- Řeč indigových dětí, jak komunikují > OVĚŘENO - Lena Orio

Včera v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Indigoví, křišťálci

Jaká je skutečná řeč indigových, křišťálových dětí a dospělých? Hovoří a vyjadřují se oni lidé způsobem, jako ostatní, nebo je u nich v tomto ohledu něco jinak? Vyjádření indigové, křišťálové si prosím v duchu přeložte na hvězdné děti, nedo děti z hvězd. Z hlediska psychologického působení významu tohoto "slova" se tak lépe otevřete tónům níže.

Řeč mohu posoudit ze svého osobního vnímání a hlediska a jsem přesvědčena, že mnozí indigoví, křišťáloví atd. mají toto vnímání stejné, nebo alespoň obdobné.
V následujícím textu budu užívat pouze označení "indigoví", abych Vás zbytečně nezdržovala slovy navíc, ovšem navazující se v mnohém týká i dětí/osob ostatních, tedy i křišťálů atd. Ještě chci zdůraznit, že tento typ lidí není lepší, než je běžný druh člověka, pouze v některých ohledech "jiný".

Slova, která jsou pro komunikaci běžně užívána, mnoho osob s indigovým aspektem velmi zdržují. Neboť si uvědomují, že rychlost myšlenky, která je utříděna a zformulována do slov a větných spojení, a tím pádem zpomalena, tuto přirozenou rychlost blokuje. Zde na planetě Zemi a v lidském společenství celkově sleduji, že mnoho záležitostí je zde řešeno velmi pomalým způsobem. Kupříkladu, již minimálně před několika desetiletími jsme v mnohých ohledech měli užívat naprosto jiných technologií, modernějších, ekologičtějších, naprosto odlišných, méně technických a "těžkých", na bázi více intuitivní, "světelnější". A vezmeme-li si dopravu automobily, jež mají pohon, který svými výpary tráví/zabíjí živé organismy, pak je možno právem se domnívat, že něco takového mohl vymyslet opravdu zvláštní typ člověka. I ohledně způsobu cestování je lidský druh "pozadu".
 

- Kudy nám uniká životní energie

Neděle v 0:07 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Pokud se pohybujeme mezi lidmi, mnozí z nich budou vyvíjet snahu nás o něco okrást. To je to podivné plémě lidské. Pokud se jim nepodaří uzmout nám peníze, nápad, osobní duševní vlastnictví a spoustu jiného vlastnictví, což je v podstatě druh energie, pak se pokusí obrat nás o jinou alternativu, a tou je naše bioenergie. Takováto individua soukromě nazývám zbytkový černý nepotřebný prach.

Dochází ale také k tomu, že lidé druhým bioenergii ubírají, aniž jsou schopni si toto uvědomit:

Bioenergetikové údajně tvrdí, že lidé si energii vyměňují stále, i ve spánku, nebo v klidové fázi, kdy mlčí. Vzájemné působení vlastního energetického pole s polem cizím vnímáme podvědomě a reagujeme buďto změnou nálady, nebo fyzického stavu.
Pokud se ve společnosti jisté osoby cítíte lehce a příjemně, máte-li spolu o čem mlčet, je vaše energetická výměna nastavena zdařile, jeden druhého "podporujete" a oba tím získáváte. Pokud však v něčí přítomnosti cítíte podráždění, výrazný úbytek sil, neklid nebo dokonce náhlou bolest, je vedle Vás zlodějíček energie.

Bioenergii potřebuje každý. Občas se nám jí však nedostává. A příčinou může být kupříkladu těžká nemoc, vyšší věk, záporné emoce: podrážděnost, chamtivost, zloba, pocity viny nebo žárlivost. Právě ony vytvářejí v energetickém poli "díry", jimiž "utíká" síla. Když lidé ztratí mnoho energie, hledají možnosti doplnění jejích zásob. Ovšem kráčí v této záležitosti nesprávným směrem.

- Na zlé lidi platí obušek více, než dobrota > ukázka z praxe - Lena Orio

19. dubna 2018 v 0:07 | Prvotní autor Lena |  - Kódy a Klíče osobně

K sepsání tohoto návodu-názoru mne evokovalo psaní několika čtenářů, jež si postěžovali na lidi, kteří jim škodí. Popsali svůj příběh a zmínili, že jim nechtějí oplácet stejně, nechtějí na ně být zlí a vyvíjí snahu domluvit se po dobrém. Trošku naivní v dnešním světě. Toto jejich konání se však míjelo účinkem. Dotyčné osoby je poškozovaly dále. Odpověděla jsem, že ne vždy dobré platí na zlé a někdy je třeba rozetnout zlé/tvrdou energii stejnou formou energie, což mám prověřeno životem.

Mnozí z nás se během cesty svého života patrně setkali se zlým člověkem, nebo vícero lidmi, kteří nějakým způsobem škodí ostatním. Dnešní soupis je tedy věnován všem, kteří nechtějí opácet stejné stejným:
 


- Dnes došlo k oddělení systému od vědomí člověka + doporučení - Lena Orio

16. dubna 2018 v 15:30 | Prvotní autor Lena |  - Nové frekvence Země osobně

Dnešním dnem došlo k vyvrcholení energií, jejichž změnu jste mohli pociťovat již od soboty.

Tyto změny jsou ve zmíněných dnech poměrně silné, zejména na poli našeho vědomí a myšlení. Projevovat se mohou především bolestmi hlavy, pocitem zmatenosti, u některých osob až nemožnosti koncentrovat se, dostavit se mohou i pocity "odpojení" sám od sebe. Dále také závratěmi, jemným hučením v uších, je možné i nechutenství, vyšší únavnost, apatie, brnění nohou, mírný třes těla, rukou. Samozřejmě záleží na každém jedinci, na zatížení organismu odpadními látkami apd., čím je tělo prostší nežádoucího odpadu, tím lépe tyto změny snáší. Čili u někoho se tyto projevy mohou ukázat více, u jiného v podstatně menší formě.

- Samovzdělávání dětí - rozhovor s matkou dívenky, jež se učí v domácím prostředí

14. dubna 2018 v 0:10 | Přímý autor Lena |  - Nový Věk osobně

V dnešním soupisu představím maminku, jejíž dcerka se vzdělává doma a sama. Do školy dochází pouze na přezkoušení učební látky.

Paní Zdeňka spolu s dalšími osobami z iniciativy SvobodaUčení. cz se zasazuje o to, aby se děti mohly vzdělávat samy. Bez osnov, kontrol dle svého uvážení, svých preferencí a prostřednictvím zážitků.

- Jak navrátit svou ztracenou energii

11. dubna 2018 v 0:07 | Lena |  - Krůčky ke štěstí

Někdy jste k jiným lidem přitahováni, jelikož nemáte dostatek vlastní energie. Ovšem, jejich energii nepotřebujete, ve skutečnosti u nich mylně hledáte tu svou, jíž jste během cesty svého života mohli ztratit, přijít o ni. Potřebujete vlastní energii, kterou můžete nalézt v rezervoárech minulosti.

Spoustu vlastní energie totiž zanecháváme v minulosti, ale i v budoucnosti, jelikož na ní příliš lpíme a přemýšlíme o ní. V přítomnosti tím díky tomu samozřejmě slábneme.
Pokud předvídáme nějakou událost, když si něco velmi silně přejeme, posíláme do budoucnosti svou energii. Když k události dojde, pociťujeme radost. To proto, že v onu chvíli se setkáváme se svou energií, kterou jsme do budoucnosti vyslali. Radost však pomine, energie je ztracena, znovu ji nemáme a zůstává v minulosti. Nejhorší variantou je, když člověk sám sebe zbaví energie ještě před tím, než k události dojde. Jestliže si něco přeje, je lepší vložit energii do záměru a jednání k dosažení cíle, než pouze v touhy a sny.

- ČEŠI! Tato skladba ve vás vyruší negační dopad zvuků nové hymny - Lena Orio

8. dubna 2018 v 0:11 | Prvotní autor Lena |  - Mému drahému národu

Osobní názor na novou verzi hymny > ♪♫♪

Proč zde skladbu vkládám a je skutečně důležitá > Nově zkomponovaný návrh na Českou státní hymnu, který byl představen koncem března 2018, byl veřejností zkritizován. Ovšem je zde závažná věc, která visí v prostoru, jako temný mráček. Čtěte prosím dále.

Tóny, které návrh hymny obsahuje mají tendenci, jak mnozí z Vás pocítili uvádět stav člověka do chaosu, také určitého smutku a letargie. Zda se jednalo o záměr, či nezáměr spekulovat nebudu, toto ví pouze skladatel onoho nevydařeného díla.
V každém případě, někdo jde dále a nic si z dané situace nedělá, jsou však lidé, kteří si toto mohou brát k srdci. Na takových poté může negativum z tónů energeticky ulpět, což v překladu značí, že i když si takováto osoba ono negativum (smutek apd.) nemusí plně uvědomovat, tato energie je na jeho energetickém poli navázána. Vím o čem hovořím, sleduji tento úkaz na lidech často. A určitým způsobem tedy může myšlení, či konání takovéto osoby více, či méně ovlivňovat. Daná osoba si neumí vysvětlit, odkud vzorec tohoto chování pramení. Může přicházet častěji, nebo minimálně, každopádně ono negativum zde je.

- Novou verzi státní hymny smetám ze stolu a NEPODPOŘÍM ji - Lena Orio

6. dubna 2018 v 19:30 | Přímý autor Lena |  - Mému drahému národu

Milí čtenáři, v posledních dnech mne obdařujete zájmem o můj názor na tuto novou verzi.

Pár řádků si tedy dovolím zmínit a děkuji za váš zájem. Jak zájem o můj názor, tak za to, že někteří z Vás nejste lhostejní k naší vlasti a k tomu, co se jí dotýká.

Upřímně? Novou verzi jsem si poslechla z části. A osvětlím proč.
Pokud bychom působení tónů převedli do hlediska psychologie, ve chvíli, kdy se u 12té sec. po spuštění k základním tónům přidaly jakési zvláštní nepovedeniny, evokovaly ve mně chaos typu "ztratila jsem se v džungli a nevím, kudy se vrátit do bezpečí domova". Proto jsem hymnu zastavila. Po chvíli se vloudila zvědavost, co je ve skladbě dále. Opět jsem tedy znění rozeběhla.
Po cca 40ti vteřinách jsem stiskla STOP. Konec. Nedalo se to poslouchat, je mi líto. V podstatě tedy nevím, co následuje a ani o to nemám zájem. Dosti nesympatické, chaotické. Hrdost, či jakýsi pocit důstojnosti ve mně ani náznakem nevyvolávala, a to HYMNA má. Hymna musí mít srdce. Zde mi naprosto chybí.

- Květ pouště > dojemný film - skutečný příběh ponížené ženy a cestě k hrdosti

4. dubna 2018 v 0:04 | Přímý autor Lena |  - Síla ženám ode mne

SÍLA ŽENY DOSTÁVÁ SLOVO > ♪♫♪

Dnes dávám k dispozici další příběh, který dodá sílu všem ženám všeho věku.

Ženy stále nejsou v některých ohledech brány, jako rovné mužům, což je vysoce primitivní. A i když my evropanky obýváme jiný kontinent, než protagonistka příběhu, máme jiné zvyky, způsoby a osobní příběhy, nelíbí se nám kupříkladu skutečnost, že jsme STÁLE méně finančně ohodnocovány, než muži, přestože vykonáváme identické povolání a pozice!!!!

Mnou představovaný film byl natočen dle skutečné události velmi smutné životní etapy jedné z mnoha žen, která byla nepříjemným způsobem ponížena a v určitém ohledu zbavena části svého ženství za velmi krutých a nelidských podmínek.

Utíká z domova od rodiny, jelikož odmítá být prodána podstatně staršímu muži, kde by v takovémto svazku plnila úlohu méně cenné bytosti.

- Kokosový olej nebude takový zázrak, jak Vám tvrdí / 2 / Lena Orio

1. dubna 2018 v 16:35 | Přímý autor Lena |  - Falešní proroci

Nedávno jsem Vás ►varovala◄ před informacemi o kokosovém oleji, který může být bezesporu nějakým způsobem prospěšný, ovšem poměrně pochybuji o tom, že je tak silně zázračný, jak jej téměř všichni lidé na internetu propagují. / Pro nově příchozí vysvětlení, proč v některých soupisech užívám peprnější výrazy > ♪♫♪ /

Napadlo vůbec někoho, že zde může jít o marketingový tah posunout tento olej do popředí, zajistit tak zvýšený zájem o tento produkt, a tím samozřejmě také vyšší zisky z jeho prodeje, kdy původní chválitelé spoléhají na tupost lidského druhu a využili tak jeho nebývalého "daru" imbecility opakovat vše, co se kde napíše? viz. kupříkladu ►zde
/ Pro spící panny :) - slovíčko "může" neznačí "je" /

Tento olej je doslova kde kým propagován, jako "zázrak" na vše. Ke konzumaci, k pročištění organismu, na smažení, jako opalovací prostředek, také prostředek po opalování, jako tělový olej, a tak dále.

- Nad Českou zemí visí meč - MEČ KRÁLE - Lena Orio

28. března 2018 v 1:11 | Prvotní autor Lena |  - Mému drahému národu

Drahý můj národe český.
Tak vnitřně krásný, tak hezký.


Kam zmizelo Tvé srdce chrabré.
Je suchým stínem v mokřinách, je mrtvé snad, či vadné?

Kam dál