemné. Jestliže Vám nevadí mít styk během "dnů" ženy, ať jste žena nebo muž, gratulujeme Vám, protože jste překročili hluboký předsudek. Sdělujete si vzájemně hlubokou hladinu buněčného spojování.*

- Jak jsem otevřela Světlo v ženě na vozíčku > Lena Orio

9. února 2018 v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Světlo Krist-alu

Při tomto psaní mám malou slzičku v oku. Hřeje barvami duhy a je v ní kus Lásky, která je čistá, jako tříšť křišťálové vody, která vzniká při mořském příboji. Ne, nejsem nezdravě přecitlivělá, jen zkrátka vnímám a vidím více, než je pro tento hrubý a povrchní svět uchopitelné. Nastavení tikotu takovýchto vnitřních hodin možná někteří z Vás máte také..

Ovšem, pojďme od počátku: Před několika dny jsem byla opět tichým svědkem nádherného okamžiku, který se vryje do paměti v takové míře, že na něj nikdy nezapomenete.

Měla jsem jisté vyřizování. Když bylo hotovo, řekla jsem si, že ještě nahlédnu do malebné, voňavé cukrárny, kterou mám po cestě, a z této návštěvy rozhodně neodejdu s prázdnou. Doma si pak užijerme podvečer v náruči jemně sladké pompéznosti.

- Proč si chce dítě koupit čas své maminky

7. února 2018 v 0:05 | Lena |  - Rodina

Žena se vrátila pozdě z práce, unavená podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u dveří:

"Mami, můžu se tě na něco zeptat?"
"Jistě, na copak?"
"Mami, kolik vyděláš za hodinu?"
"Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?" Odpověděla žena nazlobeně.
"Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?"
"Když to musíš vědět, tak je to 100 korun za hodinu."
"Ach jo," povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou.
"Mami, můžu si půjčit 50 korun?"
Matka byla bez sebe, "Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku, nebo jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost."

Kam dál