- Moudrá soudkyně > řešení případů srdcem

Středa v 0:44 | Přímý autor Lena |  - Moudrá soudkyně

Pokud jste četli můj nedávno sepsaný příběh, který tuto rubriku otevírá, pak následující věty jsou pouze malým, ale nutným doplněním této sekce a obsahuje zkrácenou verzi některých v něm obsažených základních informací. Každý nemusí projevit zájem o tyto střípky mé minulosti, proto si přečte tento úvod.

Proč otevírám tutu rubriku: Dovolím si pár větiček, které do tohoto tématu vnesou více Světla a utvoří tak ucelenější obraz.


V každém z nás jsou ukryty dary, které jsou zároveň velkými poklady. Jsou jimi talenty, schopnosti, kterými disponujeme, a které si v proudu života neseme, jako pochodeň. Tyto dary můžeme užít ve prospěch společnosti, který povede k jejímu uvědomění, růstu a souhrnnému prospěchu celku.
 

- Světlo na nebi rozpohybuje události na Zemi - Boží Oko

Pondělí v 0:44 | Prvotní autor Lena |  - Prorokem
Dnes vkládám další důležité oznámení. "Vidím" Světlo, jež přichází, vzniká a rozzáří velký kus nebe. Dle všeho se jeví, že jeho barva bude/je podobná světlu bílé zářivky, blesku, hvězdy.

Někteří si můžete položit otázku, jestli je zde možnost jaderného výbuchu, či válečného konfliktu, vzhledem k současné situaci ve světě a neustálého zbrojení. Víte, zbrojení je velkým omylem lidí, kteří nepochopili podstatu problému tohoto světa. A většinu těchto problémů způsobili právě lidé. Jadernou, nebo jinou explozi, a tím vzniknuvší světlo vyloučit nemohu, ovšem nyní, v současné chvíli se spíše přikláním k druhu světla, které má formu energie, jejíž zdroj pochází z energie Vesmíru.

- Modlitba muže

17. března 2017 v 10:15 | Lena |  - Muž a Žena
Některým mužům se zdá, že být ženou "v domácnosti" je činnost podobná válení se v trávě. Zatímco on "dře" celý den, přijde domů a na zemi náhodou šlápne na hračku svého dítka, jeho reakcí směrem k manželce bývá: "Cos tady celý den dělala?! Nabyl totiž pocitu, že jelikož ona je doma, má dost času na to, aby hračku zvedla a uklidila. Jeden z mužů přesvědčen, že žena to má lehčí se proto modlil k Bohu. Podívejme se tedy, jak vypadá ono válení se v domácnosti.

"Milý Bože, chodím každý den do práce a dřu 8 hodin, zatímco má žena si pěkně sedí doma. Chci, aby věděla, co vše musím vydržet, tak tě prosím, dovol, aby její tělo bylo prohozeno na jeden den s mým. Děkuji"

Bůh, ve své nekonečné moudrosti, splnil mužovo přání.
Příštího rána, se muž probudil jako žena.
 


- Doba temna v mém životě > Právo a Pravda zvítězí

15. března 2017 v 16:07 | Přímý autor Lena |  - Moudrá soudkyně
Dobrý den všem. Dnes ráno jsem se probudila do záře slunečních paprsků. Ve vzduchu i energiích cítím Svobodu a jarní zpěv ptáků tuto krásnou atmosféru doprovází ladným melodickým krokem.

Dnešním dnem je dnem Nového začátku. Na vlnách těchto energií také zakládám novou rubriku. Silné vnuknutí mého srdce, že k tomu uzrál čas, uposlechnu. Jeho energie je tak jasná, že ji lze těžce vyjádřit slovy.

Každému z nás byl do vínku dán talent, vložena schopnost. Jedna, více... Na nás a našem okolí je, abychom tyto talenty rozpoznali, dokázali je pojmenovat, seznámit se a skamarádit se s nimi. Přirozeně je přijmout, jako skutečnou součást našeho Já. A v neposlední řadě je vzít, jako Dar, který nás provází po celý život a je našim velkým přítelem. Užívat tohoto daru ve prospěch společnosti.

- Vize: Budeme méně pracovat - lidský faktor bude zcela nahrazen stroji

12. března 2017 v 17:00 | Prvotní autor článku Lena |  - Prorokem
Vize, která před lety mohla být brána, jako science fiction. Dnes však energie budoucnosti prolnuly se světem materie.

► Pokud se rozhlédneme kolem sebe, mnoho z nás velice pracuje. Proto, abychom uživili sebe, rodinu. Matky, které jsou na "mateřské", pracují z domu, nebo mateřskou předčasně ukončí, aby mohly co nejdříve nastoupit zpět do původního zaměstnání. Velký počet osob má také zaměstnání více, z čehož jedno je hlavní a zabere největší podíl času.

Všichni také vědí, že toto nastavení není v pořádku. Ale penízky jsou potřeba, svobodou živlů ve formě elektřiny, vody, tepla, potravin zdarma apd. zatím většina obyvatel nedisponuje. Schopností živit se Pránou většina z nás také neovládá na mistrovské úrovni a vše výše zmíněné proto zatím získáváme formou dodavatelů, které za tyto služby odměňujeme podobou platidla - peněz. Čili, abychom se tedy uživili a mohli si dovolit užívat těchto základních forem, pracovat je nutné. Zatím. A' propos - základní, výše jmenované živly jsou ve skutečném, pravém světě k dispozici ZDARMA. Překvapivé? Že takovýto svět neexistuje? Jste částečně na omylu. Takovýto svět existoval, ovšem zničili jej "lidé". Živly zdarma jsou naprosto normální a především přirozenou formou a součástí společnosti pravého Člověka. To jen člověk šílený si živly přivlastnil a prodává je.

- Barbiny se silikonovým mozkem > dnešní vzor malých slečen

7. března 2017 v 15:05 | Přímý autor článku Lena |  - Chilli humor osobní
Dnes trochu jiné téma s malinkým upozorněním předem. V částech, kde se běžné užívá velkých písmen budu vsazovat písmena malá. Důvod je jasný. Téma jsem po jisté úvaze zařadila do rubriky osobní humor, i když pro dnešek je zde humor vložen trošku jiným způsobem, než v předchozích příspěvcích. Soupis je možno rozdělit na humor, tedy i mírná nadsázka - sarkasmus - poselství a pozorný čtenář v něm nalezne i další kamínky, pomocí kterých si složí svou mozaiku.

► Kladu si otázku, jakou že to černou dírou ze sítí internetu mizí normální dívky, které užívají šedou kůru mozkovou. I skrze mnohá média je často propagováno něco, co se snaží vypadat, jako panenka "barbie". Silikonové úpravy, kam se podíváte. Ví "to" akorát, nač má mezinoží a ňadra a patřičně "to" vystavuje" světu na svých sociálních účtech. Toto dnes k obdivování patrně stačí. Čísla sledujících se blíží k milionům. Něčemu takovému žena na úrovni zkrátka "nemůže konkurovat". Tímto zvedám oči od monitoru svého Pc a posílám imaginární, leč naprosto upřímný a srdečný pozdrav holčinám, které mají v hlavách rozum. Navštěvují i mé stránky a píší mi. Holky, máte mou podporu!

- Svoboda farmářů - čeští farmáři, inspirujte se + můj návrh

4. března 2017 v 15:15 | Lena |  - Nový Věk
Být farmářem a pěstovat čerstvé plody je svobodnou volbou a výběrem každého, kdo se rozhodne svou nohou vkročit do světa obhospodařování půdy. Pokud chce farmář vydělat na své práci, naskýtá se několik možností. Je nutno uvážit, zda se mu vyplatí dovážet plody své práce do maloobchodních sítí, nebo tuto obejít a nabízet své zboží za nižší, tudíž atraktivnější cenu, jiným způsobem.

Kupříkladu tito farmáři ze Skotska, jež nemají zájem prodávat své produkty v maloobchodě, se rozhodli na patřičném prostoru umístit automaty k prodeji zeleniny, ovoce, místních brambor a domácích vajec. Automaty k obsluze nepotřebují asistenci, čili farmáři se tak mohou věnovat své činnosti. Dle informací, již den poté, co byl uveden v činnost první automat, byl kupujícími téměř vyprázdněn.


Kam dál