- Energie kladných změn stoupá !! JEDNOTA, na níž čeká každé české srdce

Včera v 20:54 | Prvotní autor Lena |  - Nový Věk

Tik tak, tik tak...


"Slyšíte" tikání času? Naše Česká země se probouzí a otevírá stále více a více. Veřejné, a tudíž pravdivé písemné prohlášení dle načtených energií, jsem uvedla ve ►známost◄ v nedávné době.
 

- Falešný med - jak jej rozpoznat

Sobota v 0:05 | Lena |  - Mé kung - fu

Med považuji za naprosto unikátní potravinu. Včeliček a jejich ustavičné práce si nesmírně vážím, jistě znáte rčení, kde se dí, že pracovitý člověk je "pilný, jako včelka".

Ovšem, aby med obsahoval hodnotné a zdraví prospěšné látky, musí být poctivý. My naštěstí máme skvělého dodavatele, který produkuje opravdu kvalitní med, ale má jej čím dál méně, a proto se občas také poohlížíme jinde, jelikož tohoto pokladu, jak med nazývám, spořádáme opravdová kvanta.

Co je problémem, doposud jsme nenatrefili na med, jež by se kvalitou vyrovnal tomu, který již léta odebíráme. Ve všech, různými známými doporučených medech jsem našla látku, která kvalitu nesmírně snižuje, a tou je přidaný klasický cukr, nebo sirup, což je nepřípustné a prodejci tak činí, jelikož chtějí co nejvíce vydělat podvodem.

- Nová vize: Blíží se k nám něco TEMNÉHO

Středa v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Vizionářka

Tuto zprávu mám na srdci již zhruba týden. A informace, která ke mně přichází visí stále v prostoru, čili její pravdivost trvá. Ujímám se tedy oznámení k této nadcházející události.

Takřka před týdnem, usazena za psacím stolem jsem ve svém volném čase vykonávala lidem prospěšnou činnost. No ano, jsem už taková. Pro Lidstvo pracuji obrazně řečeno "neustále", dokonce i ve spánku. A zdarma. Pojednou jsem nabyla pocitu, že se k nám něco blíží. Mrkla ven, a i když byl den a spoustu světla, "viděla" jsem vnitřním zrakem na nebi velký, temný "mrak". Jakási temnota. Jeví se, že přichází z Vesmíru a postupuje směrem k Zemi.


Přeložení této energie mám dvojího charakteru a budu částečně psát jazykem proroka,
neboť popíši obrazce, které "vidím" a utvořím z nich reálný překlad:
 


- Jak se INDIGOVÍ, KŘIŠŤÁLOVÍ LIDÉ cítí v této společnosti

19. září 2017 v 0:11 | Lena |  - Nový Věk

Pravdivé řádky, pod které se mohu podepsat. Pokud Vás zajímá, jak se lidé s indigovým, křišťálovým aspektem cítí na této planetě a v této společnosti, není nic jednoduššího, než pokračovat dále. Jde o základní, ovšem výstižný popis skutečnosti.


Nejtypičtějším rysem, který nesmí u indigového člověka chybět, je velmi vysoký a vyspělý stupeň morálky a smysl pro spravedlnost. Takové, které nevycházejí ze zaběhnutých zvyků, norem a psaných zákonů, nýbrž z jejich vlastní skutečné schopnosti vnímat okolní svět intenzivně, do hloubky a ve spojitostech, které obvykle ostatním lidem unikají. Na základě takto získaných informací si indigoví vytváří svůj vlastní, nepřejatý a obvykle velmi trefný úsudek, který se ale v současné společnosti nezřídka setkává s nepochopením.

- Záhadný, mračící se strom > máte vysvětlení?

17. září 2017 v 0:11 | Lena |  - Vaše příspěvky

Do e-mailové pošty mi přilétly záhadné fotografie zaslané čtenářkou. Jedná se o výraz mračícího se stromu, respektive jeho jedné části, která má tvar srdce. Posuďte sami.- Česká hymna - plné znění, jež neznáte + zpěv národní hrdosti

13. září 2017 v 0:07 | Lena |  - Jsem Patriot

Každý, kdo miluje a je hrdý na svou zem, také hrdě povstane při znění své státní hymny. Dnes jsem zde proto, abych svému národu připomněla Českou státní hymnu a její duši. Jsem velmi hrdá Češka!! Povstaňte se mnou mí Češi a zazpívejme si ji společně.

Ve zpívané části nám hymnu představí dva pánové v srdečném pojetí svého hlasu


- Ode mne: S Láskou seniorům

9. září 2017 v 0:07 | Lena |  - Ode mne pro Vás ♥

Vážím si seniorů. Jejich životní cesty, zkušeností, které během dlouhé cesty nasbírali do košíčků svého života. Toho, co mají za sebou, v dobrém i zlém.

Vím, že naše těla nejsou nastavena na to, abychom se trápili bolestmi. Vidím smutek lidí, jejichž těla již nejsou tak ohebná a pružná. Tento systém je nastaven nesprávně. Takto to nemá být a v budoucnu nebude. Již abychom se do budoucna posunuli, zde na Zemi prozatím vše trvá neúměrně dlouho. A posuneme se, věřte mi, změny jsou na dosah. Každopádně, v této chvíli jsme zde a teď a já pro Vás něco mám.

Moji milí čtenáři, dostalo se ke mně velmi pěkné psaní, a tímto Vám jej posílám.
Milí senioři, mnoho let již máte za sebou... Ovšem také před sebou. Máte co předat ostatním. Je Vás zde potřeba, pro vaše zkušenosti, váš úsměv a pohlazení, které umíte věnovat ostatním i bez nároku na odměnu. Lena


"Každý den jsme trochu starší…

Poprvé v životě jsem si vlastně uvědomila, že už se nemohu počítat mezi nejmladší. Ne, nemluvím o svém těle. I když… pokud se občas podívám do zrcadla, mohla bych upadat skoro do zoufalství!
.....ale přesto není důvod slzet před zrcadlem. Vrásky na obličeji, jizvy na těle, břicho, které trochu každý rok povyroste…

Kam dál