- Vaše duchovní dvojče - jak jej poznáte

Čtvrtek v 0:11 | Lena |  - Vztahy

Vzhledem k tomu, že následující soupis se v některých až většině částech shoduje s mými osobními zkušenostmi, jež jsem nikde nevyčetla, ale prožila a dostalo se mi tedy možnosti vyhodnotit jejich přínos a duchovní podstatu, vkládám jej zde pro Vás. V některých částech naleznete mé poznámky, popřípadě rozvedení zkušeností.

Duchovní dvojče je v podstatě bytost, která Vám je na duchovní rovině sourozencem. Partner je bytost duchovně zralá a čeká na to, až dospějete. Byli jste již dávno předurčeni k tomu být spolu. Je to i Vaše volba, ale především je to o souladu energií a veliké lásce. Sami víte, že ve dvou se to lépe táhne. O to více práce, až oba dva budete spolu, uděláte. Stanete se jednou bytostí.

Vaše dvojče je bytost, která je Vám opravdovým sourozencem, může jich být i několik. Někteří mohou být současně s Vámi reinkarnovány v pozemské rovině. Vy bydlíte v České republice, on v Spojených Státech. Nevíte o sobě, a přesto se v meditacích, nebo ve snech navštěvujete. Odkud si myslíte, že máte spásné myšlenky? Např. Je Vám špatně a napadne Vás bylina, nebo technika, kterou disponují například šamané indiánských kmenů. Lena - zní zajímavě a je rozhodně k zamyšlení, potvrdit zatím sice nemohu, ovšem pozor - k tomu vložím ještě můj osobní poznatek, kdy tzv. spásnou myšlenku, jak se uzdravit poskytne jeden z nanebevzatých Mistrů, což jsou lidé, kteří zde na planetě žili, jako my, léčitelé apd., ovšem v současnosti se nacházejí v jiné dimenzi, odešli na druhý břeh. A toto je Pravda, potvrzuji, prožila jsem!
I tak může fungovat propojení z duchovním sourozencem.

 

- Symbolika a poselství zvířat - VÁŽKA

Pondělí v 0:05 | Lena |  - Řeč zvířat osobně

DŮLEŽITÁ 1. ČÁST > ♪♫♪

"Ve svém srdci cítím, že VÁŽKA je na této Zemi od hlubokého počátku, kdy byl dán život vodě. ZŮSTALA zde, jako tichý strážce "původního". Naše kroky doprovází, jako společník připomínající celému lidstvu, že všichni společně pocházíme z Jednoty."

Osobní citát Lena Orio

Vážka ztělesňuje zrovnovažování při změnách na emocionální, mentální rovině a účincích na tělo, ducha a mysl. Ukazuje směrem k odstraňování starých iluzí, propouštění starých vzorců a zvyků. Změna je nastartována a nevyhnutelná.
Přijměte změny a dovolte energii, aby mohlo proběhnout znovuzrození. Tato okřídlená královna vod propůjčuje duchovní pomoc, které se Vám dostává při vašem postupu.

- Krásné Video života pro LIDSTVO III zasláno Lenou Orio

15. června 2018 v 0:05 | Přímý autor Lena |  - Buněčná harmonizace

Třetí střípek části mozaiky, kterou jsem nazvala Video Života.

V následující video projekci jsem nalezla "kódy", které mají sílu naladit Vás na vlnu naší Matky Země. Jelikož Země od lidského druhu, který ji drásá a ničí dostává velké, bolestivé rány, je mimo jiné aktivity také potřeba, aby se ostatní, kterým její osud není lhostejný, naladili na její frekvence. Čím více nás bude, tím více ji budeme chránit. A prosím věřte tomu, že vím, o čem hovořím. Síla je v Jednotě.
Jsem Mírotvůrce, který jde těžkou cestou "bojovníka" a mohu Vám i sama sobě s čistým srdcem slíbit, že já tuto "náročnou" cestu, která je protkána obrovskými překážkami opravdu dotáhnu do zdárného konce.
 


- Láska muž a žena - zaplnění prázdnoty partnerem

12. června 2018 v 0:07 | Lena |  - Muž a Žena

Každý meditující zjistil, že se sex rozplývá do něčeho nesmírně odlišného - z biologické potřeby do něčeho duchovního. Nevytváří otroctví a chtivost, ale otvírá dveře ke svobodě. Všechny vzájemné vazby zmizí a člověk se cítí ve své samotě naprosto spokojený, je to uspokojení, jež si člověk nedokázal představit ani ve snu.

Prostřednictvím potlačování sexu můžete energii zneužít, ale nemůžete ji přeměnit. Přeměna přijde, protože se ztišujete, protože je vaše srdce harmoničtější a protože je vaše mysl stále klidnější. Protože jste se začali přibližovat stále více ke své podstatě, k samotnému svému středu, transformace, již jste neprovedli, se uskutečnila sama o sobě. Energie, kterou jste znali jako sexuální, se stává samotnou vaší spiritualitou. Je to stejná energie, pouze se změnil její směr. Nesměřuje dolů, ale pohybuje se nahoru. Co se stalo Vám, přihodí se bez výjimky každému hledači. Proto tento problém bude dříve či později problémem každého.

Nezapomínejte, že když se budete duchovně rozvíjet, vaše sexualita zmizí. Objeví se nový druh lásky - čistota a hluboká nevinnost bez jakékoli chtivosti a žárlivosti. Tato láska bude zahrnovat všechen soucit světa, aby jste si jeden druhému pomohli ve vnitřním růstu.

- Symbolika a poselství zvířat - MRAVENEC

9. června 2018 v 0:05 | Lena |  - Řeč zvířat osobně

DŮLEŽITÁ 1. ČÁST > ♪♫♪

"Síla mravenčího společenství spočívá v dokonale jednotné spolupráci. Každý člen této Jednoty přesně plní svou funkci. Tímto veškeré aktivity do sebe zapadají, jako kolečka velkého soustrojí, stejně, jako Vesmír. Proto také prosperuje. Tito tvorečkové "pochopili" Zákon."

Osobní citát ukazující cestu pro člověka - Lena Orio

Tento zástupce hmyzu se vždy přizpůsobuje prostředí a jakýmikoli nově vzniknuvšími okolnostmi se nenechá zastavit.

- Vizionářka Lena Orio - Má vize se naplnila, ovšem EU se zákazem plastů zaspala

6. června 2018 v 0:11 | Přímý autor Lena |  - Vize, proroctví osobně

Před několika lety jsem sepsala vizi - vidění o změně v oblasti plastů. ►ZDE

V době, kdy tato má vize vešla v platnost, již bylo v podstatě za vteřinu 12. Naše planeta je zahlcena odpady, plastem nevyjímaje, v takové míře, kde by se dalo s nadsázkou říci, že dostala alergii. Vyléčí ji buďto ti, jež ony morbidity způsobují, ale také především ti, jež mají v rukou "moc" rozhodovat a ve velké míře tak ovlivnit dění na celé planetě, nebo jejích podstatných částech. Nebo se planeta vzbouří a lidský druh, který se "bohužel" moc nevyvedl bude smeten a spláchnut, jako nežádoucí odpad.
Lidé dostali šanci. Zatím ji však příliš nevyužívají. Ne v takové míře, v jaké je potřeba.

- Lidé, proč jste nešťastní > skutečný pramen krásy je ve vašem srdci > Lena Orio

4. června 2018 v 0:11 | Přímý autor Lena |  - Kódy a Klíče osobně

Jistě jste si někdy kladli otázku, proč jsou někteří lidé nešťastní kvůli svému vzhledu. Různá média, re-klamy, časopisy nám vnucují představu, že aby nás někdo "měl rád, musíme" vypadat přesně tak, jak říkají, musíme se chovat, jak říkají. Předloží nám určitý vzor délky a tvaru vlasů, délku nohou, u žen velikost prsou-u mužů bicepsů, štíhlost pasu, barvu očí, délku řas, tvar nosu, velikost a tvar pohlaví... A zejména "musíme" být vysoce atraktivní, jako missáci.

Někteří "lidé" tento ponižující a otrocký diktát přijmou do svých mozků. Co se týče kupříkladu poměrně velké části mužů, nebo mladých hošanů, na ženách, dívkách tento uměle daný vzhled striktně vyžadují. A nemusí jít o přímé sdělení, "musíš" takto vypadat, jinak s Tebou nebudu nic mít. Jde také o to, co říká jejich neverbální projev. Všímají si většinou pouze těchto umělých "missek" a která dívka/žena takto nevypadá, pohrdavě ji přehlédnou. Léta "lidský" druh sleduji, čili mám v tomto ohledu něco nastudováno. Jinak řečeno - pokud uměle daným hodnotám vzhled dotyčné dámy nevyhovuje, ani okem o ni nezavadí. Muž disponující takovýmto chováním ovšem není muž/kluk, ale primitivní a povrchní jedinec, hovorově řečeno promiňte - V.Ů.L., který není schopen Lásky.

Vezměme si například květiny. Kolik druhů květin vlastně existuje? Desetitisíce, statisíce... každá má jiný tvar, barvu, každá jinak voní. I stejný druh květiny má spousty poddruhů. Na světě nenajdete dvě květiny, které by byly identické. I pokud mají "stejnou" barvu, vůni, každá má jinou velikost, nebo tvar. A to je to pravé tajemství skutečné krásy. To, že je každá jiná a na celém světě nenajdete identickou.

- Aktuálně: Kolaps internetu díky energiím Země - Lena Orio 2018

2. června 2018 v 0:12 | Prvotní autor Lena |  - Nové frekvence Země osobně

DNES VÁM, VŠEMU LIDSTVU TÉTO KRÁSNÉ PLANETY POSKYTUJI DALŠÍ VZÁCNÉ INFORMACE:

Že internetová síť přeruší svůj proud a tok se čas od času stane... Někdy se s tímto výpadkem setkáme v zaměstnání, jindy v kruhu domova, v podstatě kdekoli ...

Ovšem již několik týdnů sleduji, že v těchto občasných kiksech je něco jiného, než tomu bývá obvykle. Vzhledem k tomu, že toto tajemné cosi ve mně vzbudilo zvědavost, jsem jako lovící kočka posečkala, nepozorována, ovšem v záloze tiše a nenápadně pozorující, vyčkávající, vyhodnocujíc a načítajíc příchozivší energie.

A pokud čekáš na odpověď, nastražíš uši, napneš radárky, vždy přijde.

Co tedy stojí za současnými občasnými výpadky internetu?

Něco se děje, a onen děj probíhá v energiích Země. Upřímně - je těžké vyhodnotit zcela přesně, zda tyto energie přicházejí z jejího povrchu, nebo z nitra.
Proč? Také odpovím: "Vidím" totiž energii dvojí. Mohu Vám popsat i barvu: jedna jde do světle oranž až červenavého odstínu, druhá je modrá, místy do zelenkava. Pokud si sečtete jedna a jedna, v podstatě se Vám vyjeví barva tzv, Polární záře. Ano, zhruba takto tyto energie "vidím". Nestojí na místě, pomalu se pohybují, kumulují, formují. Pracují, jsou "živé".

Kam dál