- Aktuálně: Duchovní sféra sestoupila na Zem po tisíci letech !

Neděle v 19:00 | Prvotní autor Lena |  - Nové energie Země

Dobrý den všem:
Předávám další, v pořadí již 33. zprávu ohledně nových změn duchovního světa a energií Země, které probíhají v posledních letech a je mi ctí, že Vesmír ve mně vložil důvěru, a bylo mi dáno právo i schopnost tyto děje překládat pro ostatní.

Dne 20. 6. 2017 došlo k sestoupení duchovní-nehmotné sféry do hmotné roviny naší planety Země. V této následnosti došlo k procesu prostoupení a prolnutí obou těchto sfér. "Viděla" jsem tento úkaz a těší mne, že mi byla dána možnost být jeho součástí.

Po mnoha, snad tisíci letech můžeme býti svědky dalšího posunu Vědomí lidstva, které nyní postupuje ke sféře duchovního růstu. Naše planeta, Matka se propojila se sférou vyšší, nehmotnou/duchovní.

Nehmotný svět je rozprostřen všude kolem nás. Duchovní sféra, rovněž nehmotná, kde zní vysoké tóny a kde se nacházejí někteří z našich Průvodců je umístěna ve sférách vyšších, nad "námi". U této sféry došlo ke změně. Celá tato rovina sestoupila k nám a rozprostřela se podél celé Země. Vzhledem k tomu, že energetický prostor, nacházející se kolem naší planety, jež byl léta zamořen velkým množstvím informací, je více pročištěn, prostupnější, silám vyšších sfér je tedy více otevřený a přístupný. Dochází ke sjednocování a propojování různých rovin nehmoty s naším světem. Bloky a omezení se rozpouští, lidé (někteří) se stávají a budou stávat "vidícími". Kristovo Vědomí nabývá reálnosti. (Stále je zde mnoho podvodníků, kteří jsou falešnými "proroky-vidícími", ale tento stav bude řešen)
 

- Hlučné stroje jsou chybou ve smyčce času

Středa v 0:11 | Přímý autor Lena |  - Vizionářka

Také je Vám na obtíž příliš velký hluk, zejména ve městech, který vydávají různé dopravní prostředky, popřípadě továrny, různé výrobní stroje? Ucpáváte si ouška, když přijíždí vlak, protože při brzdění se otřásá v základech celé nádraží a silné, nepříjemné pištění brzdícího aparátu Vám působí bolest na buněčné úrovni??

Přístrojů, jež při svém chodu vydávají nepřirozenou hlučnost bychom mohli jmenovat velkou řadu. Počínaje různými domácími pomocníky - mixéry, vrtačkami, sekačkami na trávu, pračkami-ždímání prádla (mimochodem nový typ pračky bez užití vody, prášku je již k dispozici, u nás se zatím neprodává). Dále je možno jmenovat automobily, letadla, rozbíječe silničního pláště, různé výrobní stroje a spoustu dalších výdobytků, které si dokážeme v této chvíli vybavit.
Na jedné straně jsme rádi, že jsou nám k dispozici, na straně druhé bychom uvítali, pokud by vykazovaly podstatně nižší hlučnost. Pohlédněte na různá průmyslová města, kolik hluku při svém chodu, tedy zejména za dne vydávají. Pokud energii tohoto hluku vložíme do kruhu, sečteme a seřadíme do přímky, vyjde nám doslova ohromující rovnice = síla, která se nám nebude líbit.

Je to v podstatě přirozené. Náš organismus není nastaven na tento typ silného zvuku a i když si to mnoho osob neuvědomuje, neboť si na tyto zvuky během času zvykly, svým způsobem nám škodí. Škodí našim buňkám. Proto jsou lidé, samozřejmě zejména žijící ve městech tak stresováni, aniž by znali příčinu. Přílišný hluk je jednou z příčin podílejících se na vzniku stresu.

- Indigový chlapec Saša > rozhovor o změnách na Zemi /6/

18. června 2017 v 0:11 | Lena |  - Nový Věk

První série rozhovoru > ♪♫♪

Věnujte pozornost odkazům u vybraných odpovědí, můžete si zde ověřit má tvrzení a zkušenosti.

Vidíš, vnímáš takové lidi, kteří vedou tisíce a lidé o tom ani nevědí? Jaké mají cíle?
Velké množství lidí nemůže vést jeden člověk. Dokonce ani prezident nevládne sám. Pomáhají mu. Ti, kdo pomáhají, spojují své znalosti v jeden celek a současně přijímají řešení, vytvářejí myšlenky. Ti, kdo řídí, nikdy nejsou vidět jako prezident. Prezident, to je člověk, na kterého je třeba obracet pozornost, poslouchat ho, jít tam, kam on říká. Je to ten, kdo říká, jak co udělat, vidět, jak věci fungují a snaží se vytvořit co nejlepší průběh událostí. Nejlepší však neznamená dobrý.
Nikdy neuvidíte ty, kdo vás ovládají. Jste tak stvořeni. Lidé jsou vykonavatelé. Vykonávají do té doby, než začnou chápat, co se děje. Pak jsou z výkonu osvobozeni. Osvobození znamená, že výuka byla hodnocena na jedničku. Poučení musí být důkladně pochopeno. Vše probíhá tak, jako v běžné škole. Tam se děti také musí učit, a pak vyprávět o tom, co se naučily. Rodiče posílají děti do školy a sledují, jak prospívají. Kontrolují jejich žákovské knížky: sledují jejich ocenění i napomenutí. Stejně to probíhá u dospělých.
V mnohých náboženstvích však milující Bůh odpouští hříchy. Zabil jsi, zmrzačil, týral, morálně jsi upadl… poprosil jsi o odpuštění - a jsi čistý?!
Jestliže člověk ublížil druhému, musí být potrestán. Trest přichází vždy, a pokud před ním utíkáš, bude ještě horší. Prosit o odpuštění je možné, dokonce nutné. Nemusí ti však být odpuštěno hned. K tomu například moje matka potřebuje více času než táta. Ale táta zase dostane víc za urážky.
Lidé neodpouštějí hned proto, že musí nejprve pochopit, co mají dělat. To, co proběhlo, neviděli, ale stalo se. Je to neočekávané. Zde je nutné se zastavit. Dlouhá zastávka škodí těm, kteří se v této situaci ocitli. Tehdy lidé začínají nenávidět jeden druhého. Prosba o odpuštění znamená, že každý pochopil, co se stalo a neuráží se. V životě to tak však není. Lidé se sice snaží odpustit, ale neodpouštějí a urážejí. Urážka dopadne na lidi jim podobné. Ti nic neudělali, a tak jsou rozzlobeni na toho, kdo udeřil. Je to stále těžší a těžší pochopit. Vzájemné porozumění končí a začíná nenávist. Následuje válka.
Když se řekne "promiň", je to výzva k usmíření. Je třeba odpovědět a pochopit. Osvobodit se od poškození urážkou mohou pouze společně - ti, kdo v tom měli účast. Bez újmy lze ublížit jen jednou.
Ti, kteří odpouštějí a přitom nevědí, co se stalo, se také dopouštějí chyby. Tuto chybu uražení přijmou, a pak se stává obtížnější pochopit jiné křivdy. Proto budou i nadále chodit k tomu, kdo stále odpouští, dokud docela nezapomenou říkat "promiň".
Jindy odpouštějící může naučit odpouštět druhé. Tehdy je to učitel. Přináší poznání a čeká, až to lidé pochopí. Když lidé nechápou, přeruší vysvětlování do té doby, dokud jim předané poznání nepoužijí.
 


- Maria Montessori > průkopnice ve školství a právech žen - dokument

15. června 2017 v 0:05 | Lena |  - Silná žena

Paní Maria to měla dosti těžké, ostatně, jako každý průkopník. Jako mladá projevila zájem studovat obor, jež byl ženám v té době z mnoha hledisek znepřístupněn, své přání si proto musela velmi těžce vybojovat.


Mezi muži tehdy panoval velmi podivný předsudek, že ženy mají menší mozek, než oni, tudíž nemohou studovat a je pro ně lepší zůstat doma. Obávám se, že mozek mužů je s tímto typem uvažování na úrovni mravence.

Maria také měla velký zájem studovat vědecké obory na technické škole, jejíž prostředí k přítomnosti žen nebylo vstřícné. Opovrhována a ponižována svými kolegy studenty se jí přesto podařilo vystudovat obor, jež si prosadila.

- Sila ženy dostává slovo

14. června 2017 v 0:07 | Přímý autor Lena |  - Silná žena

V roce 2013 jsem uvedla v platnost osobní ►soupis◄ s vizí budoucího dění mezi vztahy mužů a žen. Energie pro posílení postavení ženy jsou nyní, v roce 2017, po mnoha staletích, možná tisíciletích příznivé. Čas nastal. Žena nyní povstává, hledíc vzhůru, hrdá a důstojná.

Skrze tyto stránky i mimo jejich dosah ženám i ostatním dodávám sílu, odvahu a pomáhám v mnoha ohledech. Toto poslání-práce, které vykonávám mimo své zaměstnání mne stojí energii i čas, činím tak však s Láskou. Odměnou mi nejsou peníze, nýbrž upřímná poděkování a světlo v očích těch, kterým jsem pomohla vstát. Věřte mi, nejsem člověk, jehož cesta života je proložena kobercem utkaným z růžových plátků. Má cesta je trnitá. Vždy jsem ve svém srdci cítila volání pomáhat. A vážím si za to sama sebe. Ano, nemám problém to otevřeně říci všem. Vážím si lidí, kteří mají málo času, mnoho pracují, řeší spoustu záležitostí, pod nohy se jim staví mnoho překážek, jsou mnohdy unaveni, a přesto v sobě naleznou ještě tolik síly, že podají pomocnou ruku ostatním. Toto je dle mne skutečná ryzí lidskost.

- Česká země povstává z popela - KONEČNĚ

11. června 2017 v 15:30 | Přímý autor Lena |  - Jsem Patriot

V rozprostřeném prostoru České republiky vidím energii a Světlo povstání: proto si tímto dovoluji oznámit, že naše krásná, ale léty zdevastovaná, rozprodaná, podrobená, cizími továrnami zastavěná Česká země opět dostává svou sílu a povstává z popela, jako Fénix!!!
Můj známý, který svého času odcestoval za prací do USA, jako většinou každý, co se týče povolání, začínal tzv. od nuly. Byl zaměstnán v hotelu, jako údržbář. Pokud cokoli vypovědělo službu, byl povolán. Co udělá Američan, když se pokazí sprcha? Zakoupí novou. Co udělá Čech? Opraví ji. Po čase si vedení hotelu povšimlo jeho šikovných ručiček, jelikož během půlročního období - oproti ostatním zaměstnancům ve stejné funkci ušetřil značnou částku za materiál. Udělili mu vedoucí funkci a pochopitelně adekvátní plat. Zlaté české ručičky!

- Indigový chlapec Saša > rozhovor o změnách na Zemi /5/

9. června 2017 v 0:11 | Lena |  - Nový Věk

První série rozhovoru > ♪♫♪

Věnujte pozornost odkazům u vybraných odpovědí, můžete si zde ověřit má tvrzení a zkušenosti.


Jaký je smysl pobytu různých mimozemských inteligencí na Zemi?
Země nepatří jen lidem. Nejste tu sami a nikdy jste sami nebyli. Každý plní svou úlohu ve světě, do kterého přišel. Abyste se však vzájemně nepletli, nevidíte se.

Kam dál