- Zákony Karmy - málo známé

Úterý v 0:05 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Účel tohoto zákona příčiny a následku není trestat, ale pouze čistě vzdělávat. Člověku se nemusí podařit vyhnout se následkům svých činů, ale trpět bude pouze v tom případě, že k tomu svým jednáním dosáhl.

Těchto 12 zákonů Vám může změnit život.

Velký zákon
"Jak sejete, tak budete sklízet." Také známý jako "zákon příčiny a následku".
Abychom získali štěstí, mír, lásku a přátelství, musíme být šťastní, mírumilovní, milující a opravdoví přátelé.
Ať se k vesmíru dostává cokoli, vrátí se k nim.
 

- Léčba srdce podle Leny Orio

17. listopadu 2017 v 0:07 | Prvotní autor Lena |  - Harmonizace buněk pro Vás

Předně mi dovolte vložit několik vět, jejichž prezentace je důležitá k tomu, aby jste mne opět malinko lépe poznali.

Do každého z nás byl z "hůry" vložen nějaký dar/dary, neboli Kódy, které klasicky nazýváme talenty. Soukromě tyto nazývám dary od "Boha" a hýčkám je v dlaních, jako velmi vzácný dárek.

Jedním z mých talentů je umění rozpoznat mezi miliony různými zvuky, jež nás denně obklopují - tóny, které disponují správnou jemností frekvence, ve které je ukryta síla vyladit náš orgán. Pokud takový tón zaznamenám a vyhodnotím, jako správný, podělím se o tuto informaci s Vámi. A zcela zdarma přátelé. Činím tak, jelikož vím, že Vám to pomůže.

Dnes pro Vás mám krásné, jemné trylky, které vycházejí z hrdla rozkošného pěvce Kosa černého (Turdus merula). Jejich síla má tendenci léčit naše Srdíčko. Při poslechu tyto frekvence zacílí přesně, kde mají a rozpustí bloky, které Vám způsobily nepěkné prožitky, jež Vás potkaly na cestě vašeho života.

- Proměny vědomí

14. listopadu 2017 v 0:05 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Když se chýlí ke konci jedna úroveň, blíží se počátek nové. V minulosti to bylo prezentováno ukřižováním smyšlené postavy, která symbolizovala nový začátek.

Skutečný význam symbolu je ovšem pochopitelný jen pro vědomé. Pro ostatní je to další forma ovládání, protože jej vzhledem k absenci svobodné vůle potřebují.
Věc se má také tak, že žádný z vědomých lidí se nebude obětovat, pokud k tomu pro ně neexistuje účel. Nikoliv pro ně samotné, ale ve smyslu urychlení vývoje lidstva. Obětovat se tak mohou vždy pouze ti, kdož vědí, pro co se obětují. Pokud není důvod, oběť by byla naprosto zbytečná.
 


- Zajímavý TEST > Uměli by jste dobře vládnout, jako Karel IV.?

11. listopadu 2017 v 0:11 | Lena |  - Pro zábavu a uvolnění

Vládnout několika zemím, umět bruslit mezi ostatními panovníky, nepřáteli a být úspěšný, je poměrně náročné. Zvláště, když je nutno umět uvážlivě reagovat a vědět, kdy užít sílu a kdy diplomacii.

Následující test Vám ukáže, zda by jste mohli být zdatným panovníkem, jakým byl český král a římský císař Karel IV. Zda uplatit své konkurenty, nebo je porazit jiným způsobem. Obávám se, že tato uplácející "politika" není mým šálkem kávičky.

Ve vypracovávání testu máme menší nevýhodu, neboť čerpáme pouze z krátkého výkresu podání situace, tudíž nemáme možnost prozkoumat daná témata více do hloubky. Přeji, aby jste dopadli co nejlépe.

- Vnitřní klid > Jak jej dosáhnout

7. listopadu 2017 v 0:07 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Nalézt hluboký a stálý vnitřní klid, který není ovlivněn zmatky této doby, se může zdát jako nemožné. Přesto jej někteří nalezli. Je tedy zřejmé, že pátrání po vnitřním míru má smysl. Mír v lidských srdcích a v jejich vztazích není marným snem. Je možné dosáhnout takového vnitřního míru, že negativní myšlenky a emoce nevtáhneme do sebe? Tohoto stavu mysli lze skutečně dosáhnout usměrňovaným životem, pročištěním citů a prováděním mystických cvičení. Touha po míru může být v člověku ignorována, potlačována spoustu let, aby nakonec byla objevena a vystoupila na povrch.

"Když zlo, trýzeň, nebo zklamání života se stává příliš neúnosné, jestliže již učinil nějaký pokrok, musí se jen zastavit, odvrátit se a obrátit do nitra a tam může najít zářivý mír mysli, který vyrovnává temné události a vyvažuje hrozící deprese." Paul Brunton

Vnitřní klid by měl být cvičen a je velmi cenný pro všechny, jenž jsou nuceni setrvat ve světě a pracovat v něm. Urovnává jejich cestu a snižuje množství jejich těžkostí. Jestliže člověk není schopen žít v míru sám se sebou, nebude schopen žít v míru ani s ostatními lidmi. V našem životě se zajisté objeví i potíže, ale je nutné nedovolit jim, aby narušily náš vnitřní klid. Musíme nalézt ve svém nitru střed a rozhodnout se udržet jej nedotčený vůči všem změnám i obavám a vyrušování zevního světa.
Není těžké dosáhnout určitého klidu při četbě filozofické knihy v pohodlí svého domova, ale zůstat v klidu uprostřed provokací a nebezpečí je opravdovou zkouškou.

- Krásná řeka s Láskou

4. listopadu 2017 v 0:11 | Lena |  - Vaše příspěvky

Je jedna krásná řeka na této Zemi,
když kráčím po jejím břehu,
celý ten čas dobře je mi.

Teče si zvolna, rozvážně a smyslně,
z lesů k ní stékají malé potůčky
a ona trpělivě čeká na ně.

- První UI - umělá inteligence na světě získala občanství - máme se bát? Varování Leny

1. listopadu 2017 v 0:05 | Lena |  - Mé občanské kung - fu

Čtení jednoho článku mne přivedlo k zamyšlení. Jde o první udělení občanství, kterým byl "poctěn" robot. V tomto případě si kladu otázku, kam že uklouzlo zdravé lidské myšlení a vzhledem k tomu, že člověk umělou inteligenci neustále vyvíjí mne jímají jisté obavy, aby nám jednou roboti nepřerostli přes hlavu.

► V říjnu vystoupil na konferenci Future Investment Initiative jiný řečník, než obvykle. Jmenuje se Sofie a není člověkem.

Humanoidní robot v podobě ženy vzešel z hongkongské společnosti Hanson Robotics. Ukolem Sofie je simulovat chování člověka. Nejedná se ovšem pouze o konverzačního robota, Sofie má tělo.

Kam dál