- Vše je Láska, navzdory času

Neděle v 0:11 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Všechno je láska. S láskou přichází porozumění. S porozuměním přichází trpělivost. A pak se čas zastaví. A všechno je teď. Láska je definitivní odpověď.

Láska není abstrakcí, nýbrž skutečnou energií nebo spektrem energií, které můžete vytvořit a udržovat ve své bytosti. Buďte zkrátka milující. Začínáte se dotýkat Boha uvnitř sebe. Ciťte se milujícími. Vyjádřete svou lásku. Láska rozpouští ►strach◄. Nemůžete se bát, když cítíte lásku. Protože všechno je ►energie◄ a protože láska zahrnuje všechny energie, je všechno láska. Toto je silné vodítko k povaze Boha.
Když jste milující a beze strachu, dokážete odpustit. Dokážete odpustit druhým a dokážete odpustit sobě. Začínáte vidět správným pohledem. Vina a hněv jsou odrazem téhož strachu.
Vina je subtilní strach namířený dovnitř. Odpuštění vinu a hněv odstraňuje. Jsou to zbytečné, škodlivé emoce. Odpusťte. To je čin lásky.

Pýcha se může bránit odpuštění. Pýcha je jedním z projevů ega. Ego je pomíjivé, nepravé já.
Vy nejste svoje tělo. Nejste svůj mozek. Nejste svoje ego. Jste větší než toto všechno dohromady. Potřebujete, aby vaše ego přežilo v trojrozměrném světě, ale potřebujete jen tu část ega, která zpracovává informace. Zbytek > pýcha, arogance, obrana, strach - je víc, než zbytečný. Zbytek ega vás odděluje od moudrosti, radosti a Boha. Musíte přesáhnout své ego a najít své pravé já. Pravé já je ta vaše stálá, nejhlubší část. Je moudrá, milující, bezpečná a radostná. Intelekt je v trojrozměrném světě důležitý, ale intuice je důležitější.
Zaměnili jste realitu s iluzí. Realita je poznání vaší nesmrtelnosti, božskosti a bezčasovosti. Iluze je váš pomíjivý trojrozměrný svět. Tato záměna vám škodí. Prahnete po iluzi bezpečí místo po bezpečí moudrosti a lásky. Prahnete po tom být přijati, když ve skutečnosti nemůžete být odmítnuti. Ego vytváří iluzi a skrývá pravdu. Ego musí být odstraněno, aby bylo možno vidět pravdu.
 

- Nový druh EAN kódu, neviditelný nástřik přímo na mase - můj názor - Lena Orio

Středa v 13:31 | Přímý autor Lena |  - Očima pozorovatele

A máme to zde: Vědci, dle zpráv internetových deníků pracují na vyvíjení čárového kódu, jež bude nastříkán přímo na mase, a to konkrétně hovězím.

Jako důvod je udávána vyšší možnost zabránění podvodného zaměňování informací o zemi původu a opírá se o kauzu celoevropského rozměru z roku 2013, kdy docházelo k záměně hovězího masa za koňské.

Kód má být neviditelný, vyroben z netoxického oxidu křemičitého a konečný spotřebitel, tedy zákazník díky tomu bude mít za pomocí mobilní aplikace možnost zjistit o produktu vše potřebné.
První zkoušky tohoto značení má být uvedeno na světlo v následujících 12ti měsících, konkrétně v Číně a v zemi našich protinožců - Austrálii. Tento způsob vědci nazývají, jako revoluční v potravinářském průmyslu.

- Emoční vydírání partnera/rky - STOP - jak se odnaučit

Středa v 0:05 | Lena |  - Muž a Žena

Některé osoby v partnerském vztahu užívají nevhodný program v komunikaci a zacházení se svým partnerem, což má negativní následky na vztah a jeho harmonickou existenci. Vzhledem k tomu, že následující soupis - se v mnohých částech víceméně shoduje s mými osobními zkušenostmi, které vznikly pozorováním různých skupin partnerských párů a jejich následným usměrněním, dostalo se mi možnosti vyhodnotit jejich přínos a duchovní podstatu - vkládám jej zde pro Vás. Těm, kteří disponují obdobným chováním může pomoci zlepšit svůj pohled a postoj k partnerovi. (soupis je předložen v nezměněné podobě)

"Pokud mne miluješ, uděláš to po mém!" > Toto jsou nebezpečná slova, která vycházejí z nebezpečného postoje. Je pouze otázkou času, kdy nás skolí zármutek, plynoucí z toho, že jsme ona slova používali, nebo si je dokonce i mysleli.

Představují jednu z podob emocionální manipulace a vydírání, jež svědčí o tom, že uděláme cokoliv, abychom dosáhli naplnění svých potřeb:
Chyba číslo jedna, které se ve vztazích dopouštíme, spočívá v tom, že si myslíme, že náš partner je tady na Zemi proto, aby se staral o naše potřeby - a to tak, jak si přejeme my. V takové situaci se necítíme ublížení, odmítaní ani zarmoucení, dokud někdo neodmítne hrát podle scénáře, který jsme pro něj napsali, nebo neodmítne udělat, co jsme pro něj naplánovali. Častokrát svému protějšku samosebou žádný scénář nikdy nedáme ani mu nesdělíme, co by musel udělat, aby nám tím přinesl štěstí. Mylně se domníváme, že kdyby nás partner doopravdy miloval, uměl by nám číst myšlenky, a my bychom mu nemuseli říkat, co chceme či potřebujeme. Tohle je recept na katastrofu.
 


- Zákon Lidstva - Čiň dobro, vrátí se ti - DOPADNEŠ, JAKO JEŽÍŠ - Lena Orio

12. srpna 2018 v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Očima pozorovatele

Do obsahu následujího textu jsem zakomponovala Zákony, jež jsem nevyčetla v knihách, ale sama v sobě. Najděte je, vezměte si z nich Pravdu i moudrost a ukotvěte ji do svých životů, chcete-li, nebo nadále jděte cestou slepého. Máte volbu.

"Konej pro lidstvo dobro, ono Ti vše spočítá a Tvé dobro Ti vrátí zpět i s úroky."

Toť Pravda, jež trvá věky věků, a kterou ti Velcí zakouší na vlastní kůži.
Velkým člověkem jest ten, jež kráčí po cestě svého života způsobem, kdy pomáhá lidem zvedat se ze dna. Rozdává hlubokou moudrost a Lásku přímo ze Zdroje, kterým je jeho "srdce". Jeho "srdce" jest propojeno se samotným Bohem.

Další články


Kam dál